Organizacijski ustroj

Pročelnica Odsjeka
dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, doc.

Zamjenica pročelnice
dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof.

KATEDRA ZA TALIJANSKI JEZIK
dr. sc. Vinko Kovačić, izv. prof. – predstojnik Katedre
dr. sc. Ivica Peša-Matracki, red. prof.
dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.
dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof.
dr. sc. Nada Filipin, izv. prof.

Francesca Sammartino, asist.
dr. sc. Anadea Čupić, v. lekt.
dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt.
Marina Glavaš, v. lekt.
mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt.
Ana Badurina, v. lekt.
Ivana Kljaković-Gašpić, v. lekt.

Maria Rugo, lekt.

KATEDRA ZA TALIJANSKU KNJIŽEVNOST
dr. sc. Tatjana Peruško, red. prof. – predstojnica Katedre
dr. sc. Morana Čale, red. prof.
dr. sc. Sanja Roić, red. prof.
dr. sc. Etami Borjan, doc.
dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, doc.
dr. sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof.
dr. sc. Nino Raspudić, doc.
dr. sc. Mladen Machiedo, prof. emeritus