dr. sc. Nada Filipin, izv. prof.

Nada Filipin rođena je u Splitu 1981. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine diplomirala je engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike završila je 2012. obranom doktorske disertacije „Sredstva kohezije teksta u talijanskom jeziku: deiksa i anafora“. Od studenog 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike, tekstne lingvistike i sociolingvistike.

Izabrana bibliografija

 • Tra due sponde linguistiche: Commutazione di codice in due generazioni di una famiglia bilingue, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, br. LX, (2015), str. 55-83. (u koautorstvu s K. Bevanda Tolić)
 • Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj, utjecaji i ishodi, u: Jezikoslovlje, vol. 16.2-3 (2015), str. 275-305.
 • Tra moglie e marito non mettere il dito: proverbi sul matrimonio in italiano e croato, u: Parallelismi linguistici, letterari e culturali, Nikodinovska R. (ur.). Skopje: Sveučilište Svetih Ćirila i Metoda, 2015., str. 327-340. (u koautorstvu s M. Ljubičić)
 • La commutazione di codice nel bilinguismo croato-italiano: analisi di un tipo testuale, u: Italica Belgradensia (1/2015), str. 27-48. (u koautorstvu s K. Bevanda)
 • Matched guise technique revisited: Zagreb case study, u: Language Varieties Between Norms and Attitudes, Peti-Stantić, Anita, Stanojević, Mateusz-Milan, Antunović, Goranka (ur.), Peter Lang, Frankfurt, 2015., str. 181-196.
 • Conflitto linguistico tra le varietà standard e non standard sull’esempio della città di Spalato, u: Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića, Peša Matracki et al. (ur.), 2014. (recte 2015), FF-press, Zagreb, str. 385-395. (u koautorstvu s I. Kljaković-Gašpić)
 • Changes in the System of Oblique Cases in Molise Croatian Dialect, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, br. LVIII, (2013), str. 3-30. (u koautorstvu s I. Peša Matracki)
 • Analisi dell’interlingua nell’apprendimento dell’italiano a livello universitario, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, br. LVIII, (2013), str. 201-219. (u koautorstvu sa S. Mardešić)
 • Opis fonoloških odstupanja hrvatskih govornika pri usmenom izražavanju na talijanskom jeziku prema Jernejevu modelu kontrastivne fonološke analize, u: Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), izdanje niza SRAZ. 4, 2012., str. 315-324.
 • Metaphors referring to husband and wife in Italian and Croatian proverbs, u: Paremiologia y herencia cultural, Pamies Bertrán, A., Luque Durán, J., Fernández Martín, P. (ur.). Granada: Granada Lingvistica, 2011, str. 339-349. (u koautorstvu s M. Ljubičić)
 • Kontrastivna analiza tekstova u hrvatskome i talijanskome ženskom tisku, u: Strani jezici: časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 3, (2010), str. 157-169. (u koautorstvu s I. Kljaković-Gašpić)
 • Toponimija područja šibenske Rogoznice, u: Folia onomastica Croatica, 18, (2009), str. 267-297.
 • Talijanski kao jezik javne komunikacije u višejezičnoj sredini: primjer pokrajine Friuli Venezia Giulia, u: Lingvistika javne komunikacije: Translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke, Omazić, M., Karabalić, V., Brdar, M. (ur.). Zagreb – Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009., str. 107-118.
 • Kinship terms in Croatian and Italian – an example of different articulation of reality, u: Primenjena lingvistika danas, Izabrani radovi sa 2. kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet. 7, 2008., str. 184 194. (u koautorstvu sa S. Mardešić)
 • Talijanizmi u “Hvarkinji” Martina Benetovića: primjeri prebacivanja kodova, u: Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 20 (2008), str. 33-53.