Odsjek za klasičnu filologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lučićeva 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Prva godina studija grčkog (prvi i drugi semestar)

Termini nastave u prvom semestru (fakultetska stranica)

Pravila

  1. U četiri godine (osam semestara) studija treba skupiti ukupno 240 ECTS bodova na dvopredmetnom studiju, tj. 120 ECTS bodova na svakom od dva studijska smjera.
  2. U semestru treba upisati sve obavezne kolegije (O).
  3. Treba upisati i one izborne koji su zadani (ograničen izbor).
  4. Ostatak bodova treba nadoknaditi upisujući daljnje izborne kolegije.

Kolegiji prvog semestra

O = obavezni kolegij

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka morfologija 1 (O) 1 3 - 7
Bricko, Bratičević Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja (O) 2 2 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada; vidi pravila) 2 minimalno
Izborni kolegij (vidi pravila) 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Kolegiji drugog semestra

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčka morfologija 2 (O) 1 3 - 7
Bricko, Radić Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja (O) 1 3 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada za SJ) - 2 - 2
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

 
n/kolegiji-prva-grc.txt · Last modified: 05. 10. 2011. 11:53 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki