Program studija

Izvorna verzija programa sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost nalazi se ovdje.

Dopusnica za izvođenje sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) – klasa: UP/I-602-04/05-16/517, urbroj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005.


Korigirana verzija programa studija bit će dostupna uskoro.