Ranonovovjekovna Hrvatska - Early Modern Croatia

Suradnici

Voditeljica
Doc. dr. Nataša Štefanec, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 
Domaći suradnici prijavljeni na projektu
Prof. dr. Teodora Tomašević Buck, Odsjek za arheologiju, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg
Doc. dr. Milana Černelić, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Zagreb
Doc. dr. Hrvoje Petrić, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 
Suradnici projekta na izradi baza podataka
Tomislav Bali, student povijesti, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
Branimir Brgles, student, Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka, Filozofski fakultet, Zagreb
Stipe Mlikotić, student povijesti i prava, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta te Pravni fakultet u Zagrebu
Damir Stanić, student, Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka, Filozofski fakultet, Zagreb 
Andreja Talan, studentica povijesti, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 
Strani suradnici prijavljeni na projektu
Prof. dr. Elinor M. Despalatović (Department of History, Connecticut College, New London, Connecticut)
Prof. dr. Stefan Halikowski-Smith (History Department, University of Wales, Swansea, Velika Britanija)
Doc. dr. Boris Golec (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Ljubljana)
Doc. dr. Andrej Hozjan (Oddelek za zgodovino, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru)
Dr. Géza Pálffy (Történettudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
Mr. Boro Bronza (Filozofski fakultet u Banjoj Luci)
 
Web-master i informatička podrška
Mr. Domagoj Madunić, PhD student, History Department, Central European University, Budapest
 
Zahvaljujemo doc. dr. Zrinki Blažević na sugestiji za imenovanje stranice!