BUNIĆ VUČIĆ, Ivan : Pjesme

 

DRŽIĆ, Đore : Pjesme

DRŽIĆ, Marin : Pjesni razlike

 

ĐURĐEVIĆ, Ignjat : Suze Marunkove

ĐURĐEVIĆ, Ignjat : Pjesme

 

FRANKOPAN, Fran Krsto : Pjesme

 

GUNDULIĆ, Ivan : Osman

GUNDULIĆ, Ivan : Suze sina razmetnoga

 

HEKTOROVIĆ, Petar : Ribanje i ribarsko prigovaranje

HEKTOROVIĆ, Petar : Poslanica Mavru Vetranoviću Dubrovčaninu

 

KABOGA, Marin : Pjesan o dinaru

KAČIĆ MIOŠIĆ, Andrija : Razgovor ugodni naroda slovinskoga

KANIŽLIĆ, Antun : Sveta Rožalija

 

LUCIĆ, Hanibal : Skladanja izvarsnih pisan razlicih

LUCIĆ, Hanibal : Pjesme

 

MARULIĆ, Marko

MARULIĆ, Marko : Judita

MARULIĆ, Marko : Slavić

MARULIĆ, Marko : Suzana

MAŽIBRADIĆ, Oracio : Pjesme

MENČETIĆ, Šišmundo : Pjesme

 

NALJEŠKOVIĆ, Nikola : Pjesme

 

RANJINA, Dinko : Pjesme

RELKOVIĆ, Matija Antun : Satir iliti divji čovik

RITTER VITEZOVIĆ, Pavao : Odiljenje sigetsko

SASIN, Antun : Mrnarica

 

VETRANOVIĆ, Mavro : Pjesme

 

ZLATARIĆ, Dominko : Pjesme