Rezultati ispita kod mr. sc. Dubravke Dubravec Labaš

Rezultati kolegija Talijanski jezik II.1 na roku od 18. rujna 2017. (lektorica D. Dubravec Labaš)

 

Na roku od 18. rujna 2017. nitko nije položio pismeni dio ispita.

 

Uvid u testove održat će se 26. rujna 2017. od 10:00-10:30.

 

 

Rezultati kolegija Talijanski jezik II.2 na roku od 18. rujna 2017. (lektorica D. Dubravec Labaš)

 

Na roku od 18. rujna 2017. pismeni dio ispita položile su:

  1. Delić Ivana
  2. Šestak Tajana

 

Uvid u testove održat će se 26. rujna 2017. od 10:00-10:30. Usmeni ispiti održat će se u utorak, 26. rujna, u 10:30 sati.

 

 

Rezultati kolegija Talijanski jezik III.2 na roku od 18. rujna 2017. (lektorica D. Dubravec Labaš)

 

Na roku od 18. rujna 2017. nitko nije položio pismeni dio ispita.

 

Uvid u testove održat će se 26. rujna 2017. od 10:00-10:30.

Rezultati ispita iz kolegija kod v. lekt. Marine Glavaš, prof.

Na pismenom ispitu iz kolegija Talijanski jezik II.2 od 18.9.2017. kod lektorice Glavaš nitko nije zadovoljio.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Talijanski jezik III.1 od 18.9.2017. kod lektorice Glavaš nitko nije zadovoljio.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Talijanski jezik III.2 od 18.9.2017. kod lektorice Glavaš nitko nije zadovoljio.

 

Uvid u ispit bit će u srijedu 20.9.2017. u 10:30 u F331