O skupu

Suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe bavi se bitnim, ali nedovoljno istraženim pitanjima dviju jezičnih zajednica: ovladavanjem makedonskim i hrvatskim kao prvim, drugim, nasljednim i inim jezikom, jezikom u obrazovnome sustavu, jezičnim obilježjima manjinskih jezika u dvije države, hrvatskim i makedonskim u svijetu, nazivljem te načinima ispitivanja poznavanja dvaju jezika.

Suradnja znanstvenika dviju zemalja i istraživanje srodih jezika iz raznolikih sociolingvističkih sredina dat će nov uvid u ove aktualne teme europske jezične politike.