Brza i ažurirana poveznica: popis obaveznih i izbornih kolegija za 2009/10 po semestrima, kao Word datoteka: grčki jezik i književnost, latinski jezik i književnost. Čet Lis 15 11:10:37 CEST 2009.

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: preddiplomski program

”… da bi stekao diplomu prvostupnika, student preddiplomskog studija koji traje tri godine mora steći najmanje 180 ECTS bodova, a onaj čiji je studij koncipiran kao četverogodišnji - 240 ECTS bodova. U sljedećem koraku, ukoliko diplomski studij traje dvije godine, student mora steći najmanje 120 ECTS bodova; onaj pak, čiji diplomski studij traje jednu godinu - 60 ECTS bodova. Ukupno, u pet godina preddiplomskog i diplomskog studija - bez obzira je li riječ o koncepciji 3+2 ili 4+1 - student mora skupiti 300 ECTS bodova.” (O novom studiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

(dvopredmetni studij, 4+1)

I. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka morfologija 1 1 3 - 7
Bricko, Bratičević Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 2 2 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada za SJS) 2 minimalno
Izborni kolegij (vidi dolje) 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Izborni kolegiji

Odaberite jedan s ovog popisa: izborni za prva dva semestra studija grčkog, odnosno latinskog!

Kolegiji pripadaju (otprilike) sljedećim poljima ljudskog znanja:

Kolegij ECTS
Kolegij iz teorije književnosti 2–5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2–5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Kolegij iz antičke arheologije 2–5
Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti 2–5
Kolegij iz antičke filozofije 2–5

II. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka morfologija 2 1 3 - 7
Bricko, Radić Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 1 3 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada za SJ) - 2 - 2
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Izborni kolegiji

Odaberite jedan!

Kolegij ECTS
Kolegij iz teorije književnosti 2–5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2–5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Kolegij iz antičke arheologije 2–5
Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti 2–5
Kolegij iz antičke filozofije 2–5

Grčka morfologija 1 (nadoknadni kolegij)

Studenti koji ne polože Grčku morfologiju 1 u zimskom roku mogu u ljetnom, kao ponavljači, upisati Grčku morfologiju 1 (nadoknadni kolegij), pri čemu se ne mijenja broj mogućih izlazaka na ispit u jednoj akademskoj godini, kao ni obveza upisivanja istog kolegija (ako student ne položi ispit u istoj ak. godini) u sljedećoj ak. godini.

III. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka sintaksa 1 1 3 - 7
Rezar, Šoštarić Povijest grčkog jezika: helenistički grčki 1 2 - 61)
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Odaberite jedan!

Kolegij ECTS
Marić, Tečaj latinskog jezika 1 2
Radić, Osnove latinskoga 1 (izborni kolegij) 42)
Kolegij iz teorije književnosti 2–5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2–5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Kolegij iz antičke arheologije 2–5
Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti 2–5
Kolegij iz antičke filozofije 2–5

IV. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka sintaksa 2 1 3 - 7
Rezar, Šoštarić Povijest grčkog jezika 1 2 - 63)
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Izborni kolegiji

Odaberite jedan!

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčki prijevodni seminar - 2 - 3
Marić Tečaj latinskog jezika 2 1 - 1 2
Radić Osnove latinskoga 2 (izborni kolegij) 1 1 - 44)
Kolegij iz teorije književnosti 2–5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2–5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Kolegij iz antičke arheologije 2–5
Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti 2–5
Kolegij iz antičke filozofije 2–5

V. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Bricko Kolegij iz grčke književnosti: Grčka tragedija 1 3 - 75)
Križman Povijest grčkog jezika: grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 1 2 1 6
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Odaberite jedan!

Nastavnik Kolegij ECTS
Radić Tečaj latinskog jezika 1 2
Radić Osnove latinskoga 1 (izborni kolegij) 4
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

VI. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Bricko Kolegij iz grčke književnosti: Grčka komedija 1 3 - 76)
Zafeiraki Novogrčki jezik 1 (obavezni kolegij) 1 3 - 6
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij ECTS
Marić Tečaj latinskog jezika 2 2
Radić Osnove latinskoga 2 4
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Filozofski fakultet Družbe Isusove ili Katolički bogoslovni fakultet Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Akademija dramske umjetnosti Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Pravni fakultet Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

Međuzbroj

U prvih šest semestara na preddiplomskom studiju grčkog jezika i književnosti student će prikupiti minimalno 86 ECTS. Prikupi li na drugom studijskom smjeru (trogodišnjem) minimalno 94 ECTS, ostvarit će uvjet za dovršetak trogodišnjeg preddiplomskog studija.

VII. semestar

Obvezni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Bricko Kolegij iz grčke književnosti: Grčka tragedija 1 3 - 77)
Zafeiraki Novogrčki jezik 2 (obavezni kolegij) 1 3 - 6
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij ECTS
Križman Povijest grčkog jezika: Grčki jezik Hermina Pastira (dvosemestralni izborni kolegij) 3
Sanskrtski tečaj 2-5
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

VIII. semestar

Obvezni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Bricko Kolegij iz grčke književnosti: Grčka komedija 1 3 - 78)
Križman Povijest grčkog jezika: veze među grčkim rečenicama: parataksa i hipotaksa 1 2 - 69)
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Ili jedan od kolegija iz iste ponude kao u VII. semestru.

Ukupan broj ECTS

Tijekom 8 semestara preddiplomskog studija grčkog jezika i književnosti student će prikupiti minimalno 118 ECTS.

Grčki jezik i književnost: diplomski program

Nastavnički smjer

I. semestar (zimski)

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Šešelj Metodika nastave klasičnih jezika 3 1 8

II. semestar (ljetni)

Diplomski rad

Istraživački smjer

I. semestar (zimski)

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Križman Grčki ulomci o našim krajevima 1 2 6
Bricko Izborni diplomski kolegij (naziv naknadno) 1 2 6

II. semestar (ljetni)

Diplomski rad

1) Naziv i broj ECTS izmijenjeni 2008
2) Izmjena naziva u programu 2008.
3) Izmjena broja ECTS prihvaćena 2008.
4) Izmjena naziva u promjenama 2008.
5) , 7) Izmjena ECTS prihvaćena 2008.
6) , 8) Promjena broja ECTS odobrena 2008.
9) Ispravak 2008: 6 ECTS.
 
p/grcki-hodogram.txt · Last modified: 06. 12. 2009. 19:57 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki