South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Novi hrvatski Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Magdalena Najbar-Agičić

U prosincu 2001. godine u Hrvatskom saboru vodila se rasprava o prijedlogu Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Do tada je na snazi bio zakon o udžbenicima još iz 1978. godine, izmijenjen 1993. godine. U posljednje vrijeme u Hrvatskoj se mnogo toga u vezi sa školskim udžbenicima izmijenilo, prvenstveno pojavom alternativnih udžbenika na tržištu. Prijedlog zakona izazivao je dosta velik interes već i ranije budući da se osjećala izrazita potreba za novom regulativom na tom području.

Okolnosti izglasavanja ovoga Zakona bile su utoliko neobične što je dva dana ranije u Saboru donesena odluka da se prijedlog uputi na treće čitanje. U javnosti je to bilo shvaćeno kao dokaz nedorađenosti vladina prijedloga. Tim više je začudila nagla promjena raspoloženja saborske većine i izglasavanje Zakona dana 14. prosinca 2001. godine.

Zakon definira pojam udžbenika, uvjete i postupak njegova odobravanja, prava i obveze nakladnika, pravila uporabe udžbenika, kazne za kršenje zakona od strane nakladnika i školskih ustanova, te prijelazne i završne odredbe, odnosno definira način postupanja u pitanjima udžbenika u prijelaznom razdoblju. Odluku o proglašenju Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu sukladno Ustavu RH potpisao je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić 21. prosinca 2001. godine, a Zakon je stupio na snagu osmog dana od njegove objave u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 117, 24. prosinca 2001.).

Od bitnih novina u Zakonu valja istaknuti obvezu pripremanja i tiskanja metodičkog priručnika za nastavnike uz svaki udžbenik. Za udžbenike koji su već u uporabi nakladnici moraju izdati metodičke priručnike u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udžbenicima. Kada su u pitanju novi udžbenici, oni niti ne mogu biti predani u Ministarstvo prosvjete i športa sa zahtjevom za odobrenje ako ih ne prati metodički priručnik.

Bitna novina je također članak 6. Zakona, koji predviđa formiranje državnog Vijeća za školske udžbenike. Članove toga vijeća treba imenovati ministar prosvjete i športa, a u njemu bi se trebali naći «stručnjaci za razna nastavna područja i udžbeničku problematiku, učitelji i nastavnici, članovi udruga iz područja obrazovanja, predstavnici Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske, te udruga nacionalnih manjina». Odabir članova Vijeća može ubuduće predstavljati određeni problem jer će se teško moći odabrati trinaest osoba (koliko treba biti članova Vijeća uključujući i njegova predsjednika) koje bi mogle predstavljati sve zainteresirane sredine, a koje bi bile kompetentne odlučivati o «udžbeničkom standardu», te o «elementima i instrumentariju za ocjenu usklađenosti udžbenika i priručnika s udžbeničkim standardom, nastavnim sadržajima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada», posebno što nije u potpunosti jasno tko su «stručnjaci za razna nastavna područja i udžbeničku problematiku». Poziv za predlaganje kandidata za spomenuto Vijeće izašao je potkraj siječnja 2002. u dnevnim novinama.

Relativno veliko zanimanje izazivala je i odredba iz članka 8. Zakona, prema kojoj «udžbenik čija je zastupljenost nakon trogodišnje uporabe manja od 10% od broja učenika kojima je namijenjen briše se iz kataloga odobrenih udžbenika».

Zakon doduše predviđa određene rokove rješavanja molbi za odobrenje i za Ministarstvo, ali obveze i kazne predviđene Zakonom odnose se isključivo na nakladnike (a u slučaju korištenja udžbenika protivno odredbama zakona - i na škole). Iskustva iz posljednjih godina pokazala su da je upravo Ministarstvo prosvjete obično kasnilo s postupkom odobravanja udžbenika, nije slalo na vrijeme u škole popise odobrenih udžbenika i slično - izazivajući popriličan kaos među nastavnicima i učenicima, odnosno njihovim roditeljima - dok se prije početka svake školske godine odgovornost za kašnjenje knjiga u medijima redovito prebacivala na izdavače udžbenika, a visoki službenici Ministarstva preko medija su prijetili sankcijama nakladnicima zaboravljajući na svoju odgovornost. Novi Zakon o udžbenicima u tome pogledu nije nikakav napredak s obzirom da ne predviđa nikakve posljedice za Ministarstvo ili njegove službenike u slučaju nesavjesnog obavljanja svoga dijela posla oko udžbenika.

S obzirom na vrijeme potrebno za formiranje Vijeća za školske udžbenike, te donošenje odredbi za koje je to Vijeće zaduženo, što je preduvjet za pokretanje novih postupaka rješavanja zahtjeva za odobrenje udžbenika za novu školsku godinu 2002./2003. ne predviđa se odobravanje novih udžbenika, već produživanje odobrenja za uporabu za postojeće udžbenike osim onih koji će se s popisa udžbenika brisati temeljem spomenutog članka 8.