Loading

O projektu

O projektu

Terminološki problemi struke jedinstveni su za svaku struku. Novi nazivi najčešće nastaju neplanski, onda kada se po prvi put pojavi potreba označavanja nekog pojma na hrvatskom jeziku, što je posao koji često obave predmetni stručnjaci a ne jezikoslovci (Mihaljević 1997, 64 ). Razvojem arheologije i uvođenjem novih metoda konstantno dolazi do stvaranja i korištenja termina posuđenih iz drugih struka. Stručnjaci koji se bave različitim aspektima arheologije prevode s različitih jezika pa za mnoge predmete i pojave postoji nekoliko istoznačnih, a istovremeno za duh i pravila hrvatskog jezika neprikladnih termina. Opširnije...

Suradnici na projektu

Suradnici na projektu

• Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Zagreb – voditelj projekta
• Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Zagreb
• Prof. dr.sc. Josip Halamić, Hrvatski geološki institut
• Prof. dr.sc. Ivo Pranjković, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Zagreb
• Prof. dr.sc. Damir Boras, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb
• dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Zagreb
• Nikola Vukosavljević, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Zagreb

Metodologija

Metodologija

Polazišna točka za istraživanje nazivlja struke bit će vrlo opsežne i detaljne studije koje su na stranim jezicima napravljene za tipološku analizu te analizu proizvodnog postupka. Ta su djela navedena u opisu projekta. Posebna pozornost bit će posvećena kreiranju adekvatnih termina koji će biti potpuno u duhu hrvatskoga jezika. Planirano je obuhvatiti cjelovitu terminologiju koja se upotrebljava pri znanstvenoj analizi prapovijesnih razdobljima, te objasniti i aspekte analiza koji se koriste a posuđeni su iz drugih struka. Suradnici na projektu iz arheološke struke se aktivno bave razdobljem paleolitika i neolitika, te imaju potpuni uvid u probleme neadekvatne i manjkave terminologije prisutne u hrvatskoj arheološkoj znanstvenoj literaturi u posljednjih 20 godina.
Po prvi puta će se izgraditi strukovno nazivlje koje će imati široku primjenjivost u arheologiji – od paleolitika do kasnijih prapovijesnih razdoblja (neolitik, eneolitik, brončano doba) zbog čijeg nedostatka je do sada vladalo nerazumijevanje i proizvoljno i često pogrešno korištenje termina. Novo nazivlje će se koristiti u nastavi i time će se poboljšati kvaliteta jezika struke.