<< natrag

<<<  back

Centar za komparativnohistorijske i  interkulturne studije (filozofski fakultet u zagrebu)

Le Centre d'études sur l'histoire comparée et l'interculturalité (Faculté des Lettres de Zagreb)

 &

hrvatsko-francuski projekt "Od dunava do mediterana: prostori, društva, kulturni transferi" 

 le projet franco-croate "Du Danube à la Méditerranée : espaces, sociétés, transferts culturels"
(EPHE/Paris I/Paris III-Faculté des Lettres de Zagreb)

 

Međunarodni znanstveni skup /  

le colloque international

 

Pamćenje i historija u srednjoistočnoj europi

 

Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale

 

Goethe-Institut, Zagreb, 19.-22. 01. 2006.

 

 

 

Područje Srednjoistočne Europe tijekom svoje povijesti često je bilo polje sustjecanja imperijalnog i lokalnog, i to ponajviše u kompleksnim konfiguracijama višegraničja. Stoga je spomenuta regija trajno suočena s nužnošću reartikuliranja kolektivnih i individualnih identiteta, a ispitivanje modaliteta historijske kulture odnosno kulture pamćenja nameće se kao velik istraživački i interpretacijski izazov. Taj se problem dodatno zaoštrava u kontekstu aktualnih tranzicijskih i globalizacijskih procesa, koji iznova pokreću pitanje revizije povijesnoga pamćenja i konstruiranja poželjnih identitetskih modela. Stoga je Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s Hrvatsko-francuskim projektom "Od Dunava do Mediterana: prostori, društva i kulturni transferi" organizirao znanstveni skup "Povijesti i pamćenje u Srednjoistočnoj Europi" kako bi upoznao hrvatsku akademsku zajednicu, ali i širu javnost s ovom danas u svijetu istraživački vrlo aktualnom, no u nas relativno slabo poznatom problematikom. 

Sudionici konferencije, listom najeminentniji znanstvenici različitih disciplinarnih usmjerenja iz petnaestak europskih zemalja, u svojim će prilozima ispitati suodnos historije, pamćenja, identiteta i moći te analizirati brojne oblike kulturnog i socijalnog pamćenja te strategije zaborava na području Srednjoistočne Europe. O aktualnosti istraživačke tematike najbolje svjedoči širok dijapazon istraživačkih tema među kojima posebice valja istaknuti problematiku kreiranja politike historije i pamćenja, uloge pamćenja u konstruiranju nacionalnih, regionalnih i manjinskih identiteta, fenomen traumatskog ratnog pamćenje, značenje pamćenja u tranziciji, te formiranje kulture pamćenja u odnosu prema materijalnoj i duhovnoj baštini.

  Jezici skupa su hrvatski i francuski, uz simultano prevođenje. U okviru radnoga dijela skupa predviđena je projekcija dokumentarnog filma Damnatio memoriae Bogdana Žižića koja će se održati u četvrtak, 19. siječnja 2006. s početkom u 18 sati u dvorani VII Filozofskog fakulteta u Zagrebu.  Kako bi se adekvatno propitale prakse muzealizacije i osvijetlio fenomen urbanoga pamćenja u u prostorima Muzeja grada Zagreba će se u petak, 20. siječnja 2006. s  početkom u 16 sati, održati rasprava na temu "Kolektivno pamćenje i muzeološka interpretacija povijesti Zagreba".

 

Organizacijski odbor

 

prof. dr. Jacques Le Rider, & prof. dr. Drago Roksandić (supredsjedatelji), dr. sc. Daniel Barić & dr. sc. Zrinka Blažević, (tajnici), mr.sc. Maja Brkljačić, prof. dr. Catherine Horel, mr. sc. Hrvoje Petrić, mr. sc. Kristina Milković, mr.sc. Sandra Prlenda Perkovac, mr. sc. Marko Šarić, dr. sc. Nataša Štefanec

 

Skup su financijski poduprli

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Francusko veleposlanstvo u Zagrebu

 

 

POZIVNICA / INVITATION

 

 

PROGRAM / PROGRAMME

 

 

SAŽECI / RéSUMééS

 

 

TEKSTOVI / TEXTES

 

 

PRAKTIČNE INFORMACIJE / INFORMATIONS PRATIQUES

 

 

aDRESE / Adresses  

 

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU 

Faculté des Lettres de Zagreb

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 

 

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Le Centre d'études sur l'histoire 

comparée et l'interculturalité 


Prof. dr. Jacques Le Rider; e-mail: Jacques.Le.Rider@ens.fr

Prof. dr. Drago Roksandić; e-mail: drago.roksandic@ffzg.hr 

Dr. sc. Zrinka Blažević; e-mail: zblazevi@ffzg.hr

 


 

U sklopu konferencije,  održana je projekcija dokumentarnog filma

 redatelja

 

Bogdana Žižića

 

 UDAR NA SJEĆANJE

/

 DAMNATIO MEMORIAE

 

(Četvrtak, 19. siječnja 2006. 18h, Dv. VII Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

 

*

U raspravi nakon projekcije sudjelovao je redatelj filma. Uvodne komentare dali su doc. dr. sc. Frano Dulibić i prof. dr. sc. Drago Roksandić

 

*

"Udar na sjećanje / Damnatio Memoriae",  dokumentarni je film o uništavanju povijesnih i kulturnih spomenika u Hrvatskoj u nedavnim devedesetim godinama prošlog stoljeća.
U tim godinama rata i poraća prema službenim podacima u Hrvatskoj je razoreno blizu 3000 povijesnih spomen – obilježja. Iako su mnoga od njih imala priznati status spomenika kulture, nikada nitko za takva djela nije procesuiran, a kamoli sankcioniran, što su ruštitelji mogli doživjeti samo kao poticaj. Takva praksa, nažalost, nastavljena je i u ovom stoljeću.

 

UDAR NA SJEĆANJE

 

Pokojni splitski književnik i publicist Miljenko Smoje napisao je: ' Svako jutro pogledam na Marjan da vidim koja je danas bandira '.

Doista, prostor današnje Republike Hrvatske doživio je u 20. stoljeću brojne smjene političkih vlastodržaca i režima. Za sve njih – do dana današnjega – karakteristično je da su nastojali ostaviti dojam i uvjeriti, kako suvremena povijest počinje njihovim dolaskom na vlast. U tom je cilju sustavno proizvođena netrpeljivost spram onih ranijih, drugih, a sredstvima propagandne manipulacije poticana je mržnja i osvetoljubivost.

Postizanje takve poželjne povijesne slike o sebi nastoji se postići sustavnim zatiranjem svjedočanstava o prethodnim povijesnim događanjima ili njihovim nesmiljenim selekcioniranjem.

U udaru na sjećanje koriste se najrazličitiji oblici uništavanja povijesnog pamćenja i sijanja zaborava. Jedan od njih je brutalno uništavanje povijesnih i kulturnih spomenika.

Ovaj film želi na dokumentaran i dokumentiran način pokazati i prokazati sustavno i hotimično uništavanje povijesnog pamćenja na području Hrvatske, s posebnim naglaskog na devedeste godine 20. stoljeća.

 

U proteklih desetak godina u Hrvatskoj je uništeno nekoliko tisuća spomen – obilježja antifašističke borbe. Vršeno je to na najbrutalniji način podmetanjem eksploziva ili golom brahijalnom silom.

 

Činjenica je da je u razdoblju komunističke vladavine, od 1945. do 1990. došlo svojevrsne inflacije spomeničkih obilježja oslobodilačkog rata. Mnoga od njih ne bi mogla podnijeti strožu estetsku valorizaciju. Ali, u tom razdoblju stvorena su i značajna djela spomeničke plastike, poput djela Bakića, Radauša, Džamonje, Murtića i niza drugih autora. Neka od njih nisu nosila nikakva ideološka obilježja.

U svakom slučaju, i ona manje vrijedna djela kao i ona bez ikakve umjetničke vrijednosti, povijesni su dokumenti i izraz vremena. Kao takvi ne smiju biti izloženi hotimičnom uništavanju. Prošlost, kakva god ona bila, ne može se amputirati iz kolektivnog pamćenja naroda, a da on sam time ne bude ozbiljno obogaljen. Jer, narod koji potiskuje svoju prošlost uništavanjem njenih materijalnih i duhovnih tragova, još beznadnije postaje njezin rob.

 

scenarist i redatelj 

 Bogdan Žižić 
suradnik na scenariju i autor ideje filma

 Marko Grčić
snimatelj 

Mirko Marčetić
montažer

Alfred Kolombo

skladatelj

Davor Rocco

Trajanje filma – 60 min.

 

 


  <<<  back   << natrag


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec