dr. sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof.

Rođena je 1973. u Puli, diplomirala je 1995. talijanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu i 1996. solo pjevanje u klasi prof. Nade Puttar-Gold na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1996. do 2000. nastupala je redovito u Hrvatskoj i inozemstvu (Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj i Indiji). Od 1996. radi kao free-lance konferencijska prevoditeljica za engleski i talijanski jezik. Magistrirala je 2004. obranom rada pod naslovom Talijanski libretisti u talijanskim povijestima književnosti. Od početka 2000. do ožujka 2001. radi kao predavač na American International School of Zagreb. 2003. imenovana je stalnim sudskim tumačem za talijanski i engleski jezik. Od studenog 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Prof. dr. sc. Sanje Roić „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“ pri Odsjeka za talijanistiku u Zagrebu. U srpnju 2011. obranila je doktorsku disertaciju naslovljenu Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija. Članica je Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika i Hrvatske glazbene mladeži, te Međunarodne udruge za proučavanje talijanskog jezika i književnosti (AISLLI) i Međunarodne udruge profesora talijanskog jezika (AIPI). U istraživačkom radu posebice se posvetila proučavanju talijanske libretistike, kulture i kazališta talijanskoga Settecenta i hrvatske goldonistike.

Izabrana bibliografija:

Knjiga:

Pregovori s izvornikom. O hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija, Leykam, 2013.

Radovi:

Un bel dì vedremo ili o ulasku talijanske libretistike u povijesti književnosti, „Književna smotra“, 132-133 (2-3), godište XXXVI/2004, Zagreb, str. 3-11

Percepcija uloge pjevača u talijanskoj operi XVIII. stoljeća u djelu Il teatro alla moda Benedetta Marcella i u Memoarima Carla Goldonija, u zborniku Glas u jeziku, književnosti i kulturi, ur. Biljana Čubrović i Mirjana Daničić, Philologia, Beograd, 2007, str. 219-227.

I mutamenti della poetica librettistica alla corte di Vienna nella seconda metà del Settecento attraverso quattro libretti di poeti cesarei dell’epoca (Pietro Metastasio, Ranieri de’ Calzabigi, Giambattista Casti e Giovanni Bertati), u “Studia romanica et anglica zagrabiensia”(SRAZ) god. LII, Zagreb, 2007, str. 185-201.

Shakespearean Libretti in Music History: an Overview with Special Reference to Italian Librettist Arrigo Boito, u zborniku English Language and Literature across Cultures (ELLSSAC) Proceedings, volume II, ur. Aleksandra V. Jovanović i Radojka Vukčević, Filološki fakultet, Sveučilište u Beogradu, 2008, str. 237-244.

Prepjev libreta kao najteži izazov. Nekoliko primjera iz talijanskoga repertoara, u zborniku Pjev i prepjev, prevođenje uglazbljene poezije, ur. Iva Grgić Maroević i Sead Muhamedagić, DHKP, Zagreb, 2009, str.29-43.

Arie nove del 1741, poglavlje u istoimenoj knjizi gl. ur. dr. sc. Ennio Stipčević, Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja državnog arhiva u Pazinu, svezak 20), 2011, str. 26-37.

Goldoni na hrvatskim pozornicama. Doprinos Frana Čala u promicanju Goldonija u Hrvatskoj, u zborniku Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Stil i izvornost, ur. Sanja Roić i Snježana Husić, FF Press, Zagreb, 2010., str. 311-320.

Četiri prijevodne varijante Goldonijeve komedije La bottega del caffè, u Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), ur. M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić, FF-press, Zagreb, 2012, str. 177-187.

Da Parigi, attraverso la laguna veneta a Dubrovnik. Rispolverando un adattamento goldoniano, u zborniku Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana, volume secondo: L’altro Mediterraneo e altre sponde, ur. Corinna Salvadori Lonergan et al., Cesati, Firenze, 2012, str. 59-68.

Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia, u „Studia romanica et anglica zagrabiensia“ (SRAZ), god. LVI, Zagreb, 2011, Zagreb, str. 239-252.

Otpor ženskih likova i njegove političko-patriotske implikacije u dvije Rossinijeve opere (koautorstvo s Injom Jugo), u „Arti musices“, god. 44, 1, Zagreb, 2013, str. 13-26.

Kultura prostora u prijevodu. Toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija, u zborniku Susret kultura, knjiga druga, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013, str. 829-837, elektronsko izdanje dostupno na http://digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=119&catid=921

Calvino-Desai, On Freedom and Alienation. Rules and Boundaries of Life on Trees, u “Studia romanica et anglica zagrabiensia” (SRAZ), god. LVII, Zagreb, 2012, str. 91-106.