Diplomski studij

Vrsta studija: jednopredmetni
Nositelj studija: Odsjek za informacijske znanosti
Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)
Uvjeti upisa: završen preddiplomski studij (180 ECTS bodova)

Opis i struktura studija:
Studij muzeologije i upravljanja baštinom na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu jednopredmetni je studij. Studij traje četiri semestra, od sedmog do desetog ili dvije akademske godine, četvrtu i petu. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, praktikuma i praktične nastave.

ECTS bodovi za magistarski rad: 15
Ukupan broj ECTS bodova: 120
Akademski naziv završenog studenta:
magistar/magistra muzeologije i upravljanja baštinom

Kompetencije:
Sposobnosti primjene teorijskih uporišta muzeologije u praksi, samostalnog istraživanja u području muzeologije i teorije baštine, upravljanja predmetima i informacijama o baštini, planiranja, organiziranja i osnovnog oblikovanja različitih načina komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama, osnovnog planiranja i razvijanja marketinške djelatnosti i svih resursa muzeja i srodnih ustanova, te vođenja ravnopravnog dijaloga s gospodarskim subjektima i turističkim sektorom. Student može nastaviti studirati na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti.

Mogućnosti zapošljavanja:
Poslovi kustosa, kustosa-dokumentarista i muzejskog pedagoga u muzejima i galerijama, menedžera u ustanovama kulture, te poslovi stručnjaka za komunikaciju i upravljanje baštinskim vrijednostima u području kulture, turizma i relevantnih gospodarskih grana.

Izvor: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/muzeologija/#diplomski