REZERVIRANA RAČUNALA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM U KNJIŽNICI

Knjižnica u suradnji s Uredom za SSI omogućava  po jedno rezervirano računalo na svakom katu knjižnice  isključivo za studente s invaliditetom