Preddiplomski studij

Odsjek za informacijske znanosti predlaže jedan preddiplomski studij i više diplomskih studija. Svi su oni interdiscipli-narno postavljeni i omogućuju da se kroz jezgre i izborne predmete (na Odsjeku, Fakultetu i Sveučilištu) mogu razviti svestrani interesi studenata, ali i zadovoljiti stvarne potrebe pojedinih područja. Istovremeno je u njima osigurano prožimanje nastavnih sadržaja, ali i mogućnost izbora i to pomoću niza modula koji studentu osiguravaju specijalizaciju za pojedinu disciplinu u području informacijskih znanosti, a što će biti vidljivo iz popisa predmeta u suplementu dokumenta o završetku preddiplomskog studija.

Cilj je ovoga studija osposobiti studente za rad u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja pretraživanja, vrednovanja i odabira informacija. Također je cilj osposobiti ih da razumiju temeljne pojmove disciplina informacijskih znanosti (građa, gradivo, realija; podatak, informacija, znanje) kao i upoznavanje osnovnih znanja vezanih uz poslovanje informacijskih institucija. Preddiplomski studij će osposobiti studente:

– za obavljanje jednostavnijih poslova u različitim informacijskim i kulturnim ustanovama kao i u tijelima javne uprave i vlasti, poduzećima i tvrtkama koje imaju potrebu za osobama koje znaju rukovati informacijama u novom tehnološkom okruženju,
– za daljnji diplomski studij arhivistike, bibliotekarstva, informatologije, informatike, te muzeologije i upravljanja baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
.
Izvor: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/muzeologija/#preddiplomski