Obrana diplomskoga rada Ive Čondić-Galiničić

Obrana diplomskoga rada Ive Čondić-Galiničić pod naslovom I romanismi nella parlata di Svib nei campi semantici di agricoltura ed edilizia održat će se 28. veljače 2024. u 10 sati u F332.