Obavijest

Studenti koji su predali Molbu za odobrenje teme i imenovanje mentora /
komentora diplomskog rada mogu doći na upis teme u tajništvo Odsjeka.

Obavijest

JESENSKI ROKOVI 2017./2018. – TETYANA FUDERERSTILISTIKA i LEKSIKOLOGIJA I FRAZEOLOGIJA: zbog pomicanja rokova kvalifikacijskog postupka za upis na diplomske studije ispitni termin iz Stilistikei Leksikologije i frazeologijepredviđen za 25. rujna 2018.pomiče se na 18. rujnai održavat će se od 10:30 do 13:00 u A-306.

Obavijest

Nadoknada nastave kod prof. D.Pavlešen iz kolegija Ukrajinska
književnost 1 održat će se 25.5. u 15:30 u A-306 te 29.5. od 13:15 do
14:00 u A-224

Obavijest

Povodom Trećeg internacionalnog festivala književnosti Bookstan, koji će se održati od 4. do 7. jula 2018. godine, izdavačka kuća Buybook dodjeljuje dvadeset stipendija za edukativno-kritičku radionicu pod nazivom Kako čitati romanopisca?, koja će trajati od 30. juna do 7. jula 2018. godine.
Poziv i prijavni obrazac se nalaze u prilogu i nadamo se da ćete isti proslijediti studentima.
Unaprijed se veselimo učešću Vaših studenata.
Prijavni obrazac Radionica 2018

POZIV Radionica Bookstan 2018

Obavijest

Obraćamo Vam se s pozivom na četrnaesti međunarodni skup mladih slavista „Konferenciju mladih slavista XIV.“ koji će se održati kao i svake godine u terminu 1. i 2. studenog/novembra 2018. godine na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu. Ovogodišnja tema našeg susreta bit ce „SREDNJA, JUŽNA I ISTOČNA EUROPA U 1918: DRUŠTVENA ZBIVANJA, MEĐUNARODNI KONTEKST I PARALELE“. Zainteresirani studenti, doktorandi i mladi istražitelji do 35 godina starosti, dobit će mogućnost prezentirati rezultate svojih istraživanja pred kolegama iz raznih zemalja.
Skup nadovezuje na prethodne uspješne konferencije, koje se održavaju godišnje od 2005. godine. Osnovni cilj našeg projekta je razmjena informacija o znanstvenom radu, ne samo studenata u pojedinim područjima slavistike, no i na odsjecima za slavistiku raznih sveučilišta i znanstvenih ustanova. Prema našem mišljenju, potrebno je osigurati dovoljno širok krug izlagača i slušatelja za plodnu raspravu, koja bi omogućila umrežiti „mlade slaviste“ u širem području.
Dozvolite nam pozvati studente iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Srbije na ovogodišnje druženje! Bit ćemo zahvalni za bilo koje širenje informacija o skupu među Vašim kolegama i studentima.
Konferencija mladih slavista 2018: „SREDNJA, JUŽNA I ISTOČNA EUROPA U 1918: DRUŠTVENA ZBIVANJA, MEĐUNARODNI KONTEKST I PARALELE“
Termin konferencije: 1. – 2. studeni/novembar 2018 v Pragu na Filozofskom fakultetu Karlova Sveučilišta
Rok za slanje prijavnica: do 30. lipnja/juna 2018 popuniti elektronski obrazac na adresi https://bit.ly/2rggpVH
Jezici konferencije: Služimo se SVIM SLAVENSKIM JEZICIMA.
Kotizacija: 1 500 CZK / 60 EUR (referat) ili poster 500 CZK / 20 EUR
Ucestnicima iz inozemstva mozemo ponuditi povoljniji smještaj u studentskom domu FF UK (troškove snosi učesnici).
Dodatne informacije:
Konferencija je namijenjena studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija, kao i mladim istražiteljima do 35 godina starosti.
Referati će ovisno od odabranih tema biti raspoređeni u sekcije koje će predvoditi članovi akademske zajednice (doktorandi i profesori) FF UK.
Tematska područja su određena naslovom konferencije „SREDNJA, JUŽNA I ISTOČNA EUROPA U 1918: DRUŠTVENA ZBIVANJA, MEĐUNARODNI KONTEKST I PARALELE“ i pojedine sekcije bit ćete dodijeljeni na osnovi anotacija:
JEZIK
KNJIŽEVNOST
POVIJEST
OSTALO
POSTERI ako ste zainteresirani šaljite u formatu A0 (841 mm × 1189 mm)

