Talijanski jezik I. 2. – prof. Glavaš

Obavještavaju se studenti prve godine preddiplomskog studija koji slušaju kolegij Talijanski jezik 1.2 kod prof. Marine Glavaš da ovaj tjedan neće biti on-line nastave za tu grupu.

Katja Radoš-Perković

Pročelnica Odsjeka za talijanistiku

Promjena učionice za kolegije: Talijanske autorice od 15.-17. st., Talijanska književnost manirizma i baroka, Usmena i pismena kompetencija I.2

Zbog velikog broja upisanih studenata, nastava iz kolegija Talijanske autorice od 15.-17. st. neće se održavati u učionici A313 već u učionici A303 (nositeljica dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, pon. 14:45-17:00h).

Nastava iz kolegija Talijanska književnost manirizma i baroka održavat će se u učionicama A303 (17:00-17:45h) i A313 (pon. 17:45-19:15h).

Nastava iz kolegija Usmena i pismena kompetencija I.2 (gr. 1) održavat će se u učionici A313 umjesto u A303 (nositeljica dr. sc. Anadea Čupić, pon.14:45-16:15h).

Nastava iz kolegija  Usmena i pismena kompetencija I.2 (gr.1) održavat će se u učionici A313 umjesto u A303 (izvođač Luigi Piemontese, pon. 16:15-17:45h).

Napomena o supstituciji diplomskog rada

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija talijanistike koji se odluče za supstituciju diplomskog rada moraju voditi računa o pravilnom izboru supstitucijskih kolegija u skladu s odsječkom odlukom.
Kolegiji iz područja prevoditeljstva (Osnove usmenog prevođenja, Talijanski stih u prijevodu, Talijanska pripovjedna proza u prijevodu, Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu, Talijanska drama u prijevodu) ne mogu biti supstitucijski kolegiji za diplomski rad.
U ISVU u 4. semestru postoji izborna grupa „Diplomski rad ili izborni kolegij“, ali to ne znači da ne možete za supstituciju iskoristiti kolegije koje ste položili u nekom od prethodnih semestara, pri čemu treba uvijek paziti na ukupan broj bodova i strukturu koja je navedena u tablici. U ISVU se u spomenutoj izbornoj grupi nalaze i kolegiji iz područja prevoditeljstva, ali ih nemojte upisivati u toj izbornoj grupi.