Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    
 
DOBRO DOŠLI!
 
 
 
 
Aktualno
 
Obavijest o Erasmus+ natječaju za studijski boravak
Natječaj za Erasmus+ stipendije bit će uskoro raspisan u dva dijela: u ožujku za zimski semestar 2021/22., a u svibnju/lipnju za ljetni semestar 2022. Prvi natječaj predviđen je za one studente za koje je mobilnost moguća jedino u zimskom semestru! Za sve novosti molimo da pratite web stranice Sveučilišta i Filozofskog fakulteta, a za dodatna pitanja možete se javiti odsječkoj koordinatorici za Erasmus.
 
Obavijest o Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata u kalendarskoj godini 2021.
Obavještavamo zainteresirane da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021. Prijave na natječaj predaju se do zaključno 1. travnja 2021. Obrazac za prijavu na natječaj i Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupni su na sljedećoj stranici Fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2021/03/03/natjecaj-za-sufinanciranje-studentskih-projekata-2021/
 više ... 
 
Obavijest prof. dr. sc. Milke Car
Molimo studentice i studente kod red. prof. Milke Car da se upišu na kolegije na platformi Omega: Seminar 19B ima lozinku Heine19, Seminar 20.2A ima lozinku seminar, a Predavanje 20.2. lozinku adorno. Svi materijali bit će na platformi Omega, a nastava će se na početku izvoditi online. Sve daljnje informacije na platformi Omega.
 
Obavijest o terminima izvanrednoga ispitnog roka u travnju 2021.
U izvanrednom ispitnom roku u travnju 2021. (19. - 30. 4. 2021.) nastavnice i nastavnici Odsjeka za germanistiku ispite će održavati u sljedećim terminima (zadnja izmjena - označena žutom bojom: 3.3.2021., 0.15 h):
 više ... 
 
Obavijest o kolegiju Seminar - konzultacije za diplomande
Molimo studente zadnjeg semestra diplomskog studija koji prijavljuju diplomski rad s područja književnosti da se registriraju za istoimeni kolegij na Omegi kod prof. dr. sc. Svjetlana Lacka Vidulića. Nastava počinje 10. ožujka a odvijat će se u sustavu ZOOM.
 
Obavijest izv. prof. dr. sc. Maje Anđel
Sva nastava u ljetnome semestru te konzultacije po dogovoru izv. prof. dr. sc. Maje Anđel održavat će se putem platforme Zoom. Mole se studenti da se upišu na odgovarajuće kolegije na Omegi: Fonetika i fonologija suvremenog njemačkog jezika - lozinka: "PhonPhon2021"; Psiholingvistika - lozinka "psihling"; Metodika pismenog prevođenja - lozinka "mpp2021". - Na Omegi ćete naći odgovarajuće linkove i lozinke za nastavu.
 
Obavijest o Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade
Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Rok za prijavu na Natječaj je srijeda, 30. lipnja 2021. do 16 sati. Natječaj i Pravilnik također možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/
 više ... 
 
Obavijest studentima Nederlandistike (3. godina) - Nizozemske prijevodne vježbe
Mole se studenti upisani na kolegij Nizozemske prijevodne vježbe da se što prije mailom jave na  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript  kako bi dobili lozinku za upis na Omegi. Nastava će se održavati online prema rasporedu preko Zoom platforme. Studenti upisani u kolegij preko Omege dobit će link izravno putem maila. - Konzultacije će se održavati po dogovoru putem platforme Zoom.
 
Obavijest o izvođenju nastave i konzultacijama Aide Alagić
Nastava iz kolegija Književna interpretacija održavat će se po rasporedu online preko Zoom platforme. Studenti upisani u kolegij preko Omege dobit će link izravno putem maila. Za Seminar iz njemačke književnosti 20. st. IIC mole se zainteresirani studenti da se izravno jave nastavnici. Konzultacije će se održavati po dogovoru putem platforme Zoom.
 
Obavijest o izvođenju nastave i konzultacijama dr. sc. Jelene Spreicer
Nastava iz kolegija Osnove književne interpretacije održavat će se po rasporedu, petkom od 14:00 do 15:30 na Omegi. Studenti trebaju na Omegi upisati kolegij Osnove književne interpretacije (Spreicer). Lozinka za upis glasi: osnove2021 - Nastava iz kolegija Književna interpretacija održavat će se po rasporedu, četvrtkom od 17:00 do 18:30 putem platforme Zoom. Pristupni podaci za zoom sesiju bit će objavljeni na Omega kolegiju Književna interpretacija (ODABIR GRUPE). - Konzultacije će se održavati po dogovoru, također putem platforme Zoom.
 
Obavijest o izvođenju nastave i konzultacijama prof. dr. sc. Velimira Piškorca
Sva nastava u ljetnome semestru te konzultacije po dogovoru prof. dr. sc. Velimira Piškorca održavat će se putem platforme Skype. Mole se studenti da se jave profesoru na njegovu Skype adresu: velimir.piskorec  a kod javljanja navedu svoje ime i prezime te kolegij koji će pohađati, kako bi se mogle oformiti odgovarajuće Skype grupe.
 
Obavijest o održavanju nastave u ljetnom semestru
Budući da će se dio vježbi i seminara održavati na fakultetu (hibridno), mole se studentice i studenti da prate obavijesti profesorica i profesora koji izvode nastavu na kolegijima koje su upisali. Obavijest se odnosi na sve studente preddiplomskog i diplomskog studija.