South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Serbia

Marko Šuica

Izveštaj iz štampe o seminaru
«Obrazovna politika za nacionalne manjine»

u organizaciji
Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije,
Ministarstva za nacionalne i etničke zajednice Savezne republike Jugoslavije
i Fondacije Konrad Adenauer,

održanom 1-2. avgusta 2002. u hotelu «Palas», Beograd

 

Iako medijski veoma zapažen, ovaj skup, čiji je cilj bio sagledavanje trenutnog stanja u oblasti edukacije nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici Srbiji i njegovo unapređenje, nije naišao na adekvatnu i potpunu prezentaciju u dnevnoj štampi. Izveštaji sa dvodnevnog seminara gotovo su promašili temu izveštavajući uglavnom o referatima i ekspozeima relevantnim za političke i dnevne potrebe. Suština problema i značaj skupa bili su umanjeni rasplinjavanjem i razvodnjavanjem osetljive i veoma bitne tematike na samom skupu. Pokušaji konkretnog, pragmatičnog dijaloga i realno konstruktivne diskusije, na skupu su povremeno marginalizovani iznošenjem već poznatog stanja u obrazovanju nacionalnih manjina i to od svake etničke grupe posebno. Na seminaru su istaknuti poblemi koji nacionalne zajednice imaju ne samo u obrazovnom sistemu, već pre svega u društvu. Izlaganje koje je predstavila Dr Sabine Rutar (Georg Eckert Institut – Braunschweig), o stanju nacionalnih manjina u obrazovnom sistemu u Nemačkoj bilo je veoma značajno, sa stanovišta uporednih iskustava i kreiranja sistemskog rešenja na republičkom nivou. Iskustva Zapadnih zemalja po pitanju obrazovanja etničkih manjina, pre svega u zemljama Evropske zajednice, mogu u velikoj meri biti dragocena za reformu obrazovnog sistema u Srbiji, pa i za način pristupa ovom kompleksnom pitanju. Stoga je iskustvo u rešavanju ovog problema na Zapadu bitno kao referentni parametar za reformu u Srbiji. Na skupu je istaknuta uloga Instituta Georg Eckert u pomaganju reforme obrazovanja u Srbiji, organizovanjem programa stipendija i seminara sa različitim temama vezanim za kako nacionalne manjine, tako i za reformu kurikuluma, udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava za nastavu istorije. Relevantna izlaganja stručnjaka, povremeno su na skupu ostajala u senci niza, za unapređenje ove teme, neproduktivnih i dugih ekspozea, delom i anahronih, tako da se na momente činilo da je, reformski kurs Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, potpuno neopravdano, dovdeden u sumnju. Ipak, značaj ovakvog skupa i razgovora koji su njemu započeti, mogu imati pozitivne efekte na dalju reformu i decentralizaciju sistema obrazovanja u Srbiji. Formiranje Nacionalnih saveta manjinskih zajednica, od strane resornog Ministarstva, koji će sudelovati u formiranju programa i reformi obrazovanja, predstavlja prvi veliki korak u uključivanju nacionalnih zajednica u temeljnu strukturnu reformu obrazovnog sistema u Srbiji.

 

IZVEŠTAJI IZ DNEVNE ŠTAMPE:

POLITIKA
petak, 2. avgust 2002.
“Obrazovna politika nacionalne manjine". Promene nastavnih planova
DANAS
petak, 2. avgust 2002.
Nacionalističke tendencije izbaciti iz udžbenika
GLAS JAVNOSTI
petak, 2. avgust 2002.
U Srbiji svaki treći nepismen
GLAS JAVNOSTI
ponedeljak, 5. avgust 2002.
Nacionalne manjine nisu zadovoljene obrazovanjem. Najsporniji udžbenici istorije

contact