LATINSKI ZA TALIJANISTE – Uvodno predavanje

Uvodno predavanje iz Latinskog za talijaniste kod više lektorice Voljene Marić bit će održano u petak, 1. ožujka 2024. u 12.30 sati u A313 za SVE studente.

Na uvodnom predavanju studenti će se rasporediti u grupe.