Potvrde o poznavanju jezika za Erasmus

Svi studenti talijanistike koji se natječu za Erasmus stipendiju moraju
ispuniti Potvrdu o poznavanju jezika (preddiplomski upisuje razinu B2, a
diplomski C1) i donijeti je u tajništvo ili poslati mailom dr. sc. Katji Radoš-Perković na potpis.
Potpisanu potvrdu preuzet će u tajništvu.

Potvrda o poznavanju jezika

Rezultati ispita iz kolegija Usmena i pismena kompetencija I. 1 i I. 2

REZULTATI  PISMENOGA  DIJELA  ISPITA  ORALITA’  E SCRITTURA  I.1 i I. 2 

(rok 31. veljače 2018., lekt. dr. sc. Anadea Čupić)

Na pismenomu dijelu ispita zadovoljili su sljedeći studenti:

ORALITA’ E SCRITTURA  I.1

Marijana Andrić

Ana Bigunac

Anja Delić

Marija Stić

Jelena Saratlija

Marta Fiket

Monika Gudlin

Lea Hlad

Gabrijela Haramustek

Mateja Kiseljak

Jelena Končar

Matea Meštrović

Ana Perić

Maja Petrić

Francesca Sanmartino

Eva Smrekar

Martina Sorgo

Tamara Šagodić

ORALITA’ E SCRITTURA  I.2

Anita Matijašević

Antonia Micudaj

Bruna Mišijenčević

Morana Paj

Azra Tvrtković

Uvid u test i upis ocjene (ukoliko su navedeni studenti položili i usmeni dio ispita) održat će se u utorak, 6. veljače 2018., u lektorskoj sobi F-315 od 14.15 sati, u vrijeme izvanrednih konzultacija (studenti se mole za strpljenje i pričekaju ukoliko nastavnica bude kasnila, jer će u tijeku biti i drugi usmeni i komisijski ispiti).

Usmeni ispit iz kolegija Usmena i pismena kompetencija

Usmeni ispit iz kolegija “Usmena i pismena kompetencija” kod strane lektorice Terese Anne Pellegrino može se polagati prije dobivenih rezultata iz pismenoga dijela, ali usmeni i pismeni dio moraju se položiti unutar zimskog ispitnog roka.