POPIS RADOVA (od 2000.) / LIST OF PUBLICATIONS (since 2000)


1. Znanstveni radovi (Scholarly/scientific papers & book chapters)

 1. (2000) "Govoriti jedno, činiti drugo? Spol, stavovi o spolnosti i heteroseksualno ponašanje u urbanoj Hrvatskoj." Revija za sociologiju 31(1-2): 63-79.
 2. (2000) "The Rise of Essentialism and the Medicalization of Sexuality." Acta medica Croatica 53(4-5): 141-149.
 3. (2001) "Problematični užici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji" /koautorice: V. Jureša i M. Mamula/. Društvena istraživanja 9(6): 867-893.
 4. (2001) "Dinamika sociokulturnog kapitala 1995. - 1999.", u M. Meštrović /ur./ Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj. Zagreb: Ekonomski institut.
 5. (2001) "Urban Adolescents and Sexual Risk Taking" /with V. Hiršl-Hećej/. Collegium Antropologicum 25(1): 195-212.
 6. (2002) "Oportunizam, institucije i moralni troškovi: sociokulturna dimenzija neslužbenog gospodarstva u Hrvatskoj 1995.-1999" /koautor: I. Rimac/. Financijska teorija i praksa 26(1): 213-228.
 7. (2002) "Seksualna edukacija u školi: inozemna iskustva" /koautor: A. Hodžić/. Napredak 143(4): 452-461.
 8. (2003) "Seksualna edukacija u školi - kakva je budućnost u Hrvatskoj?" /koautor: A. Hodžić/. Napredak 144(1): 40-52.
 9. (2003) "Društveni kapital i njegova važnost", u D. Ajduković /ur./ Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 10. (2003) "Rizici pornografije? Empirijsko testiranje uvriježenih predodžbi o konzumentima seksualno eksplicitnih sadržaja" /koautori: T. Matković, M. Mrakovčić, J. Elias, D. Little i V. Diehl Elias/. Revija za sociologiju 34(1-2): 75-96.
 11. (2003) "Seksualno zdravlje, zadovoljstvo i seksualna orijentacija žena" /koautorice: M. Gregurović, D. Štulhofer/. Društvena istraživanja 12(5): 635-659.
 12. (2004) ”Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao čimbenici povjerenja u Europsku uniju" /koautor: I. Rimac/, u K. Ott /ur./ Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi institucionalnih prilagodbi. Zagreb: Institut za javne financije. /English version: "Socio-cultural values, economic development and political stability as correlates of trust in the EU."/
 13. (2004) "Seksualna permisivnost, egalitarnost i odgovornost: longitudinalno istraživanje seksualnosti u kasnoj adolescenciji 1998.-2003" /koautori: G. Anterić i S. Slošar/. Revija za sociologiju 35(1-2): 31-44.

 14. (2004) "Studien zum Sexualverhalten und ihr politischer Einfluss. Ein Überblick über die Sexualforschung in Kroatien zwischen 1971 und 2003." Zeitschrift für Sexualforschung 17(3): 267-280.

 15. (2004) "Problemi s prevalencijom erektilnih smetnji". Acta medica Croatica 58: 401-406.

 16. (2004) "Pornografija i seksualno zadovoljstvo: postoje li veze?" /koautori: T. Matković i J. Elias/. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25(2): 707-720.

 17. (2004) "Uvod u razumijevanje seksualne orijentacije", u T. Nikolić /ur./ Kako se orijentišemo: studija o seksualnoj orijentaciji. Beograd: Deve.

 18. (2004) "Spol, starenje i seksualnost: struktura i dinamika seksualnoga zadovoljstva u heteroseksualnom uzorku urbanih žena i muškaraca" /koautori: H. Tiljak, J. Zelenbrz, I. Landripet, S. Kuti i M. Gregurović/. Društvena istraživanja 13(6): 1011-1029.

 19. (2004) "Kraj intimnosti? Suvremenost, globalizacija i intimne veze" /koautor: K. Miladinov/. Sociologija 46(1): 1-18.

 20. (2004) "The Dynamics of Social Capital in Croatia 1995-2003" /koautor: I. Landripet/. Sociologija 46(3): 199-210.

 21. (2004) "Percepcija korupcije i erozija društvenog kapitala u Hrvatskoj." Politička misao 41(3): 156-169. (Objavljeno na engleskom kao: Perception of Corruption and the Erosion of Social Capital in Croatia 1995-2003. Croatian Political Science Review 41(5): 74-86.)

 22. (2005) "Sexuality and Gender in Times of Transition" /with T. Sandfort/, in A. Štulhofer & Sandfort T. /Eds./ Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia. New York: The Haworth Press (pp. 1-25).

 23. (2005) "Sexual problems of urban women in Croatia: Prevalence and correlates in a community sample" /koautorice: M. Gregurović, A. Pikić i I. Galić/. Croatian Medical Journal 46(1): 45-51.

 24. (2005) “Internet i seksualna kompulzivnost” /koautori: T. Vukasović, K. Perišić, N. Sušac, B. Marjanović i M. Bauer/. Socijalna Psihijatrija 33: 190-200.

 25. (2005) "Seksualnost mladih u Hrvatskoj: simboličke i bihevioralne promjene u razdoblju od 1972. do 2005." /ko-autori: M. Dokmanović, D. Ajduković, I. Božičević i K. Kufrin/. Pedagogijska istraživanja 2(2): 327-342.

 26. (2005) "Raširenost seksualnih smetnji u uzorku zagrebačkih muškaraca.“ /koautori: H. Tiljak, M. Gregurović, S. Kuti, J. Zelenbrz i I. Landripet/. Medicina 42(4): 294-299.

 27. (2005) "Raširenost seksualnih smetnji u uzorku zagrebačkih žena.“ /koautorice: M. Gregurović, I. Galić i A. Pikić/. Medicina 42(4): 300-309.

 28. (2006) "Prevalence of Erectile and Ejaculatory Difficulties Among Men in Croatia" /koautor: Ž. Bajić/. Croatian Medical Journal 47(1): 114-124.

 29. (2006) "Empirijska analiza socijalne isključenosti" /koautor: T. Matković/, u N. Starc, L. Ofak i Šelo Šabić, S. /ur./ Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost. Zagreb: UNDP.

 30. (2006) "Condom use and its consistency among metropolitan high-school students in Croatia, 1997-2001: Has anything changed?" /with V. Hiršl-Hećej/. Collegium antropologicum 30(Suppl 2): 71-78.

 31. (2006) „HIV/AIDS and Croatian migrant workers“ /with P. Brouillard, N. Nikolić and N. Greiner/. Collegium antropologicum 30 (Suppl. 2): 105-114.

 32. (2006) „Patterns of Sexual Bahaviour and Reported Symptoms of STI/RTIs Among Young People in Croatia – Implications for Interventions' Planning “ /with I.  Božićević, D. Ajduković and K. Kufrin/. Collegium antropologicum 30 (Suppl. 2): 63-70.

 33. (2006) "Spolne/rodne razlike u on-line seksualnim aktivnostima i njihovim posljedicama" /koautori: D. Urch, B. Marjanović, M. Bauer, Z. Čupić, A. Kunej, U. Mikac, A. Mlinarić, N. Špoljar, A. Vojnić Tunić, T. Vračević i M. Vujčić/. Društvena istraživanja 15(6): 1029-1045.

 34. (2006) „Euroskepticizam u Hrvatskoj: s onu stranu racionalnosti?“ (Euroscepticism in Croatia: on the far side of rationality?), u K. Ott /ur./ Pridruživanje Hrvatske Europskoj Uniji: izazovi sudjelovanja. Zagreb: Institut za javne financije i Fondacija F. Ebert.

 35. (2007) "HIV/AIDS related knowledge, attitudes and sexual behaviors as predictors of condom use in a nationally representative sample of Croatian young adults 18-24" /with C. Graham, I. Božićević, K. Kufrin and D. Ajduković/. International Family Planning Perspectives 33(2): 58-65.

 36. (2007) "Between traditionalism and modernization: Attitudes to women's employment and gender roles in Croatia" /with M. Brajdić Vuković and G. Birkelund/. International Journal of Sociology 37(3): 32-53.

 37. (2007) “Pornography and sexual satisfaction among young women and men: How to conceptualize and measure possible associations” /with I. Landripet, A. Momčilović, V. Matko, P. G. Kladarić & V. Busko/, in S. V. Knudsen, L. Lofgren-Martenson & Mansson, S. A. (Eds.) Generation P? Youth, Gender and Pornography. Copenhagen: Danish University of Education Press (66-84).

 38. (2007) "HIV-related sexual risk taking among HIV-negative men who have sex with men in Zagreb, Croatia" /with V. Baćak, I. Božićević & J. Begovac/. AIDS and Behavior 12(3): 505-512.

 39. (2008) "HIV related risks among Croatian migrant workers 2004-2006", AIDS Care 20(3): 361-369.

 40. (2008) "Determinants of homonegativity in Europe" /with I. Rimac/. Journal of Sex Research 46(1): 24-32.

 41. (2008) "Is early exposure to pornography a risk factor for sexual compulsivity? Findings from an online survey among young heterosexual adults" /with V. Jelovica & J. Ružić/. International Journal of Sexual Health, 20(4): 270-280.

 42. (2008) “Evaluacija novog instrumenta za procjenu seksualnog zadovoljstva“ /koautorica: V. Buško/. Suvremena psihologija, 11(2): 287-312.

 43. (2009) "An assessment of HIV/STI vulnerability and related sexual risk-taking in a nationally representative sample of young Croatian Adults" /with C. Graham, I. Božićević, K. Kufrin & D. Ajduković/, Archives of Sexual Behavior 38(2): 209-225.

 44. (2009) "Prevalence of Sexually Transmitted Infections Among Men Who Have Sex with Men in Zagreb, Croatia" /with  I. Božičević, O. Rode, S. Lepej, L. Johnston, Z. Dominiković, V. Baćak, D. Lukas and J. Begovac/. AIDS and Behavior 13(2): 303-309.

 45. (2009) “Female sex work and HIV risk in Croatia” /with V. Baćak, T. Drglin, M. Puljiz and M. Miklin/ AIDS Care 21(11): 1439-46.

 46. (2009) “Pornographiekonsum in Pubertät und Adoleszenz: Gibt es Auswirkungen auf sexuelle Skripte, sexuelle Zufriedenheit und Intimität im jungen Erwachsenenalter?” /with G. Schmidt and I. Landripet/ Zeitschrift fuer Sexualforschung 22(1): 13-23.

 47. (2009) "Combating corruption in Croatia: From expert perceptions to policy-oriented action strategies and back" /with O. Čaldarović, K. Kufrin, B. Glavašević, M. Gregurović, I. Odak & M. Detelić/ Revija za sociologiju 40(39): 3-22.

 48. (2010) “Development and bi-cultural validation of the New Sexual Satisfaction Scale” /with V. Buško and P. Brouillard/ Journal of Sex Research, 47(4): 257-268.

 49. (2010) "Religiosity and sexual risk behavior among Croatian college students, 1998-2008" /with V. Baćak, N. Jelaska, D. Šoh & I. Landripet/. Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2010.494257

 50. (2010) "Pornography, sexual socialization and sexual satisfaction among young men" /with V. Buško & I. Landripet/. Archives of Sexual Behavior 39(1): 168-178.

 51. (2010) "Understanding the association between condom use at first and most recent sexual intercourse: An assessment of normative, calculative, and habitual explanations" /with V. Baćak, D. Ajduković & C. Graham/. Social Science & Medicine, 70(12): 2080-2084.

 52. (2010) “HIV Risks among Female Sex Workers in Croatia and Montenegro“ /with D. Laušević, I. Božičević, V. Baćak, B. Mugoša, N. Terzić, and T. Drglin/. Collegium Antropologicum 34(3): 881-886.

 53. (2010) “The New Sexual Satisfaction Scale and its short form“ /with V. Buško and P. Brouillard/. In Fisher, T. D., Davis, C. M., Yarber, W. L., & Davis, S. L. /Eds./ Handbook of sexuality-related measures (3rd edition). New York: Routledge, pp. 530-532.

 54. (2010) “Sexual Scripts Overlap Scale — short version “ /with I. Landripet/. In Fisher, T. D., Davis, C. M., Yarber, W. L., & Davis, S. L. /Eds./ Handbook of sexuality-related measures (3rd edition). New York: Routledge, pp. 604-605.

 55. (2010) “Konstrukcija i evaluacija višedimenzionalnog instrumenta za procjenu prepreka uporabi kondoma “ /koautori: V. Benković i V. Baćak/. Društvena istraživanja 30(3): 351-370 .

 56. (2010) "Promjene u seksualnosti mladih? Rezultati longitudinalnog istraživanja u populaciji novoupisanih studentica i studenata Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1998. do 2008. godine" /koautori: I. Landripet, S. Šević, D. Car, V. Baćak i M. Mamula/. Društvena istraživanja 19(6): 995-1014.

 57. (2010) " Sexual health difficulties in a population-based sample of Croatian women aged 18-35 and the effects of the dual (career and motherhood) role " /with K. Kuljanić & D. Štulhofer/. Journal of Sexual Medicine 8: 1314-1321.

 58. (2010) " Is anal sex a marker for sexual risk taking: Results from a population-based study of young Croatian adults " /with V. Baćak/. Sexual Health 8: 384-389.

 59. (2010) " Adolescent exposure to pornography and relationship intimacy in young adulthood " /with V. Buško & G. Schmidt/. Psychology and Sexuality 3: 95-107.

 60. (2010) "Should we take anodyspareunia seriously? A descriptive analysis of pain during receptive anal intercourse among young heterosexual women" /with D. Ajduković/. Journal of Sex and Marital Therapy 37: 1-13.

 61. (2011) "Young and Sexual in Norway and Croatia: Revisiting the Scandinavian vs. Mediterranean Gendered Pattern of Sexual Initiation "/with B. Traeen and I. Landripet/. International Journal of Sexual Health 23: 196-209.

 62. (2011) "Urine-based testing for Chlamydia trachomatis among young adults in a population-based survey in Croatia: Feasibility and prevalence“ /with I. Božičević, I. Grgić, S. Židovec-Lepej, J. I. Čakalo, S. Belek-Kovačević, & J. Begovac/. BMC Public Health 11: 230-.

 63. (2011) „Condom use errors and problems in a national sample of young Croatian adults” /with V. Baćak/. Archives of Sexual Behavior 41:995-1003.

 64. (2011) “Masturbation among sexually active young women in Croatia: A report from a national probability study” /with V. Baćak/. International Journal of Sexual Health 23: 248-257.

 65. (2011) “Research on young people’s sexuality in Croatia and Slovenia, 1971-2008: A systematic overview” /with A. Švab, I. Bernik, I. Landripet, R. Kuhar, & V. Baćak/. Annales 21: 137-152.

 66. (2011) “Changes in HIV and STI related sexual risk taking among young Croatian adults: Findings from the 2005 and 2010 population-based surveys” /with I. Landripet and V. Baćak/. Croatian Medical Journal 52: 458-468.

 67. (2011) “Stavovi o cjelovitoj seksualnoj edukaciji u hrvatskim školama: rezultati nacionalnog istraživanja mladih” /koautori: J. Modrić i D. Šoh/. Revija za sociologiju 41: 77-97.

 68. (2011) “Sexual conversation networks and young adults’ sexual health in a Southeast-European context” /with J. Božić & V. Baćak/. Canadian Journal of Human Sexuality 20: 167-179.

 69. (2012) “The politics of youth sexuality: Civil society and school-based education in Croatia” /with A. Hodžić, J. Budesa, & J. Irvine/. Sexualities 15: 494-514.

 70. (2012) “Is religiosity a barrier to sexual and reproductive health risks? Results from a population-based study of young Croatian adults” /with I. Puzek & I. Božičević/. Archives of Sexual Behavior, DOI: 10.1007/s10508-012-9924-8.

 71. (2012) "Self-assessed risk of HIV and other STIs among young adults in Norway and Croatia" /with B. Traeen/. Sexuality and Culture 16: 38-58.

 72. (2012) "Rising popularity of anal intercourse and sexual risk taking: Findings from two national probability studies of young Croatian adults" /with D. Ajduković & V. Baćak/. International Journal of STD and AIDS, 23: 785-791, DOI: 10.1258/ijsa.2012.011415.

 73. (2012) "The prevalence of HIV, HBV, HCV, and HIV-related risk taking behaviors among Palestinian injecting drug users in the East Jerusalem Governorate" /with A. Chetty, R. Abu Rabie, I. Jwehan, & A. Ramlawi/. Journal of Urban Health 89: 671-679.

 74. (2012) “The whole universe is heterosexual!’ Correlates of homonegativity in seven south-east European countries” /with Marija Brajdić Vuković/. In Ringdal, K. & Simcus, A. (Eds.) The aftermath of war: Experiences and social attitudes in the Western Balkans. London: Ashgate, pp. 217-234.
 75. (2013) "Revisiting the association between pornography use and risky sexual behaviors: The role of early exposure to pornography and sexual sensation seeking" /with M. Sinković & J. Božić/. Journal of Sex Research, 50(7): 633-641.
 76. (2013) "Job-related strain and sexual health difficulties among heterosexual men from three European countries: The role of culture and emotional support" /with B. Traeen & A. Carvalheira/. Journal of Sexual Medicine 10: 747-756.
 77. (2013) "A mixed-methods exploration of women's experiences of and meaning related to pain and pleasure associated with anal intercourse" /with D. Ajduković/. Archives of Sexual Behavior, 42(6): 1053-1062.
 78. (2013) "Is responsive sexual desire for partnered sex problematic among men? Insights from a two-country study" /with A. Carvalheira and B. Treen/. Sexual and Relationship Therapy, 28(3): 246-258.
 79. (2013) "Satisfaction with the division of housework, partner’s perceived attractiveness, emotional intimacy, and sexual satisfaction in married or cohabiting Norwegian middle-class men" /with B. Traen and Ana Carvalheira/. Sexual and Relationship Therapy, 28(3): 215-229. 
 80. (2013) "Correlates of men's sexual interest: A cross-cultural study" /with A. Carvalheira and B. Traen/. Journal of Sexual Medicine, 11(1): 154-164.
 81. (2014) "Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men" /with L. C. Ferreira and I. Landripet/. Sexual and Relationship Therapy 29(2): 215-229.
 82. (2014) "Distressing sexual difficulties among heterosexual and non-heterosexual men: Assessing the role of minority stress" /with I. Ivanković and S. Šević/. Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2014.909381.
 83. (2014) "Comparing the prevalence and correlates of sexual health disturbances among heterosexual and non-heterosexual men: An overview of studies" /with S. Šević and D. M. Doyle/. Sexual Medicine Reviews, 2(3-4): 102-111.
 84. (2014) "Masturbation and pornography use among coupled heterosexual men with decreased sexual desire: How many roles of masturbation?"/with A. Carvalheira and B. Traen/. Journal of Sex and Marital Therapy, DOI: 10.1080/0092623X.2014.958790.
 85. (2014) "Self-perceived effects of Internet pornography use, genital appearance satisfaction, and sexual self-esteem among young Scandinavian adults" /with I. Lundin Kvalem, B. Traen, and B. Lewin). Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(4), article 4.
 86. (2015) "HIV risks and prevention among female sex workers in the two largest urban settings in Croatia, 2008–2014" /with I. Landripet, I. Božičević, and J. Božić/. AIDS Care, 27(6): 767-771.
 87. (2015) "Is Pornography Use Associated with Sexual Difficulties and Dysfunctions among Younger Heterosexual Men?" /with I. Landripet/. Journal of Sexual Medicine, DOI: 10.1111/jsm.12853.
 88. (2015) "Hypersexuality and High Sexual Desire: Exploring the Structure of Problematic Sexuality" /with J. Carvalho, P., Vieira, A. L., and T. Jurin/. Journal of Sexual Medicine, DOI: 10.1111/jsm.12865.
 89. (2015) "Emotional intimacy among coupled heterosexual and non-heterosexual Croatian men: Assessing the role of minory stress" /with S. Šević and I. Ivanković/. Archives of Sexual Behavior, DOI: 10.1007/s10508-015-0538-9.
 90. (2015) "Is high sexual desire a facet of male hypersexuality? Results from an online study" /with T. Jurin and P. Briken/. Journal of Sex and Marital Therapy, DOI: 10.1080/0092623X.2015.1113585.
 91. (2015) "Erectile dysfunction, boredom and hypersexuality among coupled men from two European countries" /with V. Klein, T. Jurin, and P. Briken/. Journal of Sexual Medicine, 12(11): 2160-2167.
 92. (2015) "Parents’ attitudes toward school-based sexuality education in Croatia" /with I. Kuštreba and I. Potočić/. Sexuality Research and Social Policy, 12(4): 323-334, DOI: 10.1007/s13178-015-0203-z.
 93. (2015) "What kinds of pornography people use and do they cluster? Assessing types and categories of pornography consumption" /with G. M. Hald/. Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2015.1065953.
 94. (2016) "Authors' correction letter" /with G. M. Hald/. Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2016.1140487.
 95. (2016) "Does sex really matter? Examining the connections between spouses’ nonsexual behaviors, sexual frequency, sexual satisfaction, and marital satisfaction" /with E. A. Schoenfeld, T. J. Loving, M. T. Pope, and T. L. Huston/. Archives of Sexual Behavior, DOI: 10.1007/s10508-015-0672-4.
 96. (2016) "Victimization and HIV risks among Croatian female sex workers: Exploring the mediation role of depressiveness and the moderation role of social support" /with M. Sinković, J. Božić, and V. Baćak/. Violence against Women, DOI: 10.1177/1077801216636241.
 97. (2016) "HIV and HCV prevalence and incarceration-related risks among injecting drug users in three West Bank governorates" /with I. Jwehan & R. AbuRabie/. AIDS Care, DOI: 10.1080/09540121.2016.1154132.
 98. (2016) "Je li egalitarni sindrom samo teorijska fantazija? Empirijski hommage J. Županovu" /s I. Burićem/. Politička misao, 52(3): 7-31.
 99. (2016) "Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and Its Difficulties" /with B. Traen, G. M. Hald, C. Graham, P. Enzlin, E. Janssen, I. Lundin Kvalem, and A. A. Carvalheira/. International Journal of Sexual Health (in print).
 100. (2016) "Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction" /with B. Traen, G. M. Hald, C. Graham, P. Enzlin, E. Janssen, I. Lundin Kvalem, and A. A. Carvalheira/. International Journal of Sexual Health (in print).
 101. (2016) "Sexually Explicit Media Use and Relationship Satisfaction: A Moderating Role of Emotional Intimacy?" /with M. Veit & G. M. Hald/. Sexual and Relationship Therapy, DOI: 10.1080/14681994.2016.1193134.
 102. (2016) "Whosoever Looketh on a Person to Lust After Them’: Religiosity, the Use of Mainstream and Nonmainstream Sexually Explicit Material, and Sexual Satisfaction in Heterosexual Women and Men" /with S. Craney/. Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2016.1216068.
 103. (2017) "Childhood Vaccination Refusal and Hesitancy in Croatia: Insights from a Population-Based Study" /with A. Repalust, S. Šević, & S. Rihtar/. Psychology, Health and Medicine, 22(9): 1045-1055.
 104. (2017) "Embryo, Teddy Bear-Centaur, and the Constitution: Mobilizations against 'Gender Ideology' and Sexual Permissiveness in Croatia /with A. Hodžić/. In: Kuhar, R., & Paternotte, D. (Eds.) Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality. London: Rowman & Littlefield (pp. 59-79.).
 105. (2017) "In Search of the Egalitarian Syndrome: Cultural Inertia in Croatia?" /with I. Burić/ Financial Theory and Practice, 40(4): 361-382.
 106. (2017) "Je li Županov bio u pravu? Testiranje podrijetla i perzistencije egalitarnog sindroma" /s V. Vukovićem i I. Burićem/. Društvena istraživanja, 26(2): 207-225.
 107. (2017) "Višerazinsko modeliranje egalitarnog sindroma i validacija kratke skale SEMA-5" /s I. Rimcem i I. Burićem/. Politička misao, 54(3): 64-79.
 108. (2017) "HIV Prevalence and Related Risk Behaviours in Female Seasonal Farm Workers in Souss Massa Draa, Morocco: Results from a Cross-Sectional Survey Using Cluster-Based Sampling" /with I. Božičević et al./. Sexually Transmitted Infections, sextrans-2016-052904.
 109. (2017) "Associations among the Use and Interpretation of Sexually Explicit Material, Sexual Permissiveness, and Adolescent Sexual Behavior: Does Parental Monitoring Play a Role?" /with I. Tomić and J. Burić/. Archives of Sexual Behavior, 47(6), 1881-1893.
 110. (2017) "Internet Use Associated Body-Surveillance among Female Adolescents: Assessing the Role of Peer Networks" /with M. Brajdić Vuković i M. Lucić/. Sexuality and Culture, 22(2), 52-540.
 111. (2017) "Sexual Arousal and Sexually Explicit Media (SEM): Comparing Patterns of Sexual Arousal to SEM and Sexual Self-Evaluations and Satisfaction Across Gender and Sexual Orientation" /with G. M. Hald & T. Lange/. Sexual Medicine, 6(1): 30-38.
 112. (2018) "The Use of Sexually Explicit Material and Its Relationship to Adolescent Sexual Activity" /with T. Matković & N. Cohen/. Journal of Adolescent Health, online first.
 113. (2018) "A Network Approach to Hypersexuality: Insights and Clinical Implications" /with M. Werner, L. Waldorp, & T. Jurin/. Journal of Sexual Medicine, 15(3), 373-386.
 114. (2018) “Is Pornography Use a Risk for Adolescent Well-Being? An Examination of Temporal Relationships in Two Independent Panel Samples” /with T. Kohut/. PLoS ONE 13(8): e0202048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202048.
 115. (2018) “A Longitudinal Exploration of the Relationship between Pornography Use and Sexual Permissiveness in Female and Male Adolescents” /with U. Martyniuk/. Journal of Adolescence, 69: 80-87, doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.09.006.
 116. (2018) “Parenting, Communication about Sexuality, and the Development of Adolescent Womens’ Sexual Agency: A Longitudinal Assessment” /with V. Klein and I. Becker/. Journal of Youth and Adolescence. Online first, doi.org/10.1007/s10964-018-0873-y.
 117. (2018) “Correlates of Adolescent Ambiguity in Defing their Experience of Sexual Victimization in Tow Large-Scale Croatian Samples” /with N. L. Cohen/. Journal of Child & Adolescent Trauma. Online first, doi.org/10.1007/s40653-018-0227-7.
 118. (2018) “Does Asking Adolescent about Pornography Make Them Use It? A Test of the Question-Behavior Effect” /with G. Koletić, N. L. Cohen, and T. Kohut/. Journal of Sex Research. Online first, doi.org/10.1080/00224499.2018.1501549.
 119. (2018) “Successful Aging and Changes in Sexual Interest and Enjoyment Among Older European Men and Women” /with S. Hinchliff, T. Jurin, G. M. Hald, and B. Træen/. Journal of Sexual Medicine. Online first, doi: 10.1016/j.jsxm.2018.08.011.
 120. (2018) “The role of religiosity in adolescents’ compulsive pornography use: A longitudinal assessment” /with T. Kohut/. Journal of Sex and Marital Therapy. Online first: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2018.1466012.
 121. (2018) “Varieties of religious and pornographic experience: Latent growth in adolescents’ religiosity and pornography use” /with S. Cranney and G. Koletić/. International Journal for the Psychology of Religion. Online first: https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1480195.
 122. (2018) Prihvaćanje mitova o silovanju među adolescentima: longitudinalna medijacijska studija /s K. Klasnić/. Društvena istraživanja, 27(2): 221-242.
 123. (2018) Uloga roditeljskog nadzora u dinamici uporabe seksualno eksplicitnih materijala među adolescentima /s G- Koletićem i I. Landripetom/. Ljetopis socijalnog rada, 25(2), 273-294.
 124. (2018) Uloga dispozicijskih, socijalizacijskih i ponašajnih čimbenika u dinamici slanja seksualno esplicitnih poruka u adolescenciji /s J. Burićem i J. Juretić/. Psihologijske teme, 27(3), 409-435.
 125. (2018) Seventy-five and still going strong: Stability and change in sexual interest and sexual enjoyment in elderly men and women across Europe /with B. Traen, T. Jurin, & G. M. Hald/.  International Journal of Sexual Health. https://doi.org/10.1080/19317611.2018.1472704.
 126. (2019) Successful aging, change in sexual interest and sexual satisfaction in couples from four European countries /with S. Hinchliff, T. Jurin, A. Carvalheira, & B. Traen/. European Journal of Ageing, 16: 155-165.
 127. (2019) “Sexual Activity and Sexual Satisfaction among Older Adults in Four European Countries” (with B. Traeen, E. Janssen, A. Carvalheira, M. Hald, T. Lange, and C. Graham). Archives of Sexual Behavior, 48(3): 815-829.
 128. (2019) Sexual well-being in older men and women: Construction and validation of a multi-dimensional measure in four European countries /with T. Jurin, C. Graham, P. Enzlin, & B. Traen/. Journal of Happiness, 20(7): 2329–2350.
 129. (2019) Predictors and correlates of sexual avoidance among partnered older adults among Norway, Denmark, Belgium, and Portugal /with A. Carvalheira, C. Graham, & B. Traen/. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00540-y.
 130. (2019) Emotional intimacy and sexual well-being in aging European couples: A cross-cultural mediation analysis /with T. Jurin, C. Graham, E. Janssen, & B. Traen/. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00509-x.
 131. (2019) Prevalence of sexual problems and associated distress in aging men across 4 European countries /with G. M. Hald, C. Graham, A. Carvalheira, E. Janssen, & B. Traen/. Journal of Sexual Medicine, 16(8): 1212-1225.
 132. (2019) Seeking help for sexual difficulties: Findings from a study with older adults in four European countries /S. Hinchliff, A. Carvalheira, E. Janssen, G. M. Hald, & B. Traen. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00536-8.
 133. (2019) The role of body image in sexual satisfaction among partnered older adults: A population-based study in four European countries /with I. Lundin Kvalem, C. Graham, G. M. Hald, A. Carvalheira, & E. Janssen/. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00542-w.
 134. (2019) Mechanism underlying the association between perceived discrepancy in sexual interest and sexual satisfaction among partnered older adults in four European countries /with N. Fisher, B. Traen, & G. M. Hald/. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00542-w.
 135. (2019) Relationship intimacy, sexual distress, and help-seeking for sexual problem among older European couples: A hybrid dyadic approach /with S. Hinchliff, B. Traen/. IJIR: Your Sexual Medicine Journal. https://doi.org/10.1038/s41443-019-0214-z.
 136. (2019) Testing the content progression thesis: A longitudinal assessment of pornography use and preference for coercive and violent content among male adolescents /with I. Landripet, & V. Buško/. Social Science Research, 81: 32-41.
 137. (2019) Adolescent sexual aggressiveness and pornography use: A longitudinal assessment /with K. Dawson, & A. Tafro/. Aggressive Behavior, 45(6): 587-597.
 138. (2019) Adolescents' online social network use and life satisfaction: A latent growth curve modeling approach /with G. Keresteš/. Computers in Human Behavior, 104, online first.  
 139. (2019) Adolescent pornography use and the dynamics of perceived pornography realism: Does seeing it more make it more realistic? /with P. Wright/ Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024.
 140. (2019) Associations between Croatian adolescents’ use of sexually explicit material and risky sexual behavior /with G. Koletić, I. Tomić, & J. Knežević Ćuća/. International Journal of Sexual Health, 31:1, 77-91.
 141. (2019) Associations between adolescents' use of sexually explicit material and risky sexual behavior: A longitudinal assessment /with G. Koletić, & T. Kohut/. PLoS ONE 14(6): e0218962. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218962
 142. (2019) The role of peer networks in adolescent pornography use and sexting in Croatia /with M. Lucić, & V. Baćak/. Journal of Children and Media,
  DOI: 10.1080/17482798.2019.1637356.
 143. (2019) Longitudinal assessment of the association between pornography use and sexual satisfaction in adolescence /with G. Milas, & P. Wright/. Journal of Sex Research. https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1607817.
 144. (2019) Usporedba efekata vršnjačkog utjecaja i vršnjačke selekcije u kontekstu stupanja adolescentica u prvi spolni odnos /s M. Lucićem/. Društvena istraživanja, 28(2): 315-332.
 145. (2019) Is pornography a risk for adolescent academic achievement? findings from two longitudinal studies of male adolescents /with S. Šević, & J. Mehulić/. European Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1080/17405629.2019.1588104.
 146. (2019) The relationship between the use of social network sites and sexually explicit material, the internatlization of appearance ideals and body self-surveillance: Results from a longitudinal study of male adolescents /with S. Šević, A. Ciprić, & V. Buško/. Journal of Youth and Adolescence. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01172-2. 
 147. (2019) The dynamics of adolescents’ pornography use and psychological well‑being: a six‑wave latent growth and latent class modeling approach /with A. Tafro, & T. Kohut/. European Child and Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01318-4.
 148. (2019) Male adolescents' sexual behavior and the role of testosterone /with G. Koletić, I. Landripet, G. M. Hald, & J. Knežević Ćuća/. Adaptive Human Behavior and Psysiology 5: 382-395. https://doi.org/10.1007/s40750-019-00123-2.
 149. (2020) “Online sexual harassment and negative mood in Croatian female adolescents” /with K. Mitchell/. European Child & Adolescent Psychiatry, https://doi.org/10.1007/s00787-020-01506-7.
 150. (2020) “Randomized controlled trial study of the effects of an online divorce platform on anxiety, depression, and somatization” /with G. M. Hald, A. Ciprić, C. S. Øverup, T. Lange, S. Sander, S. G. Kjeld, and J. M. Strizzi. Journal of Family Psychology, http://dx.doi.org/10.1037/fam0000635.
 151. (2020) “Cooperation after divorce: An RCT study of the effects of a digital intervention platform on self-perceived stress” /with A. Ciprić, J. M. Strizzi, C. S. Øverup, T. Lange, S. Sander, S. G. Kjeld, and G. M. Hald/.  Psychosocial Intervention, https://doi.org/10.5093/pi2020a7.
 152. (2020) “A large-scale comparison of Canadian sexual/gender minority and heterosexual, cisgender adolescents’ pornography use characteristics” /with B. Bothe, M.-P. Vaillancourt-Morel, A. Girouard, J. Dion, and S. Bergeron. Journal of Sexual Medicine, https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.02.00.
 153. (2020) “Sexual desire discrepancy: A position statement of the European Society of Sexual Medicine” /with M. Dewitte, J. Carvalho, G. Corona, E. Limoncin, P. Pascoal, Y, Reisman, & A. Štulhofer/. Sexual Medicine, 8(2): 121-131.
 154. (2020) “Symptoms of problematic pornography use in a sample of treatment considering and treatment non-considering men: A network approach” /with B. Bothe, A. Lonza, & Z. Demetrovics/. Journal of Sexual Medicine, https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.05.030.
 155. (2020) “Is male adolescents’ sexual aggressiveness better explained by prior pornography use or callousness? A brief report”, Sexual Abuse, https://doi.org/10.1177/1079063220952777.
 156. (2020) “Theoretical antecedents of adolescents’ problematic pornography use: A longitudinal assessment” /with A. Rousseau & B. Bothe/. Journal of Sex Research, https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1815637.
 157. (2020) “Is sexting bad for adolescent girls’ psychological well-being? A longitudinal assessment in middle to late adolescence” /with J. Burić & J. Garcia/. New Media and Society, https://doi.org/10.1177/1461444820931091.
 158. (2020) “A two-wave assessment of the structure and stability of self-reported problematic pornography use among male Croatian adolescents” /with A. Rousseau & R. Shekarchi/. International Journal of Sexual Health, https://doi.org/10.1080/19317611.2020.1765940.
 159. (2020) “Emotional intimacy and distress about sexual difficulties in partnered older European men and women: A network analysis” /with A. Lonza & C. A. Graham/. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(5): 474-490, https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1760979.
 160. (2020) Prevalence and predictors of sexual difficulties and associated distress among partnered, sexually active older women in Norway, Denmark, Belgium, and Portugal. /with C. A. Graham, T. Lange, G. M. Hald, A. A. Carvalheira, P. Enzlin, and B. Træen/. Archives of Sexual Behavior, https://doi.org/10.1007/s10508-020-01742-7.
 161. (2020) “With or without you: Associations between frequency of internet pornography use and sexual relationship outcomes for (non)consensual (non)monogamous individuals” /with D. L. Rodrigues, D. Lopes, K. Dawson, and R. de Visser). Archives of Sexual Behavior, https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-020-01782-z.
 162. (2020) Testing the Confluence Model of the association between pornography use and sexual aggression: A longitudinal assessment in two independent adolescent samples” /with T. Kohut & I. Landripet/. Archives of Sexual Behavior, https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-020-01824-6.
 163. “With or without your: Associations between frequency of Internet pornography use and sexual relationship outcomes for (non)consensual (non)monogamous individuals /with D. L. Rodrigues, D. Lopes, K. Dawson, and R. de Wisser). Archives of Sexual Behavior, https://doi.org/10.1007/s10508-020-01782-z.
 164. (2020) “Konstrukcija i validacija Skale vjerom inspiriranoga društvenog angažmana (VIDA) među mladima u Hrvatskoj” /s I. Landripetom, G. Koletićem, L. Jurkovićem i S. Zrinščakom/. Revija za sociologiju, 50(3): 407-434 (https://hrcak.srce.hr/249225).
 165. (2021) “Validity and Reliability of the Short Version of the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6-A) in Adolescents” /with B. Bőthe, M.-P. Vaillancourt-Morel, J. Dion, and S. Bergeron/. Psychology of Addictive Behaviors, http://dx.doi.org/10.1037/adb0000722
 166. (2021) “Does One Size Fit All? Socioeconomic Moderators of Post-divorce Health and the Effects of a Post-divorce Digital Intervention” /with Ciprić, A., Øverup, C. S., Strizzi, J. M., Sander, S., and Hald, G. M.). Psychosocial Intervention, in print.
 167. (2021) “Pornography use and sexual health among same-sex and mixed-sex couples: An event-level dyadic analysis” /with M.-P. Vaillancourt-Morel, N. O. Rosen, M. Bosisio, and S. Bergeron/. Archives of Sexual Behavior, https://doi.org/10.1007/s10508-020-01839.
 168. (2021)Silencing the sexual self, relational and individual well-being in later life: A gendered analysis of North versus South of Europe” /with B. Traeen and T. Hansen/. Sexual and Relationship Therapy, https://doi.org/10.1080/14681994.2021.1883579.
 169. (2021) “Are we losing the most relevant cases first? Selective dropout in two longitudinal studies of adolescent pornography use” /with T. Matković, T. Kohut, G. Koletić, V. Buško, I. Landripet, and A. Vodopijevec/. Archives of Sexual Behavior, https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-01931-y.
 170. (2021) “Religiosity, perceived effects of pornography use on personal sex life, and moral incongruence: Insights from the German Health and Sexuality Survey (GeSid)” /with C. Wiessner, G. Koletić, L. Pietras, and Peer Briken. Journal of Sex Research, https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1916422.
 171. (2021) “Self-Assessed Effects of Pornography Use on Personal Sex Life: Results from a Large-Scale Study of Norwegian Adults” /with G. Koletić, G. M. Hald, and B. Traeen/. International Journal of Sexual Health, https://doi.org/10.1080/19317611.2021.191831.
 172. (2021) “Exploring hypersexuality pathways from eye movements: The role of (sexual) impulsivity” (with J. Carvalho and Pedro J. Rosa). Journal of Sexual Medicine, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609521005750.
 173. (2022) “Perceived Changes in Sexual Interest and Distress about Discrepant Sexual Interest during the First Phase of COVID-19 Pandemic: A Multy-Country Assessment in Cohabiting Partnered Individuals” /with J. Mehulić, P. Briken, K. Klapilová, H. de Graaf, A. Carvalheira, et al./. Archives of Sexual Behavior, https://doi.org/10.1007/s10508-021-02279-z.
 174. (2022) Pornography Use and Sexual Satisfaction: The Role of Sexual Socialization /with I. Landripet/, in Maggino, F. (Ed.) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (2nd Edition). Cham: Springer, pp. 1-8.
 175. (2022) “Religious Faith and Sexual Risk Taking among Adolescent and Emerging Adults: A Meta-Analytic Review” /with Koletić, G., Landripet, I., Tafra, A., Jurković, L., and Milas, G./. Social Science and Medicine 291 https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114488.
 176. (2022) “Who Feels Affected by “Out of Control” Sexual Behavior? Prevalence and Correlates of Indicators for ICD-11 Compulsive Sexual Behavior Disorder in the German Health and Sexuality Survey (GeSiD)” /with Briken, P., Wiessner, C., Klein, V., Fuss, J., Reed, G. M., and Dekker, A./. Journal of Behavioral Addictions; https://dio.org/10.1556/2006.2022.00060.
 177. (2022) “Changes in Intimacy and Sexuality during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Analysis of Data from a Survey on Partnered Individuals in Eight European Countries” /with Lofgren, C., Elmerstieg, E., Scroeder, J., Chollier, M., Mehulić, J., de Graaf, H., Krapilova, K., Tavares, I., Briken, P., Kose, O., and Nobre, P./. Sexuality and Culture; https://doi.org/10.1007/s12119-022-10035-1.
 178. - (2022) “Pornography Use in Adolescence and Young Adulthood” /with T. Kohut and G. Koletić/, in VanderLaan, D. P. and Wong, W. I. (Eds.) Gender and Sexuality Development. Cham: Springer, pp. 385-408. ISBN: 978-3-030-84273-4; https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84273-4.
 179. (2002) “Egalitarni sindrom i pitanje pravedne raspodjele” /Halamić, V., Vuković, V., Burić, I., Čengić, D. i Štulhofer, A./. Socijalna ekologija 31(3): 255-272; https://doi.org/10.17234/SocEkol.31.3.1.
 180. (2023) “Sexual Boredom and Sexual Desire in Long-Term Relationships: A Latent Profile Analysis” /de Oliveira, L., Štuhofer, A., Tafro, A., Carvalho, J., and Nobre, P./. Journal of Sexual Medicine; https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdac018.
 181. (2023) “How Does It Work? An Exploration into Psychosocial Mechanisms that Underlie Associations between Religiosity/Faith and Sexual Risks in Emerging Croatian Adults” / Štulhofer, A. & Milas, G./. Social Science Journal; https://doi.org/10.1080/03623319.2023.2166753.
 182. (2023) “Self-Reported HPV Vaccination Status and HPV Vaccine Hesitancy in a Nationally Representative Sample of Emerging Adults in Croatia” (Nemeth Blažić, T., Božičević, I., Kosanović Ličina, M. L., Štulhofer, A., & Nola, A.). Frontiers in Public Health, 11, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1182582/full
 183. (2023) “Knowledge about and Prevalence of Chlamydia Trachomatis in a Population-Based Sample of Emerging Croatian Adults” (Božičević, I., Nemeth Blažić, T., Kosanović Ličina, M. L., Marijan, T., Meštrović, T., De Zan, T., & Štulhofer, A.). PLOS ONE 18 (10): e0293224. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293224
 184. (2023) “Obstacles in Identifying Sexual Harassment in Academia: Insight from Five European Countries” (Hagerlid, M., Štulhofer, A., Redert, A., Jakić, I., Schoon, W., Westermann, M. et al.). Sexuality Research and Social Policy, https://doi.org/10.1007/s13178-023-00870-8
 185. (2023) “Changes in Sexually Transmitted Infections-Related Sexual Risk-Taking among Young Croatian Adults: A 2005-2021 Three-Wave Population-Based Study (Landripet, I., Božičević, I., Baćak, V., & Štulhofer, A.). Croatian Medical Journal, 64: 186-197; https://doi.org/10.3325/cmj.2023.64.186
 186. (2023) “A Meta-Analytic Exploration of Associations between Religious Service Attendance and Sexual Risk Taking in Adolescence and Emerging Adulthood” (Koletić, G., Jurković, L., Tafro, A., Milas, G., Landripet, I. & Štulhofer, A./. Journal of Health Psychology; https://doi:10.1177/13591053231164542

2. Stručni radovi (Professional papers)

3. Knjige (Books)