Natječaj za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2017. / 2018.

11/09/2017 By Mario Hantak

ORGANIZATOR: VELADRION, PTO ŽRNOVNICA, Žrnovnica bb, 53284 Sveti Juraj – turistički kompleks tvrtke AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 34970126847

GLAVNI POKROVITELJ: ORYX GRUPA d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 82333208898

VISOKI POKROVITELJ: Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović

MEDIJSKI POKROVITELJ: VEČERNJI LIST d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, OIB: 92276133102
raspisuju
NATJEČAJ „IGRAJ SRCEM“
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017. / 2018.

I Svrha natječaja
Natječaj se raspisuje u svrhu pomaganja i promicanja visokoškolskog obrazovanja studenata s invaliditetom.

II Broj stipendija i iznos
Dodijelit će se 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, koje će se isplaćivati mjesečno, kroz 10 mjeseci akademske godine 2017. / 2018.

III Pravo sudjelovanja
Na natječaju za dodjelu stipendija pravo sudjelovanja imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju svim sljedećim uvjetima:

 1. studenti s utvrđenim invaliditetom;
 2. da su upisani kao redovni studenti na sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj;
 3. da nisu ponavljali godinu;
 4. da su državljani Republike Hrvatske;
 5. da nisu stariji od 25 godina;

IV Trajanje natječaja i rokovi
Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je od 4.9.2017. godine do uključivo 30.9.2017. godine, do kojeg roka su kandidati obvezni dostaviti prijave.

Poziv na natječaj se objavljuje u tiskanom izdanju „Večernjeg lista“ i u online izdanju „Večernjeg lista“.

Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti i dokazi:

 1. Preslika osobne iskaznice;
 2. Preslika indeksa;
 3. Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju;
 4. Preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje RH (studenti s tjelesnim oštećenjima);
 5. Potvrdu fakulteta o upisanoj akademskoj 2017. / 2018. godini;
 6. Ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2016. / 2017. godini, a za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
 7. izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi);
 8. Potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2016. godinu za članove kućanstva;
 9. Potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2016. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2016. godini;
 10. Druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Prijave s dokumentacijom šalju se poštom preporučeno, s napomenom na kuverti „IGRAJ SRCEM – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“ na adresu:

AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o. LJUDEVITA POSAVSKOG 7/A, 10360 SESVETE

ili elektroničkom poštom, predmet:

„IGRAJ SRCEM – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“
sa skeniranom dokumentacijom u prilogu e-pošte, na e-mail:
zeljka.antolovic@veladrion.hr
Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.
V Kriteriji za dodjelu stipendija kandidatima
O dodjeli stipendija odlučivat će peteročlano povjerenstvo koje će biti sastavljeno od 2 predstavnika organizatora, jednog predstavnika glavnog pokrovitelja, jednog predstavnika visokog pokrovitelja i jednog predstavnika medijskog pokrovitelja.

Kandidati koji će dobiti stipendije biraju se tako da se vrednuje stupanj tjelesnog oštećenja, niži dohodak po kućanstvu, viši prosjek ocjena i druga postignuća tijekom studija.

Rezultati će biti objavljeni u online izdanju Večernjeg lista 30 dana po isteku natječaja. Svaki nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

S izabranim studentima sklopit će se ugovor o stipendiranju. Ukoliko pojedini izabrani student odbije potpisivanje ugovora o stipendiranju isti gubi pravo na stipendiju te na njegovo mjesto stupa idući niže rangirani student.