Neven Jovanović: popis radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

Neven Jovanović (matični broj znanstvenika: 211662), popis radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

Zagreb, 10. prosinca 2019.

RADOVI DO IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE IZVANREDNOG PROFESORA (1994–2012)

Knjige

 1. Jovanović, Neven, Tvrtković, Tamara, Latinski za pravnike – Latinitas iuridica, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta, 1998; 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje: Zagreb 2003 (CROSBI 51848; ISBN 953-6714-02-7).
 2. Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, FF-Press, 2011, 266 str. (CROSBI 570040; ISBN 978-953-175-410-1).

Znanstveni radovi

 1. »Epithalamium Mateja Andreisa. Žanrovski okvir i struktura djela«, Umjetnost riječi, Zagreb, 38, 1994, br. 1, str. 57–64 (CROSBI 1036756; ISSN 0503-1583).

 2. »Poljoprivredna poezija«, Književna smotra, 29 (1997), br. 104–105 (2–3), str. 161–163 (ISSN 0455-0463).

 3. »Rastić čita satire«, Dani hvarskog kazališta XXIII: Hrvatska književnost uoči preporoda, ur. N. Batušić i dr., Split 1997, str. 291–305 (CROSBI 290543; ISBN 953-163-079-8).

 4. »Pjesnikovanje Antuna Molnara oko 1848.«, Dani hvarskog kazališta XXIV: Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), ur. N. Batušić i dr., Split 1998, str. 443–476. (CROSBI 1036759; ISBN 9531631050)

 5. »Moja Muza, Mnemozina: iz komparativne konkordancije Marulića, Bunića i Andreisa«, Colloquia Maruliana VII, Split 1998, str. 75–94 (ISSN 1332-3431).

 6. »Čitanje Modruškog Marulićem: De consolatione i Evangelistarium«, Colloquia Maruliana VIII, Split 1999, str. 137–168 (ISSN 1332-3431).

 7. »Pogled u konkordanciju Marulićevih latinskih pjesama«, Colloquia Maruliana IX, Split 2000, str. 381–408 (ISSN 1332-3431).

 8. »Vindiciae Marulianae«, Colloquia Maruliana IX, Split 2000, str. 409–418 (ISSN 1332-3431).

 9. »Dijalozi Alonika Skaligera i književna djelatnost Nikole Škrlca Lomničkog«, Nikola Škrlec Lomnički (1729–1799), sv. 2, Zagreb 2000, str. 113–130 (ISBN 953-6714-20-5).

 10. »Nikola Škrlec Lomnički o senatu i kontroli izvršne vlasti: Čedne želje i zaključci Hrvatskog sabora 1790.« Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50 (6), 2000, str. 1027–1051.

 11. »Izricanje neizrecive riječi: interpretacija Hymnus ad Deum Marka Marulića«, Colloquia Maruliana X, Split 2001, str. 113–135 (ISSN 1332-3431).

 12. »Sjevernozapadni prolaz: pismo Nikole Škrlca Mártonu Györgyju Kovachichu«, Nikola Škrlec Lomnički 1729–1799, Zagreb 2001, sv. 3, str. 77–97 (ISBN 953-154-485-9).

 13. »Ter tužnih konsolaj: Marulićeva Utiha nesriće i Pseudo-Senekina konzolacijska zbirka De remediis fortuitorum«, Colloquia Maruliana XI, Split 2002, str. 413–442 (CROSBI 128079; ISBN 953-163-187-5; ISSN 1332-3431).

 14. »Nicolai Modrussiensis De consolatione liber«, Hrvatska književna baština 1, ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković, Zagreb 2002, str. 55–251 (CROSBI 128080; ISBN 953-6310-11-2).

 15. »Paratekst i loci Biblici kao put od stila do tumačenja Marulićeva Evanđelistara«, Colloquia Maruliana XII, Split 2003, str. 23–46 (CROSBI 128078; ISBN 953-163-119-0; ISSN 1332-3431).

 16. »Tipografske i tekstološke posebnosti Marulićeva Dijaloga o Herkulu«, Colloquia Maruliana XIII, Split 2004, str. 67–88 (CROSBI 214814; ISBN 953-163-217-0; ISSN 1332-3431).

 17. »Nulti stupanj Tomina pisanja: glava 29 Salonitanske historije«, Toma Arhiđakon i njegovo doba: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25–27. rujna 2000. godine u Splitu, Split 2004, ur. M. Matijević-Sokol i O. Perić, str. 177–196 (ISBN 953-163-227-8).

 18. »Tijelo alegoreze: jezični izraz Tropologica Dauidiadis expositio«, Colloquia Maruliana XIV, Split 2005, str. 83–101 (ISSN 1332-3431).

 19. »Tri rukopisa De raptu Cerberi Dubrovčanina Jakova Bunića (1469–1534)«, Croatica et Slavica Iadertina 2 (2006), str. 209–215 (CROSBI 243751; ISSN 1845-6839).

 20. »Prolegomena za retoriku Marulićeve splitske ekipe«, Colloquia Maruliana XV (2006), str. 141–173 (CROSBI 238143; ISSN 1332-3431).

 21. »Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije«, Colloquia Maruliana XVII (2008), str. 43–58 (CROSBI 331757; ISSN 1332-3431).

 22. »Avaritia i inflacija: percepcije ekonomskih pojava u preambuli Edikta o cijenama«, Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu; ur. Nenad Cambi, Joško Belamarić, Tomislav Marasović; Split: Književni krug, 2009, str. 553–580 (CROSBI 515090; ISBN 9789531633185).

 23. »Rukopisi Regum Delmatię atque Croatię gesta«, Colloquia Maruliana XVIII (2009), str. 5–24 (CROSBI 414755; ISSN 1332-3431).

 24. »Regum Delmatię atque Croatię gesta a Marco Marulo Spalatensi patritio Latinitate donata. Edidit Neven Jovanović«, Colloquia Maruliana XVIII (2009), str. 28–61 (kritičko izdanje latinskog teksta; također i u: Marko Marulić, Latinska manja djela II, Split: Književni krug, 2011, str. 169–225) (ISSN 1332-3431).

 25. »Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica«, Colloquia Maruliana XIX (2010), str. 5–16 (CROSBI 481378; ISSN 1332-3431).

 26. »Marulić i laudationes urbium«, Colloquia Maruliana XX (2011), str. 141–163 (CROSBI 515089; ISSN 1332-3431).

 27. »Antonio Fabregues o Krbavskoj bici«, Povijesni prilozi 41 (2011), str. 175–189 (CROSBI 570036; ISSN 0351-9767).

 28. »Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje«, Marko Marulić, Latinska manja djela II, Split: Književni krug, 2011, str. 125–168 (CROSBI 515091).

 29. »CroALa: Enhancing a TEI-encoded Text Collection«, Journal of the Text Encoding Initiative 2 (February 2012), internet: <http://jtei.revues.org/425>, DOI : 10.4000/jtei.425 (CROSBI 570037; ISSN 2162-5603).

Stručni radovi (izbor)

 1. »Doći vuk!«, Kolo 15 (2006), 2; 143–149; 7 s. (CROSBI 287954).
 2. »M. Maruli Delmatae Davidias. Priredio M. Marcovich, Leiden i Boston (MA): Brill, 2006 (Mittellateinische Studien und Texte, 33)«, Colloquia Maruliana XVII (2008), str. 331–336 (CROSBI 331763; ISSN 1332-3431).
 3. (Horacije Flak, Kvint) »Diffugere niues (Pobjegoše snijezi)«, Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.), Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, 2008, str. 497–500 (CROSBI 657223; ISBN 978-953-1753142).
 4. Plaut, Amfitruon, Sisak: Dom kulture “Kristalna kocka vedrine”, Gradsko kazalište Sisak, 2008. (CROSBI 1036762; ISBN 9789536299300).
 5. »Henricus Sienkiewicz, Anthea, sive fabula “Eamus ad Ipsum” a Petro Angelinio Latine versa, quam denuo edidit atque illustravit Theodericus Sacré. Bruxelles: Melissa, 2010. Pp. 177. ISBN 9782872900268. €20.«, Bryn Mawr Classical Review 2011.06.40.

RADOVI NAKON IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE IZVANREDNOG PROFESORA (2012–2017)

Znanstveni radovi

 1. »Dubrovnik in the Corpus of Eastern Adriatic Humanist Laudationes Urbium«, Dubrovnik annals, 16 (2012), str. 23–36 (CROSBI 611360; ISSN 1331-3878).
 2. »Nenia Alovisii Cippici de Petro Riario c. 1474 quae servatur Monachii in codice BSB CLM 716« Humanistica Lovaniensia, 61 (2012), str. 241–246 (CROSBI 611376; ISSN 0774-2908).
 3. »Pred jednom zbirkom hrvatskih latinista«, Bogdan, Tomislav; Brković, Ivana; Dukić, Davor; Plejić Poje, Lahorka (ur.), Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac, Zagreb : FF press, 2012, str. 143–153 (CROSBI 611369; ISBN: 978-953-175-439-2).
 4. »Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija«, Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.), Colloquia Maruliana XXI. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2012, str. 109–142. (CROSBI 872840; ISBN: 978-953-163-369-7).
 5. »San Jurja Augustina Zagrepčanina u srpnju 1454«, Benčić, Živa; Fališevac, Dunja (ur.), Prostori snova: oniričko kao poetološki i antropološki problem, Zagreb: Disput, 2012, str. 129–149. (CROSBI 611364; ISBN: 978-953-260-160-2).
 6. »Emocije u latinističkim pohvalama istočnojadranskih gradova«, Kapetanović, Amir (ur.), Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012 (Znanstveni zbornici), str. 243–275. (CROSBI 647030; ISBN: 978-953-6637-66-9).
 7. »Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara«, Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 38. Hvar – književnost i kazalište, Zagreb – Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug, 2012 (Dani Hvarskoga kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), str. 41–55. (CROSBI 647034; ISBN: 978-953-163-371-0).
 8. »Tekstualne varijante latinske tužaljke Ludovika Cipika za Pietra Riarija u rukopisima BSB Clm 716 i BnF Lat. 8731«, Filologija, 60 (2013), str. 49–54. (CROSBI 746582; ISSN 0449-363X).
 9. »Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417–1419«, Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.), Colloquia Maruliana XXII, Split : Književni krug Split – Marulianum, 2013, str. 5–29. (CROSBI 647035; ISBN: 978-953-163-383-3).
 10. »Croatian into Latin in 1510: Marko Marulić and the cultural translation of Regum Delmatiae atque Croatiae gesta«, Canadian Review of Comparative Literature = Revue Canadienne de Littérature Comparée, Vol. 41, Nr. 4 (2014), str. 389–410 (CROSBI 746581; ISSN 1913-9659; DOI 10.1353/crc.2014.0037).
 11. »Zadarski slon i komarac – polemika Nardina Celineja i Paladija Fuska iz 1513«, Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.), Colloquia Maruliana XXIII, Split: Književni krug Split – Marulianum, 2014, str. 13–27 (CROSBI 746584; ISBN: 978-953-163-403-8).
 12. »Nicolai Restis Ragusini ad Franciscum Barbarum epistula (a. 1451)«, Classical heritage from the epigraphic to the digital: Academia Ragusina 2009 and 2011, Zagreb: Ex libris, 2014, str. 169–180 (CROSBI 872866; ISBN 9789532841114).
 13. »Croatian Latin writers: an international nationalist phenomenon in a socialist republic«, Classics and class: Greek and Latin classics and communism at school. Warsaw : Ljubljana : Faculty of Artes liberales, University of Warsaw; Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016., str. [193]–212 (CROSBI 872843; ISBN 978-83-7181-943-8).
 14. »Andrea Divo i čitanje Ilijade«, Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus, Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8), str. [55]–79 (CROSBI 872869; ISBN 978-961-93771-2-3).
 15. »Croatian anti-Turkish writings during the Renaissance«, David Thomas i John Chesworth (ur.), Christian-Muslim relations: bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500–1600), Leiden; Boston : Brill, 2015, str. [491]–515. (CROSBI 872844; ISBN 9789004250734; DOI 10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27784).
 16. »Juraj Šižgorić«, David Thomas i John Chesworth (ur.), Christian-Muslim relations: bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500–1600), Leiden; Boston : Brill, 2015., str. [31]–35. (CROSBI 872845; ISBN 9789004250734; DOI 10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27684).
 17. (s Dunjom Fališevac i Milovanom Tatarinom), »Život i djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga«, Građa za povijest književnosti hrvatske, 38 (2015), str. 255–421 (ISSN: 0351-2703; CROSBI 760614).
 18. »Antiturcica iterata: ponovni pogled na hrvatsku renesansnu protutursku književnost«, Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.), Colloquia Maruliana XXV, Split: Književni krug Split – Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [101]–148 (CROSBI 872867; ISBN 9789531634250).
 19. (s Helenom Šoškić) »Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario«, Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.), Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [157]–227. (CROSBI 872868; ISBN 9789531634250).
 20. »Classical reception in Croatia: an introduction«, Zara Martirosova Torlone, Dana LaCourse Munteanu, Dorota Dutsch (ur.), A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe, Oxford: Wiley-Blackwell, March 2017., str. 15–20 (CROSBI 872846; ISBN 9781118832714 (tisak); ISBN 9781118832813 (online); DOI 10.1002/9781118832813).
 21. »Croatian Neo-Latin literature and its uses«, Zara Martirosova Torlone, Dana LaCourse Munteanu, Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe, Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017., str. 35–45. (CROSBI 872848; ISBN 9781118832714 (tisak); ISBN 9781118832813 (online); DOI 10.1002/9781118832813).
 22. »Reading Croatian Latin through Lucretius«, Mouseion: Journal of the Classical Association of Canada, Series III, Vol. 14.3 (2017), str. 361–390. (E-ISSN: 1913-5416; Print ISSN: 1496-9343; CROSBI 902388).

Stručni radovi (izbor)

 1. (fra Julijan Špajerski) »Ritmički časoslov sv. Franje«, Pero Vrebac (ur.), Franjevački izvori = Fontes Franciscani: spisi i životopisi sv. Franje, svjedočanstva i papinski dokumenti o sv. Franji ; spisi i životopisi sv. Klare, dokumenti o sv. Klari ; zakonodavni tekstovi Reda braće i sestara od pokore s dodacima: kasnija pravila Trećega svjetovnog reda sv. Franje i pravila Trećega samostanskog reda sv. Franje, Sarajevo, Zagreb: Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 2012., str. 345–361. (ISBN 9789535648611)

 2. (Euripid) »Alkestida«, Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, 60 (2013), 4–6; str. 1–32 (CROSBI 657215; ISSN 0544-7267).

 3. (Duda, Dean; Ehgartner, Eugenia; Senker, Boris; Čačinovič, Nadežda; Jukić, Tatjana; Jovanović, Neven; Peović Vuković, Katarina), »Uvodi – u što?«, Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, LVII (2013), 3–4; str. 293–311 (CROSBI 697069; ISSN 0503-1583).

 4. »Muka scilskih svetaca«, Latina et Graeca, n. s. 24 (2014), str. 5–13 (CROSBI 881987; ISSN: 0350-414X).

Stručni radovi – recenzije znanstvenih djela

Zbog uređivačke politike zbornika Colloquia Maruliana, u kojoj su urednici recenzenti svih radova osim vlastitih, donjem popisu treba pribrojiti još preko šezdeset recenzija znanstvenih radova za priloge šest godišta ovog zbornika (vidi dolje, pod Uredničke knjige), čiji sam član uredništva od 2008.

 1. Luka Špoljarić, »Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica (Studija, kritičko izdanje i prijevod)«, Građa za povijest književnosti hrvatske, 2013.
 2. Rukopis knjige Gaj Julije Cezar, Moji ratovi, prevodilac s latinskog Ton Smerdel, redaktor prijevoda Zvonimir Milanović, Zagreb: Jesenski i Turk, 2013.

 3. Rukopis znanstvene knjige Irene Bratičević (kritičko izdanje teksta epigrama Rajmunda Kunića), ožujak 2013.

 4. anonimno, »Gjuro Ferrich’s Periegesis orae Rhacusanae (1803) as travel polemic«, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 2014.

 5. anonimno, »Diversity in Neo-Latin: Example of Administrative Ecclesiastical Texts«, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.

 6. anonimno, »Formulas in Marina Tsvetaeva’s poem To the Brides of Sages«, Corpus-based Research in the Humanities conference, 2015.

 7. anonimno, »Measuring Tradition, Imitation, and Simplicity: The case of Attic Oratory«, Corpus-based Research in the Humanities conference, 2015.

 8. anonimno, »Non-accusative null objects in the Homeric Dependency Treebank«, Corpus-based Research in the Humanities conference, 2015.

 9. anonimno, »Utjecaj Marulićeve kritike na Bunićevo stvaranje«, Kroatologija, 2015.

 10. Lucija Krešić, »Fleksija, derivacija i sintaksa imenā u biblijskom latinitetu«, Filologija, 2016.

 11. anonimno, »Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika (CroDi)«, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016.

 12. Rukopis knjige Slaven Skoko, Aulus Licinius Archias, Zagreb: Latina et Graeca, 2016.

 13. Aleksander Eryk Sroczyński, Retoryka tożsamości. Pisarze nowołacińscy Dalmacji weneckiej / Rhetoric of Identity. Neo-Latin Writers of Venetian Dalmatia, Polish National Science Center, Konkurs Preludium 12 – HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, 2017. (prijedlog istraživanja)

 14. Martin Korenjak, »Nova Scientia. Early Modern Scientific Literature and Latin – NOSCEMUS. ERC Advanced Grant 2016 Research proposal«, 2017. (prijedlog istraživanja)

Digitalne baze

 1. Croatiae auctores Latini (CroALa), collectio electronica, ur. Neven Jovanović i dr., Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, posljednje izdanje prosinac 2014. (ISBN: 978-953-175-356-2; CROSBI 414816).

 2. (s Violetom Moretti i Goranom Stepanić) Poetic language in the epistles of Paulus Ritter Vitezović (1652–1713), Open Science Framework DOI 10.17605/OSF.IO/EK6PT; ARK c7605/osf.io/ek6pt. 2016. (CROSBI 874982; ISBN 978-953-175-715-7).

 3. cts-croala: Zenodo Release, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.159090. 2016. (CROSBI 874979; ISBN 978-953-175-716-4).

 4. (s Alexanderom R. Simrellom) latty-cts: Latinitas Tyrolensis – CTS URN structure and addresses. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.571140. Zenodo, 2016. (CROSBI 874984; ISBN 978-953-175-717-1).

Uredničke knjige

 1. 1. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXI. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2012. (CROSBI 872903; ISBN 978-953-163-369-7; ISSN 1332-3431).
 2. 2. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXII. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2013. (CROSBI 872904; ISBN 978-953-163-383-3; ISSN 1332-3431).
 3. 3. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXIII. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2014. (CROSBI 872907; ISBN 978-953-163-403-8; ISSN 1332-3431).
 4. 4. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXIV. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2015. (CROSBI 874989; ISBN 9789531633994; ISSN 1332-3431).
 5. 5. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2016. (CROSBI 874992; ISBN 9789531634250; ISSN 1332-3431).
 6. 6. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXVI. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2017. (CROSBI 874994; ISBN 9789531634441; ISSN 1332-3431).

RADOVI NAKON IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE ZNANSTVENOG SAVJETNIKA (2017–2019)

Knjiga

Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Šoštarić, Ninoslav Zubović, Čitanka za Grčku morfologiju 1, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, FF press, 2019. (CROSBI 1036588; ISBN 978-953-175-817-8).

Znanstveni radovi

 1. »Quadrata rotundis? Lexical Comparison of Two Sets of Neo-Latin Texts«, Luggin, Johanna; Jovanović, Neven; Špoljarić, Luka; Šubarić, Lav (ur.), Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol: challenges, prospects, case studies, Wien: Böhlau Verlag, 2018, str. 209–228, doi:10.7767/9783205204701.209 (CROSBI 968157; ISBN 9783205202516).
 2. »Pavao Skalić protiv Pier Paola Vergerija, 1559.–1564« Pobežin, Gregor; Štoka, Peter (ur.), Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii, Koper: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2018, str. 27–58 (CROSBI 974190; ISBN 978-961-93771-3-0).
 3. »Nadgrobni govor Nikole Modruškog za Pietra Riarija«, Colloquia Maruliana XXVII, 2018, str. 123–141 (CROSBI 968146; ISBN 978-953-163-464-9; ISSN 1332-3431).
 4. »Searching for Schiavoni intellectuals«, Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, Supplementi (7/2018): Visualizing Past in a Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern Italy in comparative perspective (2018) (CROSBI 968148; ISSN 2039-2362).
 5. »Marci Maruli Repertorium, ff. 143v–144r.«, Colloquia Maruliana XXVIII, 2019, str. 145–146 (CROSBI 1036595; ISBN 978-953-163-479-3; ISSN 1332-3431).

Stručni radovi (izbor)

 1. (Ovidius Naso, Publius) »Ovidijeva prva Heroida«, Časopis Dubrovnik, 29 (2018), 2–3, str. 13–20 (CROSBI 968147; ISSN 0353-8559).
 2. »Mogući pristup rimskoj književnosti«, Musarum cultus. Zbornik radova u čast Marini Bricko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, str. 87–102 (CROSBI 1036591; ISBN 978-953-175-781-2).

Stručni radovi – recenzije znanstvenih djela

Zbog uređivačke politike zbornika Colloquia Maruliana, u kojoj su urednici recenzenti svih radova osim vlastitih, donjem popisu treba pribrojiti još preko dvadeset recenzija znanstvenih radova za priloge dvaju godišta ovog zbornika (vidi dolje, pod Uredničke knjige), čiji sam član uredništva od 2008.

 1. Tomislav Bogdan, »Cassandra Fedele i njezini dalmatinski korespondenti«, Croatica – časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, studeni 2017.
 2. anonimno, »Dva utješna pisma Antuna Vrančića«, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, studeni 2017.
 3. anonimno, »Digitalna zbirka latinskih prijevoda Boja žaba i miševa«, Latina et Graeca, ožujak 2018.
 4. Rukopis znanstvene knjige Šime Demo, Macaronica Croatica, za MZO, lipanj 2018.
 5. anonimno, »„Vodena“ erotska metaforika u grčkim fikcionalnim epistolarnim zbirkama«, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, studeni 2018.
 6. Sabira Hajdarević, Grčka fikcionalna epistolografija (prijedlog projekta za HAZU), siječanj 2019.
 7. anonimno, »Antički lirski pesnici i izvori pesničkog nadahnuća kod Tina Ujevića«, znanstveni rad za zbornik Ja kao svoja slika. Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, travanj 2019.
 8. Rukopis znanstvene knjige Marko Marulić, Davidijada; za Stoljeća hrvatske književnosti, prema izdanju i prijevodu Branimira Glavičića priredio Bratislav Lučin; za MZO, svibanj 2019.
 9. Lázár, István Dávid, »Petrarca et vallis clausa«, Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis. Proceedings of the Seventeenth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018), svibanj 2019.

 

Digitalne baze

 1. (Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Šoštarić, Ninoslav Zubović) nevenjovanovic/grcka-morfologija: Fall 2019, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2019.(Version v1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3566752.
 2. (s Lukom Špoljarićem) “nevenjovanovic/modruski-temrezah: Collation Completed, Edition Typeset for Printing”. Zenodo, November 25, 2019. doi:10.5281/zenodo.3552475.
 3. Atomic philology and parallel philology – Catullus 53 as a CTS editions collection. http://doi.org/10.17605/OSF.IO/DBF73 (2017, May 20).

 

Uredničke knjige

 1. 1. Jovanović, Neven; Luggin, Johanna; Špoljarić, Luka; Šubarić, Lav, Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies, Beč: Böhlau Verlag, 2018. (CROSBI 973641; ISBN 978-3-205-20251-6).
 2. 2. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav; Rezar, Vladimir (ur.). Colloquia Maruliana XXVII. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2018. (CROSBI 1036650; ISBN 978-953-163-464-9; ISSN 1332-3431).
 3. 3. Jovanović, Neven; Jozić, Branko; Juez Gálvez, Francisco Javier; Lučin, Bratislav; Rezar, Vladimir (ur.). Colloquia Maruliana XXVIII. Split : Književni krug Split – Marulianum, 2019. (CROSBI 1036597; ISBN 978-953-163-479-3; ISSN 1332-3431).

 

Prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

 

Znanstvena djelatnost

Do izbora u zvanje izvanrednog profesora sudjelovao sam na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (Hvar, Split, Zagreb, Bonn, Prag, Venecija, Beograd, Lexington, Zadar, Pisa, Cambridge).

Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora (2012.) sudjelovao sam priopćenjima na ovim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima:

1. “Plutarh, Ciceron i Francesco Barbaro u Zadru 1417–1419”, Colloquium Marulianum XXII, Split, travanj 2012.

2. “Croatiae auctores Latini”, 15th Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Münster, (Njemačka), kolovoz 2012.

3. “Profiling cultural literacy of Croatian Latin authors”, Ludwig Boltzmann Institut – Neulateinische Studien, Latin, National Identity and the Language Question in Central Europe, Innsbruck (Austrija), prosinac 2012. (pozvano predavanje)

4. “Zadarski slon i komarac – polemika Nardina Celinesea i Paladija Fuska oko 1510”, Colloquium Marulianum XXIII, Split, travanj 2013.

5. “Enigmatski panegirik Konstantinu – carmina figurata Porfirija Optacijana”, Pogled na Konstantinovo doba, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, lipanj 2013.

6. “Croatian Latin Writers — an International Nationalist Phenomenon in a Socialist Republic”, Univerza v Ljubljani, Classics & Class: Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain, Ljubljana (Slovenija), rujan 2013. (pozvano predavanje)

7. “XQuerying the medieval Dubrovnik”, Sapienza Università di Roma, TEI Conference and Members Meeting 2013, Rim (Italija), listopad 2013.

8. “Hrvatski humanisti kao društvena skupina”, Colloquium Marulianum XXIV, Split, travanj 2014.

9. “Two gentlemen-translators from 19th-century Dubrovnik”, Accademia Belgica, Latin and the 19th century, Rim (Italija), rujan 2014. (pozvano predavanje)

10. “Antiturcica iterata – ponovni pogled na hrvatsku protutursku književnost”, Colloquium Marulianum XXV, Split, travanj 2015.

11. “De scriptorum in Croatia et in Tyrolide numeris et saeculis”, The Sixteenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Beč (Austrija), kolovoz 2015.

12. “De fine versus: A Renaissance Version”, Renaissance Society of America 2016, Boston (Sjedinjene Američke Države), ožujak 2016.

13. “Izvori i tekstološki problemi nadgrobnog govora Nikole Modruškoga za Pietra Riarija”, Colloquium Marulianum XXVI, Split, travanj 2016.

14. “Implementing Canonical Text Services in the Croatiae Auctores Latini Digital Collection”, Digital Humanities 2016, Krakow (Poljska), srpanj 2016.

15. “CroALa: Approaching an Unknown Collection”, Quinto convegno annuale AIUCD, Venecija (Italija), rujan 2016. (pozvano predavanje).

16. “Exploring Polybius’ syntax with dependency trees”, Filozofski fakultet Univerziteta Sv. Kiril i Metodij, Studia classica anniversaria, Skopje, studeni 2016.

17. “Semantika imena mjesta u novolatinskim tekstovima”, Sveučilište u Zadru, Natales grate numeras?, travanj 2017.

18. “Rim u latinskim pjesničkim djelima Marka Marulića”, Colloquium Marulianum XXVII, Split, travanj 2017.

Nakon pokretanja izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika (2017) sudjelovao sam priopćenjima na sljedećim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima:

19. “Atomic Philology and Parallel Philology – Some Implications of the CITE Architecture”, Digital Classics III: Re-thinking Text Analysis, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, svibanj 2017.

20. “Croatiae Auctores Latini (CroaLa) – a Neo-Latin Corpus for Fun and Profit”, Global Philology Florilegia: Big Textual Data Workshop, Leipzig, srpanj 2017.

21. “O napadih Pavla Skalića na Vergerija”, Divina: dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa, organizirala Univerza na Primorskem, Koper, listopad 2017.

22. “Exploring Croatian Latin school drama with an XML database”, Historical Source Edition 2.0, Varšava, listopad 2017.

23. “Utješno pismo i svadbeni govor Karota Vitala iz Pirana, Troyes MS 1531”, Colloquia Divina 2018, organizirala Univerza na Primorskem, Koper, listopad 2018.

24. “Persistent identifiers of textual segments as a scholarly problem”, RDA meets Croatian researchers event, Zagreb, listopad 2017.

25. “From texts to exercises (semi)automatically”, CALLIDUS Workshop, Berlin, listopad 2017. (pozvano predavanje).

26. “CroALa: one collection, many forms”, 2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, Zadar, studeni 2017.

27. (s Ninom Čengić) “Traces of Japan in Croatian Latin School Drama 1600–1800”, Japan on the Jesuit Stage, organizirao Ludwig Boltzmann Institute – Neolatin Studies, Beč, lipanj 2018. (pozvano predavanje).

28. “De corpore dramatum Latinorum in Croatia actorum restituendo”, 17th International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Albacete, srpanj 2018.

29. “Numeros veniebat ad aptos – Ovidijevi stihovi kao pjesnička građa hrvatskih latinista”, Hrvatski književnici i Ovidije. U povodu dvijetisućite obljetnice smrti (17./18. – 2017./2018.), Zagreb, HAZU, 28. rujna 2018.

30. “Autocriticism of a collection – Ten years of Croatiae auctores Latini”, First LiLa Workshop, Università cattolica di Sacro Cuore, Milano, lipanj 2019. (pozvano predavanje).

31. (s Gregoryjem Craneom, Sophiom Sklaviadis, Margheritom de Luca, Petrom Šoštarić, Maryam Foradi, Kate Cottrell, Jamesom Tauberom, Farnooshem Shamsianom, Chiarom Palladino), “Confronting Complexity of Babel in a Global and Digital Age”, panel “Language, Languages”, Digital Humanities Conference 2019, Utrecht, srpanj 2019.

Nastavna djelatnost

Održavam nastavu na svim razinama studija na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od prijediplomske do doktorske, te sam od 1994. do 2019. održao preko osam tisuća sati nastave (zbog kadrovske situacije na Odsjeku za klasičnu filologiju više sam godina radio i preko norme). Nastavu sam izvodio na sljedećim studijima:

 • sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Latinski jezik i književnost

 • sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Grčki jezik i književnost

 • sveučilišni diplomski studij Judaistika

 • Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

 • Doktorski studij medievistike

U ak. g. 2016–17. bio sam mentor Fulbrightovu stipendistu Alexandru R. Simrellu (Holy Cross College, Worcester, Massachussets, SAD).

Od 1994. do 1998. držao sam Vježbe iz latinske deskriptivne gramatike 1 i 2 te Latinski proseminar 1 i 2. Od akademske godine 1998/99. vodio sam Vježbe iz latinske deskriptivne gramatike 2, Latinski proseminar 2, Prijevodne vježbe 2 i Književni seminar 2; na studiju latinskog jezika i rimske književnosti do 2008. bio sam nositelj i izvođač kolegija Latinska deskriptivna gramatika 2, te Književni seminar. U suradnji s Centrom za jezike Filozofskoga fakulteta i s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu održavao sam od 1995. do 1998. jednosemestralni tečaj Latinski za pravnike (za studente prava koji u srednjoj školi nisu slušali latinski). Od 1998. sudjelovao sam u održavanju toga tečaja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na studiju latinskog jezika i književnosti prema novom programu jesam ili sam bio nositelj i izvođač sljedećih kolegija:

1. Rimska književnost republikanskoga razdoblja

2. Rimska književnost carskoga razdoblja

3. Prevođenje s latinskoga

4. Prevođenje s hrvatskoga na latinski

5. Latinska stilistika

6. Rimska književnost: Rimska historiografija (2019/20)

7. Antički klasici u prijevodu: Katul (2007/08, 2008/09)

8. Antički klasici u prijevodu: Euripidova Alkestida (2009/10, 2010/11)

9. Rimsko govorništvo (2009/10, 2016/17)

10. Uvod u novolatinsku književnost (2009/10)

11. De scriptoribus Romanis liberae rei publicae (2012/13, 2019/20)

12. Najstariji spomenici latinskoga jezika (2015/16)

13. Vulgarni latinitet (2015/16)

14. Europska Sunoikisis (od 2014/15)

Od ovih sam kolegija samostalno predložio i osmislio one pod br. 3–5, 11, 14. Svi kolegiji imaju i svoje mrežno dostupne verzije, gdje su postavljeni tekstovi predavanja i dopunski nastavni materijali.

Na studiju grčkoga jezika i književnosti prema novom programu jesam, ili sam bio nositelj i izvođač sljedećih kolegija:

1. Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama – parataksa i hipotaksa (od 2015/16)

2. Grčka tragedija (2016/17)

3. Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja (od 2015/16)

4. Grčka komedija (2016/17)

5. Grčka književnost: Grčka lirika (2019/20)

6. Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt (od 2015/16)

7. Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki (od 2015/16)

Svi kolegiji imaju i svoje mrežno dostupne verzije, gdje su postavljeni tekstovi predavanja i dopunski nastavni materijali.

Izvođač sam na sljedećim kolegijima:

1. Grčka morfologija 1 (od 2017/18)

2. Grčka morfologija 2 (od 2017/18)

Svi kolegiji imaju i svoje mrežno dostupne verzije, gdje su postavljeni tekstovi predavanja i dopunski nastavni materijali.

Na sveučilišnom diplomskom studiju Judaistika od 2015/16. nositelj sam i izvođač kolegija Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: grčki i latinski izvori o Židovima, koji sam samostalno predložio i osmislio. Kolegij ima i svoju mrežno dostupnu verziju, gdje su postavljeni tekstovi predavanja i dopunski nastavni materijali.

Na poslijediplomskom Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture bio sam nositelj i izvođač kolegija Antička drama u prijevodu (2009/10), Prostor književne antike (2012/13) te Uvod u antičku književnost (2018/19). Sva tri sam kolegija samostalno predložio i osmislio.

Na poslijediplomskom Doktorskom studiju medievistike bio sam nositelj i izvođač kolegija Digitalni medijevist (2007/08, 2008/09, 2009/10). Kolegij sam samostalno predložio i osmislio.

Prilažem pozitivno ocijenjene rezultate studentskih anketa koje je proveo Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za predmete Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja i Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: grčki i latinski izvori o Židovima (2016/17) te studentske ankete istog Ureda za predmet Rimska književnost republikanskoga razdoblja (2012/13).

Stručna djelatnost

Do izbora u zvanje docenta bio sam uključen u znanstvenoistraživački projekt Neolatina Croatica (glavni istraživač Darko Novaković) te projekt Nikola Škrlec Lomnički (1729–1799) (glavni istraživač Eugen Pusić), a s Margaretom Gašparović i Tamarom Tvrtković 1998. izveo sam obrazovni projekt Varietas delectat, koji je sufinancirao Institut Otvoreno društvo – Hrvatska.

Nakon izbora u zvanje docenta (2006) bio sam glavni istraživač na projektu Digitalizacija hrvatskih latinista (MZOŠ 130-1300637-0638, 2006–2011), te glavni istraživač na projektu A profile of Croatian neo-Latin (Google Digital Humanities Research Awards 2010).

Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora (2012) bio sam suvoditelj projekta Croatica et Tyrolensia – digitalna usporedba hrvatske i tirolske latinističke književnosti (s Lavom Šubarićem sa Sveučilišta u Innsbrucku; financirao fond UKF – Jedinstvo uz pomoć znanja, 2013–2015) te voditelj projekta sveučilišne potpore GHLH – grčko-hrvatski i latinsko-hrvatski paralelni korpus (2015/2016, 2016/2017) i projekta CroALa index locorum (financirano nagradom za razvijanje resursa projekta Pelagios, 2016). Bio sam istraživač na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (2015–2018, voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Bio sam član upravnog odbora projekta Network for Digital Methods in the Arts and Humanities NeDiMAH (European Science Foundation, 2011–2015) i COST akcije Reassembling the Republic of Letters (2014–2018); član savjetodavnog odbora projekta Global Philology – Digital Infrastructure for Named Entities Data (financirala Republika Njemačka, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2016–2017) i Uredničkog odbora Sabranih djela Marka Marulića – Opera omnia; član uredništva godišnjaka Colloquia Maruliana od 2008. (uz Branka Jozića, Bratislava Lučina, Francisca Javiera Juez Gálveza, Vladimira Rezara); urednik Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009–2016).

Bio sam predsjednik stručnog povjerenstva za ocjenu pet doktorskih radova (Irena Galić, Irena Bratičević, Bratislav Lučin, Violeta Moretti, Teuta Serreqi Jurić), član povjerenstva za ocjenu četiri doktorska rada (Ankica Bralić, Diana Sorić, Sabira Hajdarević, Jadranka Bagarić), član dvaju povjerenstava za ocjenu teme doktorskoga rada (Mislav Gregl, Jelena Knešaurek Carić).

Bio sam predsjednik četiriju stručnih povjerenstava o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja (Irena Bratičević, Nada Bulić, Šime Demo, Luka Špoljarić), te vanjski izvjestitelj za trajno radno mjesto (tenure) na Sveučilištu Tufts (Massachusetts, SAD; prof. Marie-Claire Beaulieu).

Bio sam komentor doktorskog rada Luke Špoljarića (zajedno s Nielsom Gaulom, Central European University, Budimpešta; rad obranjen s odlikom u lipnju 2013). Komentor sam triju doktorskih radova u izradi (Petra Petrač, Filip Šarić, Vesna Rimac).

U razdoblju 2011–2019 bio sam mentor, odnosno komentor sljedećih petnaest diplomskih radova:

1. Vragolović, Ana (2019), Stereotipni izrazi u sanskrtskom i latinskom tekstu Bālakāṇḍe (komentor Krešimir Krnic).

2. Zlović, Dajana (2019), Usporedba homerskih epiteta u Divovu i Kunićevu prijevodu Ilijade (komentorica Irena Bratičević).

3. Stojić, Sandro (2019), Valencija latinskih glagola – sintaktička analiza odabranog korpusa.

4. Anić, Petar (2019), Tri diplomatska govora Jana Panonija.

5. Moštak, Barbara (2019), Analiza Aristejina pisma u latinskom prijevodu Matije Grbca (komentorica Nina Čengić).

6. Matošević, Maja. (2018). Niko Lujo Pucić, Poematium, Dira bellorum mala deflet – prikaz, komentar i izdanje djela.

7. Vasilić, Veronika (2018), Elije Aristid: Pohvala Rima (komentorica Nina Čengić).

8. Galović, Tomislav. (2017). Isprave na latinskom jeziku iz 15. stoljeća u Bartolijevu zborniku I–II (Collectanea Bartoliana I–II).

9. Karapandža, Nataša (2017), Polemika s mletačkom historiografijom u djelu Sebastijana Slade Dolčija Libertas perpetua Ragusina ab omni iure Veneti dominii asserta et vindicata.

10. Hamedović, Davorka (2015). Plautova Aulularia.

11. Dujmović, Tamara (2013). Znanstveni stil Matije Petra Katančića u djelu Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta.

12. Lučić, Lovorka (2012), Antički natpisi iz Aquae Iasae (komentor Domagoj Tončinić)

13. Bakran, Ema (2012). Tumačenje Juvenalove četvrte satire.

14. Pantar, Nives (2012). Antun Rozanović: Obrana Korčule od Turaka 1571: rukopisi Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Dubrovniku.

15. Glavaš, Zvonimir (2011). Franjo Trankvil Andreis i njegovo djelo De rebus in Hungaria gestis ab illustrissimo et magnifico Ludovico Gritti, deque eius obitu epistola.

 

U više sam navrata bio pročelnik i zamjenik pročelnika Odsjeka za klasičnu filologiju, a od ožujka 2017. na odsjeku obnašam dužnost predstojnika Katedre za grčki jezik i književnost. Bio sam član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta. Član sam Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu i član Senata Sveučilišta.

Bio sam član Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Ministarstva kulture (2012–2016), recenzent ispita državne mature za grčki jezik za Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2011–2018) te član Panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost u području filologije (Paneli HZ-1 i DHZ3, 2016–2019).

Zajedno sa Stjenkom Vranjicanom dobio sam 2007. godišnju nagradu HAZU za izdavački projekt Nikola Škrlec Lomnički.

Član sam Odbora za hrvatski latinitet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te stručnih udruga International Association for Neo-Latin Studies i European Association for Digital Humanities.