dr. sc. Tatjana Peruško, red. prof.

TATJANA PERUŠKO (rođ. 10. 04. 1966.g. u Puli). Školovala se u Istri, diplomirala 1990.g. studij komparativne književnosti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1995.g. magistrirala s radnjom Narativne tehnike u suvremenom talijanskom romanu: između metanarativnosti i neofigurativnosti. 2003. god. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Poetički modeli fantastične novele u talijanskoj književnosti od Scapigliature prema modernizmu i stekla naslov doktora znanosti. Od 1991.g. radi, prvo kao znanstvena novakinja,  trenutno kao docentica na Katedri za talijansku književnost pri Odsjeku talijanskog jezika i književnosti FF-a u Zagrebu. Boravila je na više studentskih te istraživačkih stipendija u Italiji (Urbino, Napulj, Siena, Udine i dr.), te sudjelovala na više međunarodnih znanstvenih skupova u Italiji i drugdje (Belgija, Mađarska).

Članica je uredničkog kolegija Festivala europske kratke priče, te suvoditeljica talijanističke prevodilačke radionice koja se održava u okviru Festivala. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i objavila je više prijevoda s talijanskog jezika (Calvino, Tabucchi, Buzzati i dr.). Objavljuje znanstvene i stručne kritičke studije o suvremenoj talijanskoj književnosti, osobito prateći mlađu proznu produkciju.

Nagrade: 1990.g. – Rektorova nagrada za najbolje studente Sveučilišta; 1998.g. – Nagrada “Frano Čale” za prijevod Nevidljivih gradova Itala Calvina.

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA:

KNJIGE I PRIRUČNICI:

Roman u zrcalu. Talijanska proza 20.st. između samosvijesti i pripovijesti, Naklada MD, Zagreb, 2000.

Animalije. Antologija suvremene talijanske kratke priče, Naklada MD, Zagreb, 2002. (ur. Snježana Husić i Tatjana Peruško)

Interdisciplinarni pregled talijanske književnosti (skripta), ur. M. Machiedo i T. Peruško, Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2000-2003.

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA:

Slika u priči (Nostalgična intertekstualnost u prozi Antonia Tabucchia), “Quorum”, br. 2, Zagreb, 1994. (str. 53-58.)

 Nevidljivi gradovi Itala Calvina: metanarativna utopija u Atlasu nemogućeg, Književna smotra, 3-4, XXVIII/1996. (str. 89-94.)

La presenza e le forme dell’allegorismo nei racconti fantastici di Dino Buzzati (Contributo allo studio delle poetiche del fantastico nel ‘900 italiano), “Studia romanica et anglica zagrabiensia”, vol. XLI, 1996. (str. 57-69.)

Calvinova parodija naratologije, “Republika” 3-4, 1997. (str. 101-113.)

La realtà deforme. La presenza del grottesco nei racconti di Dino Buzzati, u “Studi buzzatiani”, br.2/1997. (str. 75- 95.)

Nevidljivost: utopijski atlas književnosti (uz čitanje Calvinovih Nevidljivih gradova), Književna smotra XXXI (1999), III (1), (str. 191-197.)

Pogled na suvremenost: neoavangarda i postmodernizam, u zborniku “Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, ur. Sanja Roić, Zagreb, Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999. (str. 287-296.)

The Fictionalisation of Literary Ontology in Postmodern Fantastic Literature: Italo Calvino’s “Possible Cities” between Utopia and Heterotopia, u zborniku “The Iconography of the Fantastic”ur. A. Kiss, M. Baróti-Gaál, G. E. Szőnyi, Szeged, 2002., (str. 331-338).

STRUČNI RADOVI:

Pornografski moralizam u talijanskoj prozi 1990-ih (suautorstvo sa S. Husić), predgovor antologiji suvremene talijanske kratke priče Animalije, Naklada MD, Zagreb, 2002.

Buzzatijeva tajna dimenzija zbilje, pogovor u Šezedeset pripovijesti (prev. M. Čale), Konzor, Zagreb, 2002. (pogovor)