Bibliografija radova vojnokrajiške tematike u digitalnom katalogu NSK (1981.-2012.)
Priredila Ivana Beljak, PDF datoteka

Bibliografija radova vojnokrajiške tematike prema bazi podataka “Hrvatske znanstvene bibliografije”
Priredio Mladen Medved, PDF datoteka

Bibliografija radova na temu vojnokrajiške povijesti u časopisu Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 1981.-2012.
Priredila Kristina Milković Šarić, PDF datoteka

Bibliografija radova na temu vojnokrajiške povijesti u časopisu Podravina 2002.-2011.
Priredio Hrvoje Petrić, PDF datoteka

Izbor iz popisa objavljenih izvora vezanih uz Vojnu krajinu
Priredio Hrvoje Petrić, PDF datoteka

Odgovori