South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Udžbenici za talijansku manjinu u Hrvatskoj

Melita Sciucca

Izdavačka djelatnost ustanove EDIT Rijeka od 1952. godine objavljuje udžbenike i priručnike na talijanskom jeziku za škole talijanske manjine. Radi se o prijevodima udžbenika koji se koriste u većinskim školama i o izvornim izdanjima koji su rađeni po specifičnim programima manjinskih škola (materinji jezik, dio prirode i društva, povijesti, zemljopisa, glazbene kulture: cca 30% programa).

Do 1991. godine ustanova je pokrivala 90% potreba talijanskih škola u Hrvatskoj i Sloveniji, međutim stvaranjem novih država se situacija mijenja te se počinje iznova: Republika Hrvatska i republika Slovenija uvode mnogo promjena u školskim programima i udžbenicima, te se tiskaju u potpunosti nove knjige za sve predmete. Posto je EDIT-u potrebno vremena za prijevod na talijanski, pripremi i tisak, nemoguće je proizvoditi knjige koje se mijenjaju svake godine, nego samo one za koje imamo garanciju da će se koristiti barem 3 godine (naklada 1000 primjeraka). Osim toga, nas jedini financijer, republika Hrvatska, svake godine nam snižava dotacije koje su do 1999. godine oko 600-700 tisuća kuna (mjesečno oko 50.000), a nakon toga su neredovite i u 2001. godini iznose 400.000 kn (od kojih smo do današnjeg dana dobili 50%).

Ove školske godine učenici talijanskih škola imaju na raspolaganju slijedeće udžbenike:

od 1. do 4. razreda OS sve, osim prirode za 3.razred;

5. i 6. razred - nema povijesti;

7. i 8. razred - nema nijednog udžbenika, osim vježbenice iz matematike za 7. razred;

srednje škole - imaju na raspolaganju samo vježbenice iz matematike za 1., 3. i 4. razred te udžbenik iz zemljopisa za 2. razred:

Sto se tiče ostalih knjiga, one se uvoze iz Italije, zahvaljujući suradnji Talijanske Unije i Narodnog Sveučilišta u Trstu, ali cesto ne odgovaraju programima i ne znam ako imaju odobrenje Ministarstva prosvjete i sporta.

Za sve ostale informacije, obratiti se:

Melita Sciucca, voditelj izdavačke djelatnosti EDIT-a

tel. 051 672-119

fax 051/672-151

mail. edit@edit.hr

contact