Prop. 1,3,1--2 u GRASP formatu

GRASP kreće od malih jedinica prema čitavom iskazu, tako nudeći djelić široke lingvističke “pozadine” ili “arhiva” koji su bili na raspolaganju izvornim govornicima ciljnog jezika kad je trebalo protumačiti pojedini iskaz.

Ovakav proces pomaže pri “dijagnostici”: lakše je ustanoviti na kojoj zapravo točki prestaje razumijevanje, gdje smisao ne možemo uhvatiti dovoljno brzo.

Tradicionalan pristup: ako ne odustanu, studenti prolaze kroz kompliciranu rečenicu jednom, dvaput, triput. Slažu je ne onim redom kojim čitaju, već u skladu sa sintaktičkim obrascima vlastitoga jezika. Često dodatne smetnje unosi neki priručni ili knjižni prijevod. Ukoliko treba doista ovladati stranim jezikom, cilj je nadići lingvističko razumijevanje koje se svodi isključivo na analizu (“prepoznavanje riječi”). Pošto prođu GRASP verziju teksta, učenici će iza sebe imati deset puta više građe koju su zaista, i to trenutno (ili gotovo trenutno) razumjeli.

U tekstu koji slijedi, konačna, Propercijeva verzija, biti će označena okomitom crtom:

Ovako

A

navis

navis Thesei

Thesei navis

Thesea navis


B

navis abiit

abiit navis

abiens navis

abeunte navi

cedente navi


C

Thesea navis

Thesea carina

Thesea abiens carina

Thesea abeunte carina

Thesea cedente carina


D

Ariadna iacet

Ariadna iacebat

Ariadna iacebit

Ariadna iacuit

Cnosia Ariadna iacuit

Cnosia iacuit

iacuit Cnosia


E

Ariadna languida

Cnosia Ariadna languida

Cnosia languida iacuit

iacuit languida Cnosia


F

litus

desertum litus

litora

deserta litora

deserto litore

desertis litoribus


G

languida Cnosia iacuit

languida Cnosia iacuit desertis litoribus

iacuit languida Cnosia desertis litoribus

iacuit desertis litoribus languida Cnosia

iacuit languida desertis litoribus Cnosia

iacuit languida desertis Cnosia litoribus


H

iacuit languida Cnosia desertis litoribus dum Thesea carina cedit

iacuit languida Cnosia desertis litoribus Thesea carina cedente

iacuit languida Cnosia desertis litoribus Thesea cedente carina

Thesea cedente carina iacuit languida Cnosia desertis litoribus

Thesea iacuit cedente carina languida Cnosia desertis litoribus

Thesea iacuit cedente carina languida desertis Cnosia litoribus


I

Qualis Ariadna, talis Cynthia

J (Propercijev izvornik)

Qualis Thesea iacuit cedente carina

languida desertis Cnosia litoribus

Nastavak GRASP Propercija

 
propercije_-_grasp_metodom.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki