O Katedri

Još 1946. godine u Zagrebu se počinje predavati muzeologija kao nastavni predmet na Filozofskom fakultetu, za studente povijesti umjetnosti i arheologije. Dvadeset godina kasnije otvara se postiplomski studij muzeologije u okviru Centra za studij bibliotekarstva, informacijskih i dokumentacijskih znanosti Sveucilišta u Zagrebu. Bila je to Bauerova i Težakova ideja o integriranju muzeologije u okvire informacijskih znanosti. Taj će se razvitak nastaviti osnivanjem Katedre za muzeologiju u okviru Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1984. godine. Osnivač i prvi voditelj katedre bio je prof.dr.Ivo Maroević. Redovit sveučilišni studij muzeologije kao smjer informacijskih znanosti uspostavljen je 1986, a od 1988. organiziran je i dopunski dvogodišnji studij muzeologije.