dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof.

Sandra Mardešić diplomirala je 2003. godine  na Odsjeku za talijanistiku i na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2003. – 2005. godine radila je kao nastavnik talijanskog jezika u nekoliko škola stranih jezika i drži tečajeve općeg i poslovnog jezika. Aktivno surađuje s Talijanskim institutom u Zagrebu i drugim institucijama kao prevoditelj i sudski tumač.
Od listopada 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i održava vježbe iz kolegija Metodika nastave talijanskog jezika (Studentska praksa 1),  predavanja i seminare iz kolegija: Proces usvajanja drugog jezika, Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije, Glotodidaktika. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike i glotodidaktike, a 2006. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike u sklopu kojeg je izradila i 2011. obranila svoju doktorski disertaciju pod naslovom Uloga refleksivnoga pristupa u inicijalnom obrazovanju nastavnika stranih jezika.
Odlukom Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti od 1. srpnja 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija.

Izabrana bibliografija:

 Letica, Stela; Mardešić, Sandra. (2007.) Cross-linguistic Influences in L2 and L3 Oral Production, u: University of Pecs Round Table (UPRT 2007) Empirical studies in English applied linguistics;  Horvat, J. Nikolov M. (ur.), Pecs,  str. 307-318 ; http://mek.oszk.hu/07500/07557/07557.pdf

Mardešić Sandra; Županović Nada. (2008.) Kinship terms in Croatian and Italian – an example of different articulation of reality, u: Primenjena lingvistika danas Izabrani radovi sa 2.kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet,str. 184194

Mihaljević Djigunović, Jelena; Mardešić, Sandra (2009.) Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti, u: Jezična politika i jezična stvarnost  Jagoda Granić (ur.). Zagreb: HDPL, str. 318-327.

Mardešić, S. (2010). Bisogna imparare l’italiano alla scuola dell’obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano in contesti diversi, u: Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, Šuran, F. Olujić Deghenghi, E. i Scotti Jurić, R. (ur.) Pula: Edizione DSLI, str. 83 – 90

Mardešić, Sandra (2010.) L’apprendimento dell’italiano nelle scuole dell’obbligo croate. La motivazione e gli atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano a Zagabria e in Istria, in due diversi contesti geolinguistici e culturali, u:  Itals, Didattica e Linguistica dell’italiano come lingua straniera,VIII, 23 Balboni, P., Santipolo, M. (ur) Perugia, Guerra edizioni, str. 35-54

Mardešić, Sandra(2012.) Experiences in implementing European Language Portfolio (ELP) with Italian Foreign Language (FL) pupils in primary school: A teacher’s perspective, u: (2012.) Introduire le protfolio Européen des langues dans des classes Croates et Françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique = Introducing the European language portfolio in Croatian and French foreign language classroom. From language use to language awareness. Vrhovac, Y. (ur.), Zagreb: FF press; str.223-232

Sandra Mardešić, Sanja Vičević Linguistic and Teaching Competence in FL Classroom (2012.), u Mihaljević Djigunović, J., Medved Krajnović, M. (ur.).University of Zagreb Round Table (UZRT 2012: Empirical studies in English applied linguistics. Zagreb: FF Press; str. 193- 200 (http://books.google.hr/books/about/Uzrt_2012.html?id=VnR3DZsHG6UC)

Mardešić, Sandra; Stanković, Suzana. A Comparative Study of Foreign Language Anxiety among Students Majoring in French, Italian and Spanish, u: UZRT 2013 Empirical Studies in English Applied Linguistics / Dombi, Judith ; Horvath, Jozsefh ; Nikolov, Marianne (ur.).
Pecs: Lingua Franca Csoport, 2013. Str. 68-79.