Nastavnici

Prije dolaska na konzultacije poželjno je na web oglasnoj ploči provjeriti je li došlo do kakve izmjene.

 UredKonzultacijeTelefon i e-mail
KATEDRA ZA TALIJANSKI JEZIK
Predstojnica Katedre
dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.
F331četvrtkom 12:00-13:004092313
mljubici@ffzg.hr
dr. sc. Smiljka Malinar, red. prof.F3024092309
smalinar@gmail.com
dr. sc. Ivica Peša Matracki, izv. prof.F332ponedjeljkom 14:30-15:304092314
ipesa@ffzg.hr
dr. sc. Nada Filipin, doc.F332mailom na nzupanov@ffzg.hr4092314
nzupanov@ffzg.hr
dr. sc. Vinko Kovačić, doc.F301petkom 11:00-12:004092305
vkovacic@ffzg.hr
dr. sc. Sandra Mardešić, doc.F332ponedjeljkom 13:00-14:00
4092314
smardesi@ffzg.hr
dr. sc. Anadea Čupić, v. lekt.F315srijedom 16:15-17:154092333
acupic@ffzg.hr
dr. sc. Vesna Deželjin, v. lekt.F315ponedjeljkom 14:00-15:004092333
vdezelji@ffzg.hr
mr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt.F330četvrtkom 13:00-14:004092312
ddlabas@ffzg.hr
Marina Glavaš, v. lekt.F331utorkom 12:30-13:304092313
maglavas@ffzg.hr
mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt.F302srijedom 9:00-10:004092309
vmsabali@ffzg.hr
Ana Badurina, lektorF332četvrtkom 13:45-14:454092314
abadurina@ffzg.hr
Ivana Kljaković-Gašpić, lektorF331utorkom 13:30-14:304092313
ikljakov@ffzg.hr
Teresa Anna Pellegrino, strani lektorF329Primanja: utorkom 15:00-16:00
Tutoraggio: utorkom 16:00-17:00
tpellegr@ffzg.hr
4092311
KATEDRA ZA TALIJANSKU KNJIŽEVNOST
Predstojnica Katedre
dr. sc. Morana Čale, red. prof.
F301utorkom 11:30-12:304092305
mcale@ffzg.hr
dr. sc. Sanja Roić, red. prof.F303petkom 12:30-13:304092310
sroic@ffzg.hr
dr. sc. Tatjana Peruško, izv. prof.F303utorkom 11:30-12:304092310
tperusko@ffzg.hr
dr. sc. Etami Borjan, doc.F330ponedjeljkom 13:00-14:004092312
eborjan@ffzg.hr
dr. sc. Snježana Husić, doc.F329petkom 13:30-14:304092311
shusic@ffzg.hr
dr. sc. Katja Radoš Perković, doc.F330ponedjeljkom 10:15-11:154092312
krperkov@ffzg.hr
dr. sc. Nino Raspudić, doc.F329petkom 16:45-17:454092311
nraspudi@ffzg.hr
dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, poslijedoktorandicaF303ponedjeljkom 15:15-16:154092310
fmgabrie@ffzg.hr
dr. sc. Mladen Machiedo, prof. emeritusF329