Ukrajinsko – hrvatske književne veze

Naziv kolegija Ukrajinsko-hrvatske književne veze

Ime nastavnika: Jevgenij Paščenko

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: predavanja

Broj ECTS bodova: 5

Ciljevi kolegija: Predočiti kontinuitet ukrajinsko-hrvatskih književnih veza s osvrtom na kulturni kontekst. Sistematsko proučavanje ukrajinsko-hrvatskih književnih veza u okvirima osnovnih književno-povijesnih razdoblja; uočavanje niza bitnih za povijest književnosti zakonitosti.

Stečena tijekom studiranja znanja usmjeravaju se na niz problema koje mogu postati temom diplomskih i magistarskih radova.

Sadržaj kolegija: Sagledavanje aktualnih tema i problema kao: etnogeneza Hrvata u kontekstu Ukrajine;  Srednjovjekovna književnost  na prostoru Ukrajine te Hrvatske. Putovi renesansnih pronicanja na ukrajinske zemlje. Barokno razdoblje i zbližavanja ukrajinskih grko-katolika te hrvatskih glagoljaša,; Juraj Križanić i Ukrajina. Dona nacionalnog preporoda u prvoj polovici 19. stoljeća; Taras Ševčenko kod Hrvata; vizija ukrajinske književnosti kod hrvatskih realista. Kranjčevih i Franko; Problem kontakata u doba moderne; . Prvi svjetski rat: kontakti i  antiratna tema u ukrajinskoj i hrvatskoj  književnostima. Uzajamna prepoznavanja tijekom 20 stoljeća, dinamika kontakata od početka 21. stoljeća

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, obrada osnovne izvorne baze.

Raspored rada (po tjednima):

1.tjedan: Predočavanje općeg procesa ukrajinsko-hrvatskih književnih veza kao kontinuirani proces.

2. tjedan: Ukrajinski izvori za proučavanje etnogeneze Hrvata.

3. tjedan: Književna i druga svjedočenja o mogućim vezama u  književnosti srednjega vijeka.

4. tjedan: Barokno doba i zbližavanja ukrajinskih unijata i hrvatskih glagoljaša. Gramatika Meletija Smotryc’kog u hrvatskom jezikoslovlju.

5. tjedan: Juraj Križanić i Ukrajina

6. tjedan: Nacionalno identificiranje Ukrajinaca u hrvatskom preporodu. Uloga folklora. Problem terminologije Ukrajine (imperijski diskurs i hrvatska recepcija Ukrajine)

7. tjedan: Prevođenje Tarasa Ševčenka. Značaj Augusta Šenoe, Augusta Harambašića, S. – S. Kranjčevića  u prezentaciji Ukrajine i njene književnosti u Hrvatskoj. Ukrajinska povijesna škola, i proučavanje hrvatskih tema u Ukrajini.  Vatroslav Jagić i Ukrajina.

8. tjedan: Ukrajina i Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, ukrajinsku motivi u hrvatskoj književnosti. Uloga ukrajinske dijaspore u prezentaciji Ukrajine i njene književnosti u Hrvatskoj. 

9. tjedan: Vizija Ukrajine u hrvatskoj književnosti i znanosti između dva rata.

10. tjedan: Drugi svjetski rat: različiti izražaji ukrajinsko-hrvatskih povezivanja. Ukrajinsko-hrvatska upoznavanja u poratnim godinama.

11. tjedan: Ukrajinsko-hrvatska zbližavanja u doba 1960-ih.

12. tjedan: Neovisnost: srodnosti težnji i dinamiziranje kulturno-književnih veza.

13. tjedan: Formiranje nacionalnog identiteta Ukrajine u hrvatskim izdanjima kraja 20. -početka 21. stoljeća.  .

14. tjedan: Vizija Hrvatske u ukrajinskoj javnosti kraja 20. –  početka 21 stoljeća.

15. tjedan: Perspektivne teme za proučavanje ukrajinsko-hrvatskih književnih veza.

Literatura:

Obvezatna:

Knjige iz biblioteke Ucrainiana croatica – sva izdanja od 2008.

Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999. (Drugo izdanje: Jevgenij Paščenko Podrijetlo Hrvata i Ukrajina. Rijeka, 2006.).

Hrvatska/ Ukrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Priredio Eugen Paščenko. Zagreb, 1996.

Deset godina studija ukrajinistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007, FF-press, str 12-18.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljičkih knjiga na crkvenoslavenski jezik. Riječ, 2007, sv.3, str. 58-82.

Jevgenij Paščenko. «Ukrajinski element u gramatičkim radovima Jurja Križanića».  Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja, Rijeka, 2007, god. 19, br. 2., str. 25-48.

Ukrajinsko-hrvatska prepoznavanja kroz 20. stoljeće: ime i tekst. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Split: Književnim krug, 2007, str. 105-125.

Ukrajinska lirika. Prevela i priredila Antica Menac. Pogovor Jevgenij Paščenko. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.

Ідея світу. Мала антологія хорватської поезії. У перекладах Дмитра Павличка. Київ, 2008.

 

Dodatna:

«Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti». Uredio Jevgenij Paščenko. Dubrovnik,  Časopis za književnost i znanost, 2007, broj 3, str. 7-187.