Upis u grupe putem Omege – Ponavljači

Mole se PONAVLJAČI da se danas 19.2.2024. u 12h NE UPISUJU u grupe putem Omege na kolegije Talijanski jezik I.2, Talijanski jezik II.2 i Talijanski jezik III.2, već da se mailom jave lektoricama koje drže predmetni kolegij kako bi dogovorili termin u kojima mogu ponovo pohađati isti.

Upisi u grupe za jezične vježbe putem Omege – 2. godina diplomskog studija

UPISI U GRUPE ZA JEZIČNE VJEŽBE ZA 2. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA POČINJU U PONEDJELJAK 19.2.2024. u 12h

Mole se studenti 2. godine diplomskog studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Usmena i pismena kompetencija 2.2

https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=385992

Lozinka: kompetencija2.2

Upisi u grupe za jezične vježbe putem Omege – 1. godina diplomskog studija

UPISI U GRUPE ZA JEZIČNE VJEŽBE ZA 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA POČINJU U PONEDJELJAK 19.2.2024. u 12h

Mole se studenti 1. godine diplomskog studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupe za Usmena i pismena kompetencija 1.2

https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=385993

Lozinka: unouno

Upisi u grupe za jezične vježbe putem Omege – 3. godina prijediplomskog studija

UPISI U GRUPE ZA JEZIČNE VJEŽBE ZA 3. GODINU POČINJU U PONEDJELJAK 19.2.2024. u 12h

Mole se studenti 3. godine prijediplomskog studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu jednu od grupa jezičnih vježbi. Moguće je izabrati samo 1 termin.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupe za Talijanski jezik 3.2

https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=385994

Lozinka: vjezbe3.2