Studij

Grčki jezik i književnost
Grčki jezik i književnost studira se na prijediplomskoj razini kao četverogodišnji dvopredmetni studij (što znači da se mora kombinirati s još jednim dvopredmetnim studijem, bilo trogodišnjim, bilo četverogodišnjim), a na diplomskoj razini kao jednogodišnji dvopredmetni studij (i ovdje se može kombinirati s drugim dvogodišnjim ili jednogodišnjim dvopredmetnim diplomskim). Za stjecanje diplome sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost treba tijekom osam semestara postići ukupno 240 bodova po ECTS (računamo li oba dvopredmetna studija zajedno), a za diplomu diplomskog studija, tijekom dva semestra, ukupno 120 bodova po ECTS (također na oba studija). Program studija sastoji se od obveznih i izbornih kolegija; izborne kolegije odabire, iz ponude sveučilišta, fakulteta i odsjeka, student sam, prema sklonostima i interesima.

Diplomski studij grčkog jezika i književnosti dijeli se na dva smjera: nastavnički i istraživački. Budući nastavnici grčkog u osnovnim i srednjim školama moraju tijekom studija prikupiti ukupno 60 (od 120) bodova po ECTS iz kolegija kojim stječu pedagoško–psihološko–didaktičko–metodičke kompetencije. Obavezni metodički kolegij studenti upisuju na Odsjeku za klasičnu filologiju, dok se pedagoško-didaktički kolegiji slušaju i polažu u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta.

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Grčki jezik i književnost

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Grčki jezik i književnost

Latinski jezik i književnost
Latinski jezik i književnost studira se na prijediplomskoj razini kao četverogodišnji dvopredmetni studij (što znači da se mora kombinirati s još jednim dvopredmetnim studijem, bilo trogodišnjim, bilo četverogodišnjim), a na diplomskoj razini kao jednogodišnji dvopredmetni studij (i ovdje se može kombinirati s drugim dvogodišnjim ili jednogodišnjim dvopredmetnim diplomskim). Za stjecanje diplome sveučilišnog prijediplomskog studija Latinski jezik i književnost treba tijekom osam semestara postići ukupno 240 bodova po ECTS (računamo li oba dvopredmetna studija zajedno), a za diplomu diplomskog studija, tijekom dva semestra, ukupno 120 bodova po ECTS (također na oba studija). Program studija sastoji se od obveznih i izbornih kolegija; izborne kolegije odabire, iz ponude sveučilišta, fakulteta i odsjeka, student sam, prema sklonostima i interesima.

Diplomski studij latinskog jezika i književnosti dijeli se na dva smjera: nastavnički i istraživački. Budući nastavnici latinskog u osnovnim i srednjim školama moraju tijekom studija prikupiti ukupno 60 (od 120) bodova po ECTS iz kolegija kojim stječu pedagoško–psihološko–didaktičko–metodičke kompetencije. Obavezni metodički kolegij studenti upisuju na Odsjeku za klasičnu filologiju, dok se pedagoško-didaktički kolegiji slušaju i polažu u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta.

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Latinski jezik i književnost

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Latinski jezik i književnost