Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita

30/05/2017 By Mario Hantak

Sveučilište u Zagrebu izradilo je Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita koji regulira način postupanja Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu u slučaju zaprimanja zahtjeva za donošenje preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.