Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006.

Kratice:

 • o = obavezni predmet
 • i = izborni predmet
 • P = predavanja
 • S = seminari
 • V = vježbe

Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006. - ljetni semestar

I godina

 • dr. Marina Bricko (Damir Salopek, viši lektor): Grčka književnost helenizma i carskoga doba (o): UTO 11.30-13, 13-14.30 u A-208
  • 1 P, 3 V — 5 ECTS
 • Damir Salopek, viši lektor: Grčka morfologija 2 (o): SRI 16-19 u A-208
  • 1 P, 3 V — 7 ECTS
 • Strani jezik kao jezik struke (o): U Centru za strane jezike - III. B kat
  • 2 S — 2 ECTS
 • (U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora “ušteđeni” broj bodova “nadoknaditi” izbornim predmetima)

Izborni kolegiji

 • Kolegij iz teorije književnosti
 • Uvod u indoeuropski jezik
 • Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka

Detaljnije o izbornim kolegijima i načinu izbora. VAŽNO: U slučaju kolizija obratite se svome voditelju!

Dodiplomski studij --- studij grčkog jezika i književnosti

II. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • Damir Salopek, viši lektor: GRČKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA II (o): PON 16.30-18 u A-208
 • Damir Salopek, viši lektor: PROSEMINAR 2: Homer, Ilijada I (o): PON 18-19.30 u A-208

Izborni kolegij

 • Sanskrt (samo za nenastavni smjer)

III. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SEMINAR: Menandar (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 • mr. Xanthi Zafeiraki: NOVOGRČKI JEZIK 1 (o): SRI 16-17.30 u F-316
 • Zlatko Šešelj, prof.: METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA (o, samo za nastavni smjer): UTO 18-19.30 u A-208
 • Sanskrt (i, samo za nenastavni smjer)

IV. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SEMINAR: Menandar (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 • mr. Xanthi Zafeiraki: NOVOGRČKI JEZIK 2 (o): SRI 14-15.30 u F-316

Izborni predmeti

 • Povijest starog vijeka (i)
 • Grčka filozofija (i)
 • Sanskrt (samo za nenastavni smjer)

Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i književnosti

I. godina (latinski)

 • dr. Darko Novaković (dr. Gorana Stepanić): Rimska književnost carskoga razdoblja (o):
  • UTO 9.15-10 u A-208;
  • 1. grupa UTO 10-10.45 u A-208; SRI 13-14.30 u A-208
  • 2. grupa UTO 10.45–11.30 u A-208; SRI 14.30-16 u A 208
  • 2 P, 2 S — 5 ECTS
 • dr. Vladimir Rezar: Osnove latinskoga 2 (o):
  • 1. grupa: UTO 15-18 u A-208
  • 2. grupa: ČET 15-18 u A-208
  • 1 P, 3 S — 7 ECTS
 • Strani jezik kao jezik struke (o): U Centru za strane jezike - III. B kat
  • 2 S — 2 ECTS
  • U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora “ušteđeni” broj bodova “nadoknaditi” izbornim predmetima

Izborni kolegiji

 • Kolegij iz teorije književnosti
 • Uvod u indoeuropski jezik
 • Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka

Detaljnije o izbornim kolegijima i načinu izbora. VAŽNO: u slučaju kolizija obratite se svome voditelju!

Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i rimske književnosti

II. godina (latinski)

III. godina

 • dr. Darko Novaković: Pastoralno pjesništvo u Rimu (o)
  • ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković: SEMINAR: Vergilije, Kalpurnije Sikul (o)
  • ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 • dr. Olga Perić: LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: deklinacija (o)
  • PON 10-11.30 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof.): SEMINAR: Serafin Crijević: Bibliotheca Ragusina (o)
  • PON 8.30-10 u A-208; S 2
 • Damir Salopek,viši lektor: GRČKI TEČAJ (o)
  • PET 12-13.30 u A-208; P 2
 • Zlatko Šešelj, prof.: METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA(o)
  • (samo za nastavni smjer)
  • UTO 18-19.30 u A-208; P 2, V 2

IV. godina

 • dr. Darko Novaković: Pastoralno pjesništvo u Rimu (o)
  • ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković: SEMINAR: Vergilije, Kalpurnije Sikul (o)
  • ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 • dr. Olga Perić: SREDNJOVJEKOVNI LATINITET (o)
  • PON 11.30-13 u A 208; P 2
 • dr. Olga Perić: Franjo Niger: Modus epistolandi (o)
  • UTO 8.30-10 u A-208; S 2
 • dr. Gorana Stepanić: SEMINAR: Humanistička latinska epistolografija (o)
  • SRI 11.30-13.00 u A-208; S 2
 • Povijest starog vijeka (i)

Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006. - zimski semestar

Preddiplomski studij - Studij grčkog jezika i književnosti

I godina

 • dr. Marina Bricko (Irena Bratičević, prof.): Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja (o): UTO 11.30-13 u A-208, UTO 13-14.30 u A-208
 • Damir Salopek, viši lektor: Grčka morfologija 1 (o): SRI 16-19 u A-208
 • Strani jezik kao jezik struke (o): U Centru za strane jezike - III. B kat
  • (U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora “ušteđeni” broj bodova “nadoknaditi” izbornim predmetima)

Izborni kolegiji

 • Kolegij iz teorije književnosti
 • Uvod u indoeuropski jezik
 • Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka

Detaljnije o izbornim kolegijima i načinu izbora.

Dodiplomski studij --- studij grčkog jezika i književnosti

II. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: STARA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • Damir Salopek, viši lektor: GRČKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA II (o): PON 16.30-18 u A-208
 • Damir Salopek, viši lektor: PROSEMINAR 2: Herodot, Povijest VIII (o): PON 18-19.30 u A-208

Izborni kolegij

 • Sanskrt (samo za nenastavni smjer)

III. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: STARA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SEMINAR: Aristofan (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 • mr. Xanthi Zafeiraki: NOVOGRČKI JEZIK 1 (o): SRI 16-17.30 u F-316
 • Zlatko Šešelj, prof.: METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA (o, samo za nastavni smjer): UTO 18-19.30 u A-208
 • Sanskrt (i, samo za nenastavni smjer)

IV. godina

 • dr. Mate Križman: GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi (o): SRI 8.30-10 u A-208
 • dr. Mate Križman: GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika (o): SRI 10-11.30 u A-208
 • dr. Marina Bricko: STARA ATIČKA KOMEDIJA (o): ČET 8.30-10 u A-208
 • dr. Marina Bricko: SEMINAR: Aristofan (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 • mr. Xanthi Zafeiraki: NOVOGRČKI JEZIK 2 (o): SRI 14-15.30 u F-316

Izborni predmeti

 • Povijest starog vijeka (i)
 • Grčka filozofija (i)
 • Sanskrt (samo za nenastavni smjer)

Preddiplomski studij - Studij latinskog jezika i književnosti

I. godina

 • dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof): Rimska književnost republikanskog razdoblja (o): UTO 10-11.30 u A-208; 1. grupa SRI 13-14.30 u A-208 — 2. grupa SRI 14.30-16 u A 208
  • 2 P, 2 S — 5 ECTS
 • dr. Vladimir Rezar: Osnove latinskoga 1 (o): 1. grupa: UTO 15-18 u A-208 — 2. grupa: ČET 15-18 u A-208
  • 1 P, 3 S — 7 ECTS
 • Strani jezik kao jezik struke (o): U Centru za strane jezike - III. B kat
  • 2 S — 2 ECTS
  • U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora “ušteđeni” broj bodova “nadoknaditi” izbornim predmetima

Izborni kolegiji

 • Kolegij iz teorije književnosti
 • Uvod u indoeuropski jezik
 • Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka

Detaljnije o izbornim kolegijima i načinu izbora.

Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i rimske književnosti

II. godina

III. godina

 • dr. Darko Novaković: RIMSKA KOMEDIJA (o)
  • ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković: SEMINAR: Plaut (o)
  • ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 • dr. Olga Perić: LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: glasovi (o)
  • PON 10-11.30 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof.): SEMINAR: Latinsko prigodno pjesništvo XVIII. i XIX. st. u Dubrovniku (o)
  • PON 8.30-10 u A-208; S 2
 • Damir Salopek,viši lektor: GRČKI TEČAJ (o)
  • PET 12-13.30 u A-208; P 2
 • Zlatko Šešelj, prof.: METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA(o)
  • (samo za nastavni smjer)
  • UTO 18-19.30 u A-208; P 2, V 2

IV. godina

 • dr. Darko Novaković: RIMSKA KOMEDIJA (o)
  • ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 • dr. Darko Novaković: SEMINAR: Plaut (o)
  • ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 • dr. Olga Perić: SREDNJOVJEKOVNI LATINITET (o)
  • PON 11.30-13 u A 208; P 2
 • dr. Olga Perić: Obsidio Iadrensis (o)
  • UTO 8.30-10 u A-208; S 2
 • dr. Darko Novaković (dr. Gorana Stepanić): SEMINAR: Stjepan Gradić - rukopisna pjesnička ostavština (o)
  • SRI 12-13.30 u A-208; S 2
 • Povijest starog vijeka (i)
 
raspored-predavanja-0506.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki