Međunarodna mobilnost (Erasmus+, CEEPUS, ostale stipendije)

Natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS 2020-2021

Informacije o međunarodnoj mobilnosti studenata Filozofskoga fakulteta

Erasmus – priznavanje ispita na Odsjeku za talijanistiku

Nazivi kolegija na engleskom jeziku

 

Odsječka koordinatorica za mobilnost
mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt.
e-mail: mobilnost-tal@ffzg.hr, vmsabali@ffzg.hr

Odsječka koordinatorica mreže FISH CEEPUS
dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt.
e-mail: ddlabas@ffzg.hr