Obavijest o usmenom dijelu ispita za kolegije Usmena i pismena kompetencija I i Usmena i pismena kompetencija II – dodatak

Zbog kratkog vremenskog razdoblja između termina pismenog i usmenog dijela ispita kolegija Usmena i pismena kompetencija I i Usmena i pismena kompetencija II, studenti koji su pisali pismeni dio mogu prije objavljenih rezultata izaći na usmeni dio ispita. Onima koji  polože usmeni, a ne polože pismeni, vrijedit će položeni usmeni do kraja jesenskog ispitnog roka ove godine.

Studentima koji su u prethodnim rokovima položili usmeni dio ispita, isti će također vrijediti do kraja jesenskog ispitnog roka ove godine.

 

Ispitni rok 15.6. iz kolegija kod doc. dr. sc. Etami Borjan

Doc. dr. sc. Etami Borjan neće održati ispite 15.06. Umjesto u petak ispiti će se održati u ponedjeljak 18.06. u F-330 po sljedećem rasporedu:

Talijanska filmska komedija u 12:30 sati

Talijanska proza 20. stoljeća i film u 13:00 sati

Talijanski jug na filmu u 13:30 sati

Povijest talijanskog filma u 14:00 sati

Mafija na filmu u 14:30 sati.

 

Obrana diplomskog rada

Apsolventica Dorotea Štuban branit će diplomski rad pod naslovom „I modi di dire italiani nel campo semantico delle emozioni e i loro equivalenti croati“, u utorak, 19. lipnja 2018., u 12:30 sati u F 331.