Božićević i Marulić: primjer humanističkog pjesničkog dopisivanja

Neven Jovanović, seminar u okviru latinističkog kolegija Darka Novakovića na doktorskom studiju kroatistike

soba A301, subota, 29. ožujka 2008, 9–10:30.

ASCII

Kliknite na donje poveznice da biste preuzeli tekstove na svoje računalo.

Radni tekstovi

Molim da tekstove pročitate prije nego što dođete na seminar!

Literatura

Molim da se s navedenim člancima upoznate prije susreta na seminaru!

ASCII

 
bozicevic-marulic.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki