Obavijest – Latinski jezik za talijaniste

Mole se studenti upisani na kolegij Latinski jezik za talijaniste da se jave lektorici Jeleni Poláček Gajer na adresu jpolacek@m.ffzg.hr radi
podjele u grupe. S obzirom na skraćeno radno vrijeme 15. listopada,
nastava iz ovoga kolegija počet će u petak, 22. listopada, prema
rasporedu.

UPISI U GRUPE ZA JEZIČNE VJEŽBE ZA SVE GODINE

 

UPISI U GRUPE ZA JEZIČNE VJEŽBE ZA SVE GODINE POČINJU SUTRA 7.10.2021. u 12h

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Mole se studenti 1. godine preddiplomskog studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi. Moguće je izabrati samo 1 termin.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe, jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Talijanski jezik 1.1
https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=306416

Za pristup kolegiju potrebno je upisati sljedeću lozinku: vjezbe1.1

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE 2. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Mole se studenti 2. godine preddiplomskog  studija talijanistike  da  na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi. Moguće je izabrati samo 1 termin.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe, jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Talijanski jezik 2.1
https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=306417

Za pristup kolegiju potrebno je upisati sljedeću lozinku: vjezbe2.1

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Mole se studenti 3. godine preddiplomskog  studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi. Moguće je izabrati samo 1 termin.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe, jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Talijanski jezik 3.1
https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=306418

Za pristup kolegiju potrebno je upisati sljedeću lozinku: vjezbe3.1

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE 1. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA

Mole se studenti 1. godine diplomskog  studija talijanistike da  na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi. Moguće je izabrati samo 1 termin.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe, jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Usmena i pismena kompetencija 1.1
https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=306422

Za pristup kolegiju potrebno je upisati sljedeću lozinkukompetencija1.1

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE 2. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA

Mole se studenti 2. godine diplomskog  studija talijanistike da na navedenoj poveznici upišu  jednu od grupa jezičnih vježbi.

Molimo studentice i studente da pažljivo izaberu grupe, jer naknadna premještanja u druge grupe neće biti dozvoljena.

Odabir grupa – Usmena i pismena kompetencija 2.1
https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=306419

Za pristup kolegiju potrebno je upisati sljedeću lozinkukompetencija2.1

Obavijest o nastavi – prof. dr. sc. Morana Čale

Dr. sc. Morana Čale, red. prof., bit će službeno odsutna u tjednu od 11. do 16. listopada. Zbog toga će nastava kolegija ‘Danteova Božanstvena komedija’ započeti tjedan dana kasnije, 19. listopada. Propušteno predavanje i seminar nadoknadit će se prema dogovoru sa studentima.

Uvodni susret s brucošima talijanistike

Dragi brucoši talijanistike, benvenuti!

Pozivamo vas na uvodni susret s brucošima talijanistike u srijedu, 6. listopada, u 10.00 sati u dvorani D3, kada ćete saznati sve detalje o upisu kolegija i o prvoj godini studija.

Obavijest za brucoše koji NISU imali latinski u srednjoj školi

Ako niste nikada prije učili latinski jezik, dužni ste u prvom semestru studija upisati kolegij Tečaj latinskog jezika 1. Budući da ga Studomat ne nudi u našem programu, morate to učiniti putem MOLBE. Na stranicama Studentske službe https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/2021/09/17/upisi-u-vise-godine-studija-u-akademskoj-godini-2021-2022/ nalaze se detaljne upute kako to upisati.