Izvanredni ispitni rok od 18.04. do 24.04.2024.

Mole se svi studenti da se najkasnije do 08.04.2024., jave svojim predmetnim nastavnicima na čiji rok žele izaći u izvanrednom roku kako bi se na vrijeme unijeli termini u ISVU i rezervirala računalna radionica za jezične vježbe.

Izvanredni ispitni rokovi kod red. prof. dr. sc. Tatjane Peruško

Izvanredni ispitni rokovi kod izv. prof. dr. sc. Tatjane Peruško održat će se u navedenim terminima:

“Osnove teorije književnosti” – 19.04. u 17 sati D VI

“Talijanska književnost prve polovice 20.st.” – 19.04. u F 303 u 10 sati.

“Talijanska poezija prve polovice 20. st.” – 19.04. u F 303 u 10 sati.

“Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma” -19.04. u F 303 u 10 sati.

“Neprilagođeni: talijanski roman prve polovice 20. st.” – 19.04.  u F 303 u 10 sati.

Mole ste studenti koji kane izaći na ispit da se mailom najave prof. dr. sc. Tatjani Peruško najkasnije dva dana prije ispitnog roka radi preciznijeg rasporeda.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2023./2024.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je  Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta.

Za prijavu rada u kategorijama a) do d), studenti su dužni do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati:

  • prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta
  • ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
  • elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa). Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) i obrazloženje mentora do srijede 28. kolovoza poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u Tjednu Sveučilišta.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

LATINSKI ZA TALIJANISTE – Uvodno predavanje

Uvodno predavanje iz Latinskog za talijaniste kod više lektorice Voljene Marić bit će održano u petak, 1. ožujka 2024. u 12.30 sati u A313 za SVE studente.

Na uvodnom predavanju studenti će se rasporediti u grupe.