Dužina izlaganja treba biti od 15 do 20 minuta, referenti trebaju pripremiti prezentaciju ili dovoljan broj sinopsisa za slušatelje konferencije.
Sudionici koji će svoje referate pripremiti u obliku cjelovite studije, imat će mogućnost objaviti svoj tekst u recenziranom zborniku. Editori zbornika zadržavaju pravo predložiti uređenje poslanih tekstova referata ili tekstove odbiti u slučaju da ne zadovoljavaju formalne, sadržajne ili znanstvene kriterije za objavljivanje u zborniku.
Opće informacije su pristupne na FB konferencije http://www.facebook.com/SLAVKONF ili web stranicama konferencije http://slavkonf.ff.cuni.cz/ Sa ostalim pitanjima se mozete obratiti na e-mail adresu: slavkonf@ff.cuni.cz
Ljubazno vas molimo popunite prijavnice u jeziku izlaganja i na engleskom na adresi https://bit.ly/2rggpVH najkasnije do 30. lipnja/juna 2018
Zahvaljujemo Vam se na suradnji i pruženoj podršci naše inicijative i nadamo se susretu sa studentima vaših sveučilišta u „Zlatnom Pragu“ 1 i 2 studenog 2018!

U ime organizatora srdačno pozdravlja
Mgr. Dajana Vasiljevičová

Dear Professors/college lecturers/doctors,

we have the pleasure to inform You that in the days 1–2 November, the fourteenth year of the international Conference of the Young Slavists with the subheading: Central, South and East Europe and the Year 1918: Social and International Context is going to take place at the Faculty of Arts, Charles University, Prague. All interested people such as senior students, graduates, alumnae, PhD students and young scholars will once again be able to present the results of their scientific activities. We seek to continue the successful legacy established in previous years 2005–2017 and heartily invite participants from your university to join us at the conference!
We would be very grateful for spreading this information among Your students and colleagues.

The aim of this project is to increase the permeability of information about scientific activities across Slavonic specialisations and various Slavonic workplaces. To achieve it we need to set up quite a large amount of papers and provide good conditions for development of useful discussion.

We ask prospective participants to prepare a paper in a length of of 15–20 minutes, and possibly a poster of the A0 the paper size. All Slavonic languages will be the languages of the conference. The reports will be divided into sections according to the topics. The sections will be conducted by the members of academia of the Charles University. Participants in the conference presenting a paper will be offered to publish their contribution in a form of comprehensive study in conference proceedings.

Sections will be made after choosing the papers based on the synopsis. Topic areas are specified by the conference title “Central, South and East Europe and the Year 1918: Social and International Context “:
1. language
2. literature
3. history
4. others
5. POSTERS
Accommodation: If applied in time, we also provide accommodation in Charles University dormitory for participants from outside Prague and from abroad (participant pays the costs).

We will be happy to answer any needed questions by e-mail slavkonf@ff.cuni.cz. Deadline for application with filled in form is 30 June. We ask interested persons to fill in the paper synopsis in English and in the language of the paper on https://bit.ly/2rggpVH. Further information on the website http://slavkonf.ff.cuni.cz/.

Thank You for Your cooperation! We are looking forward to meeting students and researchers from Your faculty!

Kind regards,

Mgr. Dajana Vasiljevićová

member of the SLAVKONF organisational team

Obavijest

GOSTUJUĆA PREDAVANJA – 17. SVIBNJA 2018.

U četvrtak, 17. svibnja 2018. godine, dr. sc. Vladimir Vukomanović Rastegorac (Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu) održat će dva gostujuća predavanja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

11:00 – 12:30, A-302 – Tematizacija smrti u srpskoj poeziji za decu i mlade

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Poredbene analize. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu! Pripremni materijal za predavanje priloženo je uz ovu obavijest.

17:00 – 18:30, A-302 – Razvoj strukture i razvoj značenja reči (metodički aspekt)

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Leksikologija srpskog jezika. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike te za studente kolegija Srpski jezik: jezik-kultura-društvo. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu!

Tematizacija smrti… (pesme)

20 godina Studija ukrajinskog jezika i književnosti u Hrvatskoj

Cijenjene kolegice! Cijenjeni kolege!

Pozivamo vas na predstavljanje zbornika “Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina” kojim ćemo, uz prigodni program, obilježiti 20 godina Studija ukrajinskog jezika i književnosti u Hrvatskoj.

Pozivnica: http://www.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/04/UKRAJINISTIKA_20_POZIVNICA.pdf

Radujemo se vašem dolasku!

U ime Katedre za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti,

Dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof., i dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.

Obavijest

U četvrtak, 26. travnja, profesorice dr. sc. Gordana Štasni i dr. sc. Gordana Štrbac s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održat će predavanja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti u sljedećim terminima:

15:30, A-302 – Frazeološka jedinica i pristupi u njezinom izučavanju
17:00, A-302 – Antonimija

Dobrodošli su svi zainteresirani!