Izvanredni rok – Jezične vježbe

Ponedjeljak 3. 04. 2023. dvorana A 104

17.45 – 20.00  –  (Talijanski jezik II.1, Talijanski jezik II.2, Talijanski jezik III.1 i Talijanski jezik III.2)

Srijeda 5. 04. 2023. dvorana A 103

6.15 – 18.30 –  (Usm. i pism. kompetencija I.1, Usm. i pism. kompetencija I.2, Usm. i pism. kompetencija II.1 i Usm. i pism. kompetencija II.2)

18.30 – 20.45 (Talijanski jezik I.1 i Talijanski jezik I. )

 

Prijava teme diplomskog rada – rok 3. travnja!

Podsjećamo sve studente druge godine diplomskog studija da je rok za predaju potpisanih obrazaca za prijavu teme diplomskog rada 3. travnja 2023. godine. Molimo studente da do navedenog roka predaju popunjene i potpisane obrasce u tajništvo Odsjeka.

Izvanredni proljetni rok od 3. 4. do 14. 4. 2023.

Mole se svi studenti da se do srijede 22. 3. 2023., najkasnije petka 24. 3. 2023. jave svojim predmetnim nastavnicima na čiji rok žele izići u izvanrednom proljetnom roku kako bi se na vrijeme unijeli termini u ISVU i rezervirala računalna radionica za Jezične vježbe. Također je važno da se jave i ostalim predmetnim nastavnicima zbog rasporeda radova na fakultetu i organizacije ispita u kabinetima.