Obavijest o smrti dr. sc. Jevgenija Paščenka, redovitog profesora u miru

S velikom tugom obavještavamo da nas je naš dugogodišnji član Katedre za ukrajinski jezik i književnost Odsjekа za istočnoslavenske jezike i književnosti iznenada napustio 8. svibnja 2021. godine u 71. godini života.

OPŠIRNIJE:

S dubokom žalošću javljamo da je u 71. godini života, nakon kratke i iznenadne bolesti, preminuo naš uvaženi profesor i kolega, dr. sc. Jevgenij Paščenko, redoviti profesor u miru.

Jevgenij Paščenko bio je ukrajinski filolog, povjesničar, diplomat i promicatelj ukrajinske kulture. Rođen je 9. rujna 1950. u Vorkuti. Ukrajinsku filologiju diplomirao je na Sveučilištu Tarasa Ševčenka u Kijevu, a slavistiku u Beogradu. Postdiplomski studij iz filoloških znanosti završio je na Institutu za književnost Ukrajinske akademije znanosti, magistriravši 1981. s temom o Vladimiru Nazoru i folklorizmu u hrvatskoj književnosti.

Od 1977. do 1988. znanstveni je suradnik na Institutu za umjetnost, folklor i etnografiju Ukrajinske akademije znanosti, a od 1988. do 1995. viši predavač, odnosno docent kroatistike na Katedri za slavensku filologiju Filološkoga fakulteta Sveučilišta u Kijevu. Doktorirao je na kulturi baroka 1996. na Nacionalnome institutu za kulturu u Kijevu (stekao zvanje doktora povijesnih znanosti, doktora filologije; specijalizacija iz područja teorije i povijesti kulture).

Od 2009. do 2015. bio je i predstojnik Katedre za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

Uz njegovo se ime veže iznimno plodna znanstvena djelatnost. Objavio je više izdanja vezanih uz ukrajinsku književnost i kulturu, ukrajinsko-hrvatske veze. Među njima ističu se Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine, Zagreb 1999. (drugo izdanje: Podrijetlo Hrvata i Ukrajina, Rijeka 2006); Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe, Split 2010; Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine, Zagreb 2010; Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija, Zagreb 2010; Juraj Križanić i Ukrajina, Zagreb 2015; Hrvatski grobovi: 1914. – 1918.: Karpati, Galicija, Bukovina, Zagreb 2016; Tragom hrvatskih domobrana : Istočno bojište 1914. – 1918., Zagreb 2018.

Priređivač je izdanja Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze između Jadrana i Dnjepra, Zagreb 1996; Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini. 1932. – 1933. Gladomor, Zagreb 2008; Ukrajins’kyj polityčnyj folklor, Kijev 2008; Hrvatska ševčenkiana, Zagreb 2011. i mnogih drugih.

Bio je urednik edicije Ucrainiana Croatica u kojoj su od 2008. do danas objavljena 23 naslova.

Među najznačajnijim priznanjima ističu se plakete predsjednika Hrvatskoga sabora za osobit doprinos u unapređenju suradnje dviju država, hrvatskoga i ukrajinskoga naroda (2001); plakete Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj (2006); počasne povelje i medalje ukrajinske Vrhovne Rade za posebne zasluge u promicanju Ukrajine (2010).

Generacije studenata zagrebačke ukrajinistike (ali i ostalih studijskih grupa našega fakulteta) pamtit će ga prije svega kao iznimnog i zanimljivog predavača kolegija Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine, ali i niza književnih kolegija te Teorije i prakse prevođenja. Tribine na kojima je sudjelovao govoreći o svome znanstvenom radu uvijek su bile rado posjećene, a svojim je jedinstvenim pristupom znao zainteresirati publiku za temu svoga izlaganja.

Jevgenij Paščenko, napose, ostat će upamćen kao neumorni promicatelj ukrajinske riječi i kulture u Hrvatskoj.

Світла Йому пам’ять!