Međunarodni istraživački projekt “Triplex Confinium” pokrenut je 1996. godine suradnjom znanstvenika, doktoranada i poslijediplomskih studenata iz Zagreba, Graza i Budimpešte. U institucionalnom smislu Projekt je utemeljen kao zajednički poduhvat Zavoda za hrvatsku povijest (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Abteilung für Südosteuropäische Geschichte (Universität Graz, Austrija) te Institute on Southeastern Europe (Central European University Budapest, Mađarska). Utemeljili su ga prof. dr. sc. Drago Roksandić i prof. dr. sc. Karl Kaser. Godine 2004., kroz “Interreg III A”, institucionalizirana je suradnja s Dipartimento di Storia, Università di Padova. Godine 2005, IRP “Triplex Confinium” je uspostavio i projektnu suradnju s japanskim povjesničarima. Triplex confinium ili tromeđa, granični je prostor između Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike od 16. do 18. stoljeća na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sama točka dodira tih triju imperija određena je pregovorima komisije za razgraničenje te internacionalno priznata mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine. Bio je to Medveđak (sada Medveđa Glavica), na vrhu Debelog Brda, sjeveroistočno od Knina.

Odgovori