Erasmus – priznavanje ispita

Za priznavanje ispita položenih tijekom boravka na Erasmus stipendiji potrebno je ECTS koordinatoru donijeti sljedeće dokumente:

– Learning Agreement

– Promjene u Learning Agreementu (ukoliko ih je bilo)

– Potvrdu o položenim ispitima i/ili prijepis ocjena stranog sveučilista

– Silabuse položenih kolegija