Ranonovovjekovna Hrvatska - Early Modern Croatia

O projektu

Institucionalni okvir

> Projekt "Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja", Odsjek za povijest, Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu (za više podataka vidi: http://zprojekti.mzos.hr/Home_hr.htm)

> Nastava iz obveznog predmeta "Hrvatska povijest u ranom novom vijeku", Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu

Voditeljica projekta

Doc. dr. sc. Nataša Štefanec

Kratak opis projekta

Glavna projektna zadaća je izrada baza podataka o stanovništvu hrvatskog ranonovovjekovnog prostora, s težištem na 16. i 17. stoljeću, na temelju transkripcije i elektroničke obrade izvorne građe serijalne naravi (porezni popisi, vojni popisi/muster liste, vojni proračuni, matične knjige, vizitacije i razni drugi dokumenti) te njihovo objavljivanje na internetu. Pošto su izvori relevantni za ovaj projekt nastali u predstatističkom razdoblju, njihova elektronička obrada zahtijeva uvijek nove načine usustavljivanja podataka tj. izrade podatkovnog modela koji odgovara ciljevima istraživanja te osmišljavanje specifičnog sustava pretraživanja i pregledavanja podataka za svaku pojedinu bazu. Uz to, svaki tip izvora rađen je s određenom svrhom koja ne mora biti podudarna sa svrhom zbog kojega ga mi danas koristimo. Baze podataka prate osnovni podaci o autorima, podaci o načinu usustavljivanja predstatističkih tipova podataka, osnovni terminološki rječnik te upute za korištenje i pretraživanje. Projekt nudi otvoren pristup bazama najširem krugu korisnika. Glavni cilj projekta u dugoročnoj perspektivi je stvaranje objedinjene baze podataka o stanovništvu hrvatskog ranonovovjekovnog prostora i njezino stalno nadopunjavanje novim podacima.

Poticaj

Prihvaćanjem projektne aplikacije pri MZOŠ, a u skladu s dodijeljenim financijskim sredstvima, djelatnosti projekta "Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja" u potpunosti su preusmjerene na prvo, od inače dva predložena težišta istraživanja: "Prvo je težište na temeljnim historijskim istraživanjima, koja kronično nedostaju u hrvatskoj historiografiji, otežavajući primjenu ekohistorijskih pristupa. Projekt će nastaviti izrađivati baze podataka o stanovništvu, migracijama, institucionalnoj organizaciji i prirodnoj osnovi istraživanoga prostora te kartografirati spoznaje. Podaci i korišteni izvori bit će objavljeni na web stranicama projekta, omogućujući provjeru." Dakle, s namjerom da se projektne djelatnosti realizira u skladu s načelnim, u projektnoj prijavi iskazanim ciljevima o povezivanju istraživanja i visokoškolske nastave te popularizacije rezultata znanstvenih istraživanja, osmišljena je i ova stranica.

Mogućnosti korištenja objavljenih izvora 

Objavljeni izvori olakšat će rekonstrukciju broja stanovnika na prostoru Hrvatsko-slavonskog Kraljevstva, praćenje migracija, izradu procjena o etničkom i vjerskom sastavu stanovništva te omogućiti rekonstrukciju genealoških podataka, rekonstrukciju ranonovovjekovne toponimije, upravne strukture, broja plemića, broja selišta, obnašatelja službi u kraljevstvu itd. Obradom novih, objavljenih i neobjavljenih izvora, iz godine u godinu povećavat će se broj baza, a s njima znanstvena relevantnost ekstrahiranih podataka.

Citiranje

Budući da će baze uvijek biti u potpunosti otvorene svim zainteresiranim korisnicima, a da je u njihovu izradu uložen znatan istraživački i stručni rad brojnih suradnika, najljepše molimo korisnike koji će na bilo koji način upotrebljavati podatke objavljene na ovim stranicama, da kao izvor podataka citiraju ove mrežne stranice (http://www.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/demografija, datum preuzimanja podataka)

Pokusni rok

Napominjemo da su svi trenutno dostupni podaci, kao i način pretraživanja, podložni promjenama i dopunama do svibnja 2010. godine, kada završava pokusna faza. Stoga, ako imate bilo kakve sugestije, ispravke, dopune, pozitivne ili negativne kritike, one su više nego dobrodošle te Vas molimo da nam ih uputite (e-mail).

Nataša Štefanec