Mogućnost sudjelovanja studenata talijanistike u predstavi

Dobili smo prijedlog ravnateljice Talijanskog instituta za kulturu za suradnju u realizaciji predstave Fino alle fine del buio, koja se temelji na tekstovima bajki Emme Parodi. Predstava će se održati u trećem tjednu listopada ove godine u sklopu Tjedna talijanske kulture u svijetu.

Opis projekta:

Il progetto teatrale propone di unire due tipi di interventi all’interno dello stesso spettacolo: un’attrice professionista interpretera’ parti delle novelle, dopo uno studio drammaturgico delle stesse. Ma non sara’ sola in scena: saranno in scena con lei altre persone, reclutate sul luogo, con le loro voci. Questo gruppo di persone, come un tempo accadeva nelle piccole comunita’, interverranno con elementi tratti anche da fiabe della loro tradizione, anche nella loro lingua, in modo che le fiabe – e quindi le radici della letteratura di ogni cultura – non vadano perdute.

In funzione della messa in scena dello spettacolo, per creare il gruppo dei partecipanti che interverranno e fornire loro gli strumenti necessari alla messa in scena, viene proposto un laboratorio di 3 giorni da fare sul luogo stesso dello spettacolo.

Dakle, realizacija predstave zamišljena je tako da glumice Lisa Capaccioli i Laura Pasetti dođu u Zagreb 2-3 dana prije predstave i organiziraju dogovor i probe sa studentima koji žele odigrati kratke uloge, što neće biti teško jer će tekstovi biti vrlo kratki.

Budući da je važno da već sada znamo koliko ima zainteresiranih, molimo studente koji bi željeli sudjelovati u izvedbi predstave da se do 22.

travnja jave pročelniku na e-mail vkovacic@ffzg.hr

 

 

Napomena o supstituciji diplomskog rada

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija talijanistike koji se odluče za supstituciju diplomskog rada moraju voditi računa o pravilnom izboru supstitucijskih kolegija u skladu s odsječkom odlukom.
Kolegiji iz područja prevoditeljstva (Osnove usmenog prevođenja, Talijanski stih u prijevodu, Talijanska pripovjedna proza u prijevodu, Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu, Talijanska drama u prijevodu) ne mogu biti supstitucijski kolegiji za diplomski rad.
U ISVU u 4. semestru postoji izborna grupa „Diplomski rad ili izborni kolegij“, ali to ne znači da ne možete za supstituciju iskoristiti kolegije koje ste položili u nekom od prethodnih semestara, pri čemu treba uvijek paziti na ukupan broj bodova i strukturu koja je navedena u tablici. U ISVU se u spomenutoj izbornoj grupi nalaze i kolegiji iz područja prevoditeljstva, ali ih nemojte upisivati u toj izbornoj grupi.

Obavijest za studente nastavničkog smjera (apsolventi i 5. godina)

Osnovna škola Tin Ujević u Koturaškoj ulici traži studente volontere za suradnju na projektu “Vlakićem po Europi”.

Projekt predviđa da studenti  romanskih jezika s našeg Fakulteta jednom mjesečno tijekom cijele školske godine održe po 1 radionicu  učenicima od 1. do 6. razreda o prikladnim kulturno-civilizacijskim sadržajima (npr. pozdravi, Pinocchio, Gardaland, Rim, Carnevale, Fiat) kako bi se potaknuo interes za učenje više različitih stranih jezika.

Zauzvrat će studenti od škole dobiti službenu potvrdu o volontiranju koju će moći priložiti svom životopisu i steći dodatno iskustvo rada u nastavi.

Mole se svi zainteresirani za suradnju na projektu da se jave doc. dr. sc. Sandri Mardešić.

 

Promjena jednog dvopredmetnog studija

Studentima dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta, koji kroz razredbeni postupak kandidiraju za ponovni upis s ciljem promjene jednog dvopredmetnog studijskog programa, Fakultet može u sustavu postani-student.hr (NISpVU) omogućiti prijavu za razredbeni postupak na samo jedan dvopredmetni studij uz zadržavanje prava studija na drugom već upisanom dvopredmetnom studiju.

Svi pristupnici koji kroz razredbeni postupak žele promijeniti jedan od već upisanih dvopredmetnih studija moraju predati molbu. U molbi uz osnovne podatke (ime, prezime, OIB, broj indeksa, podaci za kontakt) obavezno moraju jasno naznačiti koji od već upisanih dvopredmetnih studija žele nastaviti studirati (zadržati). Molbu možete preuzeti ovdje.

Molbe za zadržavanje studija bit će odobrene samo onim pristupnicima koji na studiju koji žele zadržati nisu izgubili pravo studija.

Osim prijave elektroničkim putem u sustav postani-student.hr (NISpVU), kao i svi ostali pristupnici obavezno se trebaju prijaviti u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u svrhu ponovnog testiranja koje provodi Filozofski fakultet.

Molbe se predaju zajedno sa prijavom za testiranje (od 21. do 25. svibnja 2018.)!

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema ostalim kriterijima koji vrijede za sve pristupnike steknu pravo upisa na drugi željeni studij.

Promjena jednog studijskog programa jednaka je promjeni studija, pa za takve pristupnike koji steknu pravo upisa Ministarstvo ne snosi troškove studiranja te se mogu upisati samo uz plaćanje troškova studija.

Obavijest o komisijskim ispitima

Studenti koji polažu ispit 4. put imaju pravo pristupiti usmenom komisijskom ispitu i u slučaju da nisu zadovoljili na pismenom. Svi kojih se to tiče, trebaju predati zahtjev u tajništvo Odsjeka.