Roksandić, Drago. Kordunska »Slunjska ploča« – prostor na granicama, migracije bez kraja. U: Vanjske migracije i društveni razvitak, ur. Milan  Mesić  i suradnici, 62 – 77. Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1991.
PDF datoteka

Roksandić, Drago. Priručnik o vojnim krajinama u Dalmaciji iz 1783. Ljetopis SKD-a Prosvjeta 4 (1999): 11-41 + 1 karta.
PDF datoteka

Roksandić, Drago. Hrvatska vojna krajina u austrijskoj i francuskoj geostrategiji (1789. – 1815.). Usporedba. U:  Zbornik Ivana Mimice u povodu 70. rođendana, ur. Živko Bjelanović i Pilić, 253 – 273. Split: Biblioteka Školskog vjesnika, 2003.
PDF datoteka

Roksandić, Drago. “Oduživanje povijesnog duga: povodom hrvatskog prijevoda Boppeove knjige”. U Vojna Hrvatska : (1809.-1813.) : hrvatske pukovnije u Napoleonovoj Velikoj armiji, Paul Boppe, 7-17. Zagreb: Ceres, 2004.
PDF datoteka

Roksandić, Drago. “Srbi u Hrvatskoj (1989-1991): između lojalnosti, neposlušnosti i pobune”. U Neposlušnost, ur. Snježana Prijić-Samaržija i Petar Bojanić, 87-12. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2011.
PDF datoteka

Odgovori