Loading

Metodologija

Polazišna točka za istraživanje nazivlja struke bit će vrlo opsežne i detaljne studije koje su na stranim jezicima napravljene za tipološku analizu te analizu proizvodnoga postupka. Ta su djela navedena u opisu projekta. Posebna će pozornost biti posvećena kreiranju prikladnih naziva koji će biti potpuno u duhu hrvatskoga jezika. Planira se obuhvatiti cjelovita terminologija koja se upotrebljava pri znanstvenoj analizi prapovijesnih razdoblja te objasniti i aspekte analiza koji su  uporabi a posuđeni su iz drugih struka. Suradnici na projektu iz arheološke struke aktivno se bave razdobljem paleolitika i neolitika te imaju potpun uvid u probleme neadekvatne i manjkave terminologije prisutne u hrvatskoj arheološkoj znanstvenoj literaturi u posljednjih 20 godina.
Po prvi će se put izgraditi strukovno nazivlje koje će imati široku primjenu u arheologiji – od paleolitika do kasnijih prapovijesnih razdoblja (neolitik, eneolitik, brončano doba). Upravo zbog nedostatka takva nazivlja vladalo je nerazumijevanje i njegova proizvoljna te često pogrešna uporaba. Novo će se nazivlje rabiti u nastavi i time će se poboljšati kvaliteta jezika struke.