Prevođenje s latinskoga

Status kolegija: obvezatni
Semestar: V.
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara i 1 sat vježbi
Broj ECTS bodova: 6
Uvjeti: Latinska sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Studenti će upoznati osnovne probleme, pristupe i tehnike profesionalnog prevodilačkog rada. Steći će iskustvo kako u individualnom radu, tako i u sudjelovanju na zajedničkim projektima. Imat će prilike uvidjeti važnost i korisnost dokumentiranja prevodilačkih procedura i rješenja. Procjenjivanjem vrijednosti vlastitih i tuđih prijevoda razvijat će svoj književni i jezično-kulturni senzibilitet.

Sadržaj kolegija:  Kolegij nudi teorijski uvod i praktično iskustvo prevođenja različitih proznih tekstova na latinskom, s posebnim naglaskom na tipove tekstova kakvi prevodioce s latinskog očekuju u stvarnoj praksi. Na predavanjima će studenti upoznati osnovne probleme, teorije i terminologiju prevođenja. Za svaki seminar studenti će pripremati prijevodne zadaće, da bi o njima raspravljali na satu. Osobita će pažnja biti posvećena grupnom radu, te razvijanju prevodilačkih vještina, kao što su pronalaženje resursa / konzultiranje sličnih tekstova; sastavljanje praktično orijentiranih terminoloških popisa; dnevnik prevođenja.

Studentske obveze: sudjelovanje u radu (20% ocjene); prijevod zadanih odjeljaka (55%); lektira (25%).


Raspored po tjednima

 1. tjedan: uvod, fizionomija kolegija, problematika. Rečenica o pismu. Erazmo (De duplici copia…), Ciceron (Brutus)Nägelsbach o razlici jezika; jedan ogledni primjer prijevoda
 2. tjedan: prevođenje sintagmi, važnost konteksta — Primjeri.
 3. tjedan: važnost konteksta, daljnja vježba i samostalan rad — Primjeri
 4. tjedan: Predavanje: “rastavljanje na proste faktore”, zadaća i komentar; hrvatski primjeri. — Grupni projekt: podjela zadataka.
 5. tjedan: jednostavnost i složenost latinskog teksta. Primjer. — Variranje: Erazmo i S. Fliscus.
 6. tjedan: analiza latinskog teksta 3 (jedinice značenja)
 7. tjedan: analiza latinskog teksta 4 (skriveni problemi, “lažni prijatelji” i sl.)
 8. tjedan: osvrt
 9. tjedan: samostalni prijevod 1
 10. tjedan: samostalni prijevod 2
 11. tjedan: osvrt
 12. tjedan: zajednički projekt 1
 13. tjedan: zajednički projekt 2
 14. tjedan: osvrt
 15. tjedan: rezime kolegija