dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt.

Dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš rođena 17. studenoga 1967. godine u Cubincu, općina Križevci, viša je lektorica na Katedri za talijanski jezik pri Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na istome fakultetu 1992. diplomirala je francuski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost  te obranila znanstveni magistarski rad pod naslovom Poetika Grazie Deledde i stekla akademski stupanj magistra znanosti (2003.).
Nakon diplomiranja radi kao prevoditeljica u Centru za ljudska prava pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. do 2003. zaposlena kao profesorica talijanskoga jezika u Školi za strane jezike ”Sova” – Varšavska 14. Od ak. god. 2003/04. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za talijanistiku. U zvanje višeg lektora izabrana je 1. ožujka 2005. te je od tada u stalnom radnom odnosu na istom odsjeku. Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i obranjeno više od 20 završnih radova na preddiplomskom studiju talijanistike.
Doživotna je članica Švicarskog instituta u Rimu od 1994. godine.
Od 2005. do 2008. članica je Stručnog povjerenstva (znanstvena i metodička procjena) MZOŠ-a za školske udžbenike i priručnike.
Od ožujka 2007. sudjeluje kao istraživač (matični broj znanstvenika: 200050) na projektu Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu (šifra projekta pri MZOŠ: 130-1300869-0635).
Godine 2010. dodijeljena joj je talijanska Književna nacionalna nagrada „Grazia Deledda“ za rad Grazia Deledda i „mala rimska avangarda“ u kategoriji „Studije o Deleddi“.
Ak. god. 2010/11. na poziv Odsjeka za komparativnu kulturologiju Sveučilišta za strance u Perugi održala je dva predavanja o Graziji Deleddi.
Od listopada 2009. do listopada 2013. članica je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.
Prevodi s talijanskog i na talijanski jezik stručne i književne tekstove, tekstove s područja religije, ekonomije, povijesti i povijesti umjetnosti.

Izabrana bibliografija:

Knjiga:

Grazia Deledda e la “piccola avanguardia romana”, Carocci, Rim, 2011,  159 stranica (ISBN: 978-88-430-6066-5)

Znanstveni i stručni radovi u časopisima:

Neki vidovi kulturno-civilizacijskih elemenata u Jernejevim gramatikama u Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.). Filozofski fakultet, Zagreb, 13. – 14. studenoga 2009., uredili Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, Zagreb: Filozofski fakultet, FF-press, 2012., pp – 371-378 (ISBN: 978-953-175-421-7)

In Croazia si scopre il mondo di “Cosima” u “Le Storie. Rivista di storia, scienza, letteratura, arte, antropologia, cultura e medicina”, str. 86-88, I (2011) (ISSN 609613-462122)

 Verizam Grazie Deledde , „Književna smotra“, Časopis za svjetsku književnost, Godište XXXIX/2007, Broj 143 (1), str. 51-61 (ISSN 0455-0463; UDK 82/899)

 Mitovi i legende u djelima Grazie Deledde, Riječ, 2006. god. 12, sv. 2, str. 121-126 (ISSN 1330-917X)

Ciklovitost i epigrafizam u djelu Margherite Guidacci,  “Dubrovnik”, Časopis za književnost i znanost, br. 4, 1999., str. 117-141  (ISSN 0353-8559)

Talijanski prijevod Kalnovečkih razgovora i Kalinovčana Ivana Goluba, Đurđevečki zbornik, V povodu 70 obletnice živlejna Đuke Tomerlina – Picoka, Đurđevac, 1996., str. 343-349 (ISBN 953-96903-0-7)

Ostale vrste radova:

Grazia Deledda – Od tavanske sobice preko Nobelove nagrade do povratka u “Crkvicu na osami”, Pogovor u Deledda, Grazia, Majka, Na vjetrometini, Cosima, Vrhovi svjetske književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (recte 2008.), str. 331-346.

Bibliografija u Deledda, Grazia, Majka, Na vjetrometini, Cosima, Vrhovi svjetske književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (recte 2008.), str. 347-349

prijevodi:

s hrvatskog na talijanski

Dubravec Labaš, Dubravka i Maržić-Sabalić, Vanda, Burik, Romanzo sul sacerdote ucciso durante la Guerra di patria in Croazia, Udruga „Dr. Ante Starčević – Tovarnik“, Tovarnik, 2012.

Uno sguardo all’opera di Vatroslav Kuliš u Zidić Igor, Vatroslav Kuliš i njegovo djelo: Pismo, figure, motiv, jezik, Školska knjiga/Moderna galerija, Zagreb, 10/2010.

Riassunto i Biobibliografia u Stenek Dragan, Krhotine smisla, Iz književne i slikarske ostavštine Dragana Steneka, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2009., str. 293- 313.

s talijanskog na hrvatski

Carlo Carretto, Pustinja u (naslov izvornika Il deserto nella città), Veritas, Zagreb, 2010.

Bazoli Giovanni, Tržište i nejednakost (naslov izvornika Mercato e disuguaglianza), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.

Deledda, Grazia, Majka (naslov izvornika La Madre), Vrhovi svjetske književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (recte 2008.)

Deledda, Grazia, Na vjetrometini (naslov izvornika Il paese del vento), Vrhovi svjetske književnosti Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (recte 2008.)

Deledda, Grazia, Cosima, Vrhovi svjetske književnosti Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (recte 2008.)

Lush Gjergji, Majka ljubavi (naslov izvornika La Madre della carità), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007.

Alberto di Chio – Luciana Mirri, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe (naslov originala Una donna nel cuore della Chiesa: lettere a Maria Teresa Carloni), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005. (zajedno s Danijelom Labašem)

Corrado Alvaro, Mornar i ruža, Potres u Drukčiji i drugi, Talijanska pripovijetka 20. stoljeća, Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka Književna smotra, Zagreb, 1995., str. 87-91.