Ranonovovjekovna Hrvatska - Early Modern Croatia
Objavljivanje serijalnih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest - Publication of Serial Sources for Early Modern Croatian History

*

Tekuće aktivnosti / Current Activities
 
Na stranici "baze podataka" dostupne su tri baze u excel formatu s popratnim komentarima i objašnjenjima. Trenutno se radi na normalizaciji podataka iz excel tablica te na optimizaciji tražilica.
 
Svrha projekta / Project Purpose
 
Temeljna projektna zadaća je izrada baza podataka o stanovništvu hrvatskog ranonovovjekovnog prostora, s težištem na 16. i 17. stoljeću, na temelju transkripcije i elektroničke obrade izvorne građe serijalne naravi (porezni popisi, vojni popisi/muster liste, vojni proračuni, matične knjige, vizitacije i razni drugi dokumenti) te njihovo objavljivanje na internetu.
 
 
___________________________
Slika na naslovnici
Detalj obojenog drvoreza s prikazom bitke kod Siska, 22. lipnja 1593. godine, autora Hansa Schultesa (1542.-1619.), izdavača i tiskara iz Augsburga. Detalj je preuzet iz digitalne zbirke NSK i dorađen (http://www.nsk.hr/Images/Modules/News/izlosci/GZGS1101schult1.jpg, 20.05.2009., 14.58).