Brza i ažurirana poveznica: popis obaveznih i izbornih kolegija za 2009/10 po semestrima, kao Word datoteka: grčki jezik i književnost, latinski jezik i književnost. Čet Lis 15 11:10:37 CEST 2009.

LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: preddiplomski program

Trenutačno, hodogram prikazuje stanje (nositelje, izvođače, točne naslove kolegija) planirano za ak. god. 2010/11.

”… da bi stekao diplomu prvostupnika, student preddiplomskog studija koji traje tri godine mora steći najmanje 180 ECTS bodova, a onaj čiji je studij koncipiran kao četverogodišnji - 240 ECTS bodova. U sljedećem koraku, ukoliko diplomski studij traje dvije godine, student mora steći najmanje 120 ECTS bodova; onaj pak, čiji diplomski studij traje jednu godinu - 60 ECTS bodova. Ukupno, u pet godina preddiplomskog i diplomskog studija - bez obzira je li riječ o koncepciji 3+2 ili 4+1 - student mora skupiti 300 ECTS bodova.” (O novom studiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

(dvopredmetni studij, 4+1)

I. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Radić Osnove latinskog 1 1 3 - 7
Jovanović, Bratičević Rimska književnost republikanskog razdoblja 2 2 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada za SJS) 2
Izborni kolegij (vidi dolje) 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Izborni kolegiji

Odaberite jedan s ovog popisa: izborni za prva dva semestra studija grčkog, odnosno latinskog!

Nastavnik Kolegij ECTS
Bricko Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja (izborni kolegij)1) 3
Zubović Grčki tečaj 1 2
Izborni kolegiji s drugih odsjeka prema popisu 2–5

II. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Radić Osnove latinskog 2 1 3 - 7
Jovanović, Radić Rimska književnost carskoga razdoblja 1 3 - 5
Strani jezik kao jezik struke (ili nadoknada za SJ) - 2 - 2
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 16

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij ECTS
Bricko Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja (izborni kolegij)2) 3
Zubović Grčki tečaj 23) 2

Ili jedan od kolegija s ovog popisa: izborni za prva dva semestra studija grčkog, odnosno latinskog!

III. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Radić Latinska sintaksa 1 1 3 - 7
Rezar Najstariji spomenici latinskog jezika 1 2 - 4
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 13

Izborni kolegiji

Jedan od kolegija prema popisu, ili:

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Novaković, Radić Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 1 2 - 4
Zubović Grčki tečaj 1 - 2 - 2
Bricko Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja (izborni kolegij) 2 - - 3

IV. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Radić Latinska sintaksa 2 1 3 - 7
Novaković, Radić Rimska književnost: Rimska epika 1 2 - 4
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 13

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčki tečaj 2 1 1 3

Ili jedan od kolegija prema popisu!

V. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Novaković Rimska književnost: Rimsko govorništvo 1 3 - 6
Jovanović, Bratičević Prevođenje s latinskoga 1 2 1 6
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 14

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Jovanović Prevođenje s hrvatskog na latinski - - 3 4
Zubović Grčki tečaj 1 - 2 - 2
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Petrak (Pravni fakultet) Modul iz predmeta Rimsko pravo, po vlastitom izboru 2-5
Osnove pandektnog prava 2-5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

VI. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Rezar Vulgarni latinitet 1 3 - 6
Novaković Rimska književnost: Rimski roman 1 3 - 6
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 14

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Zubović Grčki tečaj 2 - 2 - 2
Bricko Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 1 1 - 3
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Modul iz predmeta Rimsko pravo, po vlastitom izboru 2-5
Osnove pandektnog prava 2-5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

Međuzbroj

U prvih šest semestara na preddiplomskom studiju latinskog student će prikupiti minimalno 88 ECTS. Prikupi li i na drugom studijskom smjeru minimalno 92 ECTS, ostvarit će uvjet za dovršetak trogodišnjeg preddiplomskog studija.

VII. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Rezar Srednjovjekovni latinitet 2 2 - 6
Novaković, Rezar Uvod u novolatinsku književnost 1 2 - 7 4)
Izborni kolegij 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Novaković, Rezar Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 1 3 - 6
Jovanović Prevođenje s hrvatskog na latinski - - 3 4
Kolegij vezan uz antičku epigrafiju 2-5
Kolegij vezan uz klasičnu arheologiju 2-5
Kolegij vezan uz antičku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku umjetnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku filozofiju 2-5
Kolegij vezan uz grčku književnost 2-5
Kolegij vezan uz ranokršćansku književnost 2-5
Kolegij vezan uz antičku dramu i kazalište 2-5
Kolegij iz opće lingvistike ili indoeuropeistike 2-5
Modul iz predmeta Rimsko pravo, po vlastitom izboru 2-5
Osnove pandektnog prava 2-5
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 2-5

VIII. semestar

Kolegiji

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Neven_Jovanović Latinska_stilistika 2 2 - 7 5)
Novaković, Bratičević Izborni kolegij 1 Hrvatska novolatinska književnost 1 2 - 6
Izborni kolegij 2 2 minimalno
Ukupno ECTS 15

Izborni kolegiji 1 (hrvatski latinizam)

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Novaković, Bratičević Hrvatska novolatinska književnost 1 2 - 6

Izborni kolegiji 2

Jedan od kolegija iz ponude kao u VII. semestru, pri čemu je kolegij iz rimske književnosti “Rimska epika”.

Ukupan broj ECTS

Tijekom 8 semestara preddiplomskog studija latinskog jezika i književnosti student će prikupiti minimalno 116 ECTS.

Latinski jezik i književnost: diplomski studij

Nastavnički smjer

Zimski semestar

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Šešelj Metodika nastave klasičnih jezika 3 - 1 8

Ljetni semestar

Diplomski rad iz područja metodike nastave klasičnih jezika

Istraživački smjer

Pravilo: iz skupine izbornih kolegija 1 treba odabrati dva, a iz skupine 2 jedan kolegij.

Zimski semestar

Izborni kolegiji 1

Nastavnik Kolegij P S V ECTS
Novaković, Rezar Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 1 3 - 6

Izborni kolegiji 2

Ljetni semestar

Diplomski rad

1) Predložena izmjena programa, 2008. Prihvaćena je i važeća.
2) Izmjena programa, 2008.
3) Izmjena programa, 2008. Kolegij mogu odabrati studenti kojima druga studijska grupa nije grčki jezik i književnost.
4) , 5) Broj ECTS prema izmjenama programa prihvaćenim u rujnu 2008; ranije 6 ECTS.
 
p/latinski-hodogram.txt · Last modified: 01. 10. 2012. 10:44 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